Perry Rhodan 2947 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2947
Název:Rhodanova poslední naděje
(Rhodans letzte Hoffnung)
Autor:Kai Hirdt
Cyklus:Genesis
Vydáno poprvé:09. února 2018
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 15. - 27. listopadu 1551 NGL
Správný muž ve špatném univerzu – úspěch může znamenat jeho smrt
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Terranec se musí zorientovat ve vesmíru, který se jeho vlastnímu stěží podobá.

Adam z Auru – Tajuplný muž realizuje svůj plán.

Sihany dom Khaal – Arkonidanská velitelka stanice honí vetřelce.

Dobře tři tisíce let v budoucnosti: Vize Perryho Rhodana, změnit Mléčnou dráhu ve hvězdný ostrov bez válek, ještě stále žije. Muž ze Země, který kdysi lidstvu otevřel bránu ke hvězdám, by chtěl mít v Galaxii konečně mír.

Ačkoli pod povrchem panuje mezi velkými hvězdnými říšemi stále určité napětí a lokální konflikty, národy se snaží spolupracovat. Neplatí to jenom pro lidmi osídlené planety a měsíce. Tisíce světů se spojily do Ligy svobodných Galaktiků. Do tohoto státního útvaru se začlenily i bytosti, které by byly dříve označovány za „nelidské“.

S lidmi a jejich spojenci naváží kontakty hosté z cizích galaxií; mezi návštěvníky patří také Thoogondu z galaxie Sevcooris. Kdysi byli vyvoleným národem všebytosti TO, ale později byli vyhnáni. Dále jsou zde Gemeni, kteří údajně z pověření superinteligence GEŠOD přinášejí Lokální skupině mír.

V Mléčné dráze se angažuje také Adam z Auru, jehož cíle a úmysly zůstávají krajně nejasné. Právě on však představuje RHODANOVU POSLEDNÍ NADĚJI...


Adam z Auru zamýšlí vyměnit Perryho Rhodana za paralelní verzi, kterou zachránil z enklávy Poutníku. Starší Rhodan se má stát vůdcem, jenž nebude pouhou integrační figurkou, ovlivňovanou zájmy superinteligencí. Lidstvo se má oprostit od svého praotce a vydat se na novou cestu do budoucnosti. Aby mohl Rhodan zaujmout místo zdejšího originálu, je třeba ho omladit. To by se dalo udělat ve fyziotronu v GEŠODOVĚ výhonku KYLLDIN. Adam a Rhodan cestují k planetě Sumurdh, avšak KYLLDIN byl zničen. Reginald Bull a Tefrodi už jsou pryč. Místo nich se v systému pohybuje několik desítek arkonidanských lodí. Na Sumurdhu byla zřízena malá základna. Po několika peripetiích Adam a Rhodan infiltrují dne 15. listopadu 1551 NGL tábor. Tam ale zjistí, že Arkonidané na Sumurdhu pouze vyprošťují mrtvé ze zbytků KYLLDINU, aby jim dopřáli čestný pohřeb.

Adam a Rhodan jsou odhaleni. Musí uprchnout, přičemž dojde ke kontaktu s vícedimenzionálními bludičkami. Po návratu na palubu SARAH CONSTANT II Adam zjišťuje, že Rhodan z neznámých důvodů omládl a vypadá teď stejně, jako jeho buňkovým aktivátorem vybavený věrný obraz. Rhodan se cítí zcela fit, pro nečekaný fenomén ale nemá vysvětlení. Adam vyšetřuje Rhodanovu konstantu NASEF. K výsledkům se dobere teprve tehdy, když použije Homunkovy paže, neboť ty vykazují afinitu k 6D fenoménům. Kolem Rhodana se zřejmě jako ochranný plášť zachytila část sextadimové fyzikální oblasti, v níž byla vnořena enkláva na Poutníku. Plášť se při kontaktu s bludičkou rozptýlil. Důsledkem byl časový fenomén, vedoucí k Rhodanovu omlazení. Bez ochranného obalu je ovšem Rhodan zasvěcen smrti, neboť se nalézá v cizím vesmíru.

Rhodan by se nyní musel vrátit do své enklávy a natrvalo tam zůstat, to ovšem odmítá. Přátelé ze sekty Technomahdího přivedou Adama na nápad, aby Rhodana naočkoval biofórou. V takovém případě by byl Rhodan obdařen životní energií a mohl by přece jen převzít zamýšlenou roli. Další cíl je tedy jasný: Last Hope v systému Bolo. Pozemští vědci se tam snaží o reprodukci zbytků biofóry, kterou kdysi Rhodan použil jako degradér proti KOLTOROCOVI, vojevůdci Terminační kolony TRAITOR. Při vletu do systému selže nanogentní clona, kterou Adam maskoval SARAH CONSTANT II. Hlídková loď křižník sestřelí. Adam a Rhodan uniknou v záchranné kapsli, vybavené silnější maskovací clonou, a nezpozorováni přistanou na Last Hope. Setkají se tam s Painem Faalingem. Ten patří mezi místní vědce, ale současně je přívržencem Technomahdího. Bude zasvěcen do Adamova plánu...

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!