Atlantis (kontinent)

Atlantis, vojaridsky: Talanis, byl ostrovní kontinent v Atlantickém oceánu (v Azorské oblasti) na Zemi, který se při střetnutí s Druufy potopil.

Lidé žijící na Atlantis (Atlanťané) byli přímými potomky Lemurů, kteří zůstali na Lemuru a nebyli evakuováni nebo odmítli opustit svou domovskou planetu po začátku poslední doby ledové, která nastala kvůli zničení Zeutu. Zachránili se tu po zničení kontinentu Lemuria. Část lemurských potomků žila také na jižní části dvojkontinentu, který byl později nazván Amerika.

Atlantis pojmenoval Tarts po Atlanovi, veliteli arkonidské flotily tehdy umístěné v Larsafově soustavě (Sluneční soustava). V roce 8007 před Kristem tu vybudovali Arkonidané po dokončení stavby kolonie na Larse opěrný bod se jménem Atlopolis, později nazvaném Arkonis, který tvořil hlavní sklad Arkonské flotily v soustavě. Kolonie na Larse byla v roce 8005 před Kristem Atlanem přesunuta na Larsaf III.

Během prudkých obranných bojů Atlana proti Druufům ve Sluneční soustavě byla zemská osa kvůli obrovským silám působících na Zemi nepatrně vychýlena. Tato drobná fluktuace způsobila mocné záplavové vlny, které zatopily velké oblasti Země a společně se sopečnými výbuchy a přesunům v hlubinách země vedly v roce 8000 před Kristem k zániku Atlantis.

Aktuální data:
25.9.2021
1566 před NGL
10. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459482.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!