Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1962
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1962
Název:Virtuální loď
(Das Virtuelle Schiff)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Thoregon / MATERIA
Vydáno poprvé:30.3.1999
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 18001900/ 1290 NGL = 4877
Alaska Saedelaere se vydává na cestu – na palubě tajemného objektu

Ve velkém konfliktu mezi koalicí Thoregon, která se zasazuje o mír v kosmu, a stále ještě mysteriózní Šabazzou, mohli nedávno Perry Rhodan a jeho průvodci dosáhnout vynikajícího úspěchu: Podařilo se jim nazpět dobýt SOL.

Tak se prastará generační vesmírná loď, silně přestavěná Šabazzinými pomocníky, po mnoha staletích opět ocitla v rukou lidstva. Avšak když SOL s novou posádkou vyrazí na první cestu, stane se obětí falešné hry palubního mozku SENECY – nikdo netušil, že je pozitronika pod kontrolou jedné z takzvaných nano-kolon. SOL má letět do galaxie Gorhoon, místo toho však dorazí do Mléčné dráhy. Zde se Perrymu Rhodanovi a jeho věrným teprve po tuhém boji podaří znovu získat vládu nad vlastním plavidlem.

Mezitím je jiný Terranec na cestě se zcela jinou vesmírnou lodí: Alasku Saedelaera nabrala v Alašanu na palubu virtuální loď. Záhadný objekt, postavený Baolinu-Nda, patří k nejdůležitějším projektům koalice Thoregon – přičemž Alaska nemá příliš mnoho informací o pozadí událostí a není mu znám ani přesný cíl letu. Ten zná zřejmě jen VIRTUÁLNÍ LOĎ...


Ve VIRTUA/18, Virtuální lodi, která ho vzala na palubu1), nenajde Alaska Saedelaere žádného jiného živého tvora. Uprostřed centrálního rozdělovacího uzlu, ze kterého vychází několik chodeb, objeví Pozemšťan deset metrů dlouhý bazén, který vypadá jako naplněný tekutinou a uvnitř něj je rozeznatelný mikrokosmos plný hvězd. Zatímco loď letí hyperprostorem, věří Saedelaere, že přes trup lodi vidí míhající se galaxie, které jsou vzájemně propletené.

Jediný s kým může Saedelaere mluvit vedle Kůže je Vaiyatha, materializace palubního počítače PORAN/18. Má postavu mladé ženy, kterou nositel aktivátoru buněk nejdříve považuje za Kytomu2). Vaiyatha vysvětlí, že na palubě nejsou vyloučeny chybné funkce, protože VIRTUA/18 je poslední virtuální lodí, který při zániku Baoli-Ndaů3) mohla opustit deltaprostor. Saedelaereho byl vybrán za pilota protože je stejně tak nedokonalý jako sama loď. Kromě toho se Pozemšťan dozví, že pobyt v »bytu« lodi z něj dělá potencionálně nesmrtelného, protože tu neprobíhá žádné stárnutí. Četné části lodi jsou vybaveny miniaturizovanými agregáty podle Lautareenovi metody4). S pomocí sítě z půldruhého metru širokých trubic, které vnějšek virtuální lodi obepínají jako pletivo, může PORAN/18 v případě potřeby vytvořit šestidimenzionální poměry, které loď obklopí.

Při pobytu v centrále věří Seadelare, že zahlédl v červené písečné poušti robota a pozoroval, jak kosmonaut blízko zvětralé věže v písku toho robota zkoumá. Zjevení ale náhle zmizí.

Vaiyatha oznámí Seadelaerovi, že VIRTUA/18 musí splnit6) jednu misi v Kotli DaGlauše5). Tam má vniknout struktura pro nezbytná pro Thoregonský Puls. S pomocí něčeho podobného SERT-přilbě musí Alaska Saedelaere nejdříve VIRTUA/18 mentálně navigovat k planetě Duxic v galaxii Karakhoum. Zde se virtuální lodě shromáždí, aby vyzvedli K-faktor, který podle původního plánu měli doručit Helioti.

V minulosti byla rodina Tvůrců v galaxii Pharau, která byla ohrožena DORIFER-morem, záhadným jevem, kterému už padli za oběť mnoho obyvatel planet. Rodina Tvůrců, kteří před věky vzešli z prastaré podstaty, »bezejmenných« nabo »zapomenutých«, se skládá z 323 neorganických, psí-nadaných živých tvorů, které se podobají úlomkům skály a vesmírem prolétávají jako roj asteroidů. Ze společného pole roje mohou jednotliví Tvůrci přesunout své vědomí do cizího živého tvora a případně ho vzít pod svou kontrolu. Bez okolků se mohou skokem vrátit do roje, ale potřebují tělesný kontakt, aby se přenesli z jednoho hostitele na jiného.

Tvůrce Gabrel Gurh převezme Sphankena Sporhoka, obyvatele světa s velkou gravitací Sphanka, a pozná, že také tato planeta bude postižena DORIFFER-morem. Dvanáctinohý Sphankeni neovládají lety do vesmíru a proto nemají žádnou možnost, jak se dostat do bezpečí, převezme Garbel Gurh jejich vědění a vrátí se zpět do Jorim Azao, kam míří roj. Tam se shodnou, že opustí nebezpečnou galaxii Pharau a přestěhují se do Karakhoumu. V Karakhoumu žili Tvůrci již před dávnými lety a v nepravidelných vzdálenostech se rozmístili po galaxie a společně tak vytvářeli psionické pole. Tvůrce Juhrn Amha přitom ohromeně zjistí, že ho čeká dělení, ačkoliv je teprve tři tisíce let starý. Normálně se Tvůrci rozdělují teprve po patnácti tísících letech života, přičemž vznikne nový jedinec a starý ukončí svou existenci, proto tedy počet členů rodiny zůstává beze změny.

O sto let později koliduje Juhrn Anha v prázdném prostoru, krátce před teleportačním skokem, s neznámým tělesem. Přemůže ho touha se s tou záhadnou duševní mocí spojit, a má pocit peklené propasti, který na něj z toho zla sám přeskočí. Zároveň přijde dělení, a Tvůrce usoudí, že ne on, ale jeho potomek, se spojil. Dostane jméno Aba Ossaq, »Světlo hvězd«. Vyvíjí se neuvěřitelně rychle, ale nemůže sbírat žádné zkušenosti od ostatních kultur, protože rodina se stále ještě zdržuje v intergalaktickém prostoru. Ve věku padesáti let převezme Aba Ossaq ve sluneční soustavě v prádznotě Saggan, královnu humanoidních Jassakenů, která se stane jeho první hostitelnou. Jeho nezkušenost rozdmýchá nedávno skončenou válku a ostaní Tvůrci mají co dělat, aby zase obnovili mír. Aba Ossaq, který potom stráví pět set let uvnitř roje v izolaci, se cítí neprávem potrestaný. Před další teleportací vysaje z umírajícího Juhrna Anha jeho poslední životní energii, ale může toto neslýchané jednání skrýt před zbytkem rodiny, protože další skok přivede Tvůrce do bezprostřední blízkosti černé díry. Rodina už vypadá ztracena, ale díky velkému nasazení psionických sil zachrání Aba Ossaq sebe a ostatní. To, že má být na dalších sto let izolovaný, protože přitom porušil rozkaz Jorim Azaose a kromě toho existuje podezření, že zabil svého otce, rozčílí mladého Tvůrce, jehož síly ostatní členy rodiny děsí, ještě víc. Gabrel Gurh je určen za jeho náhradního otce. Když rodina dosáhne okraje Karakhoumu, jehož obyvatelé mezi sebou rozpoutali strašlivou válku, převezme Aba Ossaq slabého Tvůrce Emr Gharehna pod svou kontrolu a přemístí jeho vlastní vědomí dočasně do kosmonauta Hara, který na pouštním světě objeví v písku pochovaného robota. Průvodce Haras ho neúmyslně zabije, ve chvíli, kdy mu otevře přilbu. O něco později skočí do ptákupodobného Sharbanena Oujaina, který žije na třetí planetě jednoho malého žlutého slunce. Protože jeho jméno nemůže Tvůrce vyslovit, nazve Oujain svého mentálního hostitele Shabba Ossaq. Mladý Tvůrce přispěje k tomu, že relativně vysoce rozvinutá civilizace Skaerhamů bude zničena barbarskými Sharbaneny, které trpí dlouho neustávajícím obdobím sucha. Když se Emor Gharehn dostane Aba Ossaqovi na stopu a vážně mu domlouvá, jeho mladý žák ho zabije. Asteroidní tělo Emor Gharehna se rozpadne na prach.

Protože nezákonně opustil svou izolaci, hrozí Aba Ossaqovi »redukce«, hluboké odejmutí jeho sil a schopností. Rodina spojí svůj potenciál, aby Aba Ossaqa ovládla, mladý Tvůrce je ale odvrátí a zachrání se v Sdogonovi, Truzenovi na palubě válečné lodi ZATRIUM 235. Truzenové jsou velmi svalnaté bytosti humanoidní postavy. Vedle dvou dlouhých a tlustých rukou, které vycházejí z ramen, mají ale na prsou další čtyři, které zakrněli, ale obsahují jedový trn. Hlava má tvar hřibu. Na lamelách na pod nimi mají mnoho malých očí. Zatímco je Sdogon, který je obžalován za porušení sexuálního tabu, odváděn k veliteli ZATRIUM 235, pocítí Aba Ossaq, že se blíží cizí bytost, ze které vychází hrozba. Dříve než může být vykonán rozsudek, přiblíží se dlouhá, protáhlá trojúhelníková loď ještěrkovytých Yac-Realů. Nepřátelé Truzenů vstoupí na ZATRIUM 235 a Tvůrce převezem jednoho z útočníků.

Mezitím se Gabrel Gurh vydá po stopách Aba Ossaqa.