Reuben Timbuna

z Databáze Multiversa
Informace o postavě:
Úmrtí:3102
Národ:Pozemšťané
Tituly:specialista USO

Terranec Reuben Timbuna byl specialistou USO.

Vzhled

Bylo mu přibližně 40 let.

Dějiny

V roce 3102 byl umístěn na základně Martha-II. Tam ve vysílačce zaslechl charakteristický sled impulzů. Vysílání mělo původ na planetě Finkarm. Reubenu Timbunovi přišla sekvence krátký-krátký-dlouhý-krátký-krátký povědomá, zprvu si však nedokázal vzpomenout, odkud tento signál zná. Rešerše v archivech zavedly Timbuna do roku 2326. Právě toho času označovala tato charakteristická série impulzů místa, kde ID ukryl lidstvu určené buněčné aktivátory. Vidina nesmrtelnosti udělala ze specialisty USO zrádce a vraha.

Reuben Timbuna zpozoroval, že také jeho kolega Saul Ratcliffe dospěl ke stejnému závěru. Potom se oběma přátelům stala osudná chyba: jejich rozhovor náhodou vyslechla Shultena. Koloniální Arkonidanka neměla o život prodlužující zařízení zájem a předala informaci o něm dál. Cromba Langush se pokusil vyslat hyperdepeši do Quintova centra, aby USO zpravil o pravděpodobném senzačním nálezu. Tím si specialista podepsal rozsudek smrti. Timbuna vytáhl termozářič. Energetický paprsek zasáhl Langushe a ten klesl na ovládací panel hypervysílačky. Příštím cílem byla Shultena a také Jem Boular. Po jejich smrti namířil Timbuna zbraň na svého přítele Ratcliffa. Postavil ho před volbou, zda s ním bude hledat buněčný aktivátor nebo zemře. Ratcliffe se postavil na Timbunovu stranu a zavraždil své kolegy Kashmarena, Cylta a Fanderse. Potom oba agenti opustili základnu Marta-II a na palubě miniaturního space jetu USO odlétli na Finkarm. Udělali však závažnou chybu, když se dostatečně nepřesvědčili o smrti Cromby Langushe. Specialista žil ještě dost dlouho na to, aby pro aktivátor typickou sekvenci přeposlal do Quintova centra.

Když dorazili na Finkarm, zrádní agenti začali hledat přesnou pozici buněčného aktivátoru. Vyzařování přístroje probudilo a zesílilo jejich agresivitu. Oba dva chtěli aktivátor pro sebe. Při pohledu na mezi kamením ležící buněčný aktivátor vzplanul mezi oběma muži nenávistný souboj. Timbuna pak utloukl bývalého přítele velkým špičatým kamenem.

Jakmile si vejčitý přístroj pověsil kolem krku, agresi probouzející záření vyhaslo. Reubenu Timbunovi však nebylo přáno, aby se z vlastnictví aktivátoru radoval příliš dlouho. Ve své lačnosti po věčném životě nepostřehl přibližující se muže z SGU. Timbuna byl zabit a šedě odění vojáci SGU mu sebrali buněčný aktivátor.

Zdroje

ATRN 1