Perry Rhodan Terminus 3 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Terminus, svazek 3
Název:Konfrontace na Mimasu
(Konfrontation auf Mimas)
Autor:Roman Schleifer
Vydáno poprvé:19. května 2017
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3430
Závod s časem – smrtící poker v minulosti i budoucnosti
z Databáze Multiversa
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor chce ze špiónů udělat spojence.

Juki Leannová – Časová skokanka se octne uprostřed vesmírné bitvy.

Darren Zitarra – Agent stojí před těžkým rozhodnutím.

Renier Bievre – Hyperfyzik je ve svém živlu.

Jeden a půl tisíciletí poté, co lidstvo vyrazilo do kosmu, se Terranci rozšířili po celé Mléčné dráze. Byly osídleny četné planety, vznikly nové hvězdné říše. Mnoho koloniálních světů se však už necítí svázáno se Zemí – tyto kolonie se spojily v Protipozemské koalici.

Perry Rhodan chce zabránit bratrovražedné válce, proto 30. října 3430 spustí realizaci plánu Laurin. Sluneční soustava je prostřednictvím antitemporálního slapového pole přesunuta pět minut do budoucnosti – a všichni útočníci udeří do prázdna.

V posledním momentu proniknou do Sluneční soustavy Juki Leannová a Darren Zitarra – a jsou zachyceni výběžkem časového pole. Od toho momentu mohou tito dva špióni skákat skrze čas. Díky tomu přijdou na stopu velkého nebezpečí.

Neochotně se spojí s Terranci – a dojde ke KONFRONTACI NA MIMASU


Když se oba dabrifanští agenti Juki Leannová a Darren Zitarra dne 3. listopadu 3430 shledávají v péči Solární kontrarozvědky, vypráví Leannová Perrymu Rhodanovi o svých zážitcích při posledním časovém skoku do budoucnosti. Sdělí mu, že v této potenciální budoucnosti je Země a kompletní Mléčná dráha ovládána Homo superior. Perry Rhodan a dabrifanský imperátor Shalmon Kirte Dabrifa jsou po smrti, planeta Nosmo je zničena. Kromě toho uvede jména dvou do této chvíle zcela neznámých osob: Schmitt a Nostradamus.

Leannová a Zitarra jsou posléze přestěhováni do Manoliho kliniky na Saturnově měsíci Mimasu. Zde mají být léčeni kvůli škodlivým vedlejším efektům jejich nově získaných paraschopností. Během časového skoku pod dohledem hyperfyzika Reniera Bievra dostanou Leannová a Zitarra krátkodobě náhled do myšlenek svého protějšku. Zitarra tak vidí útržky z minulosti Leannové: jak se v roce 3408 poprvé setkala s imperátorem Shalmonem Kirtem Dabrifou, jak roku 3411 při příležitosti čtyřsetletého výročí otevření dabrifanské ambasády v Terranii prvně potkala Perryho Rhodana. V roce 3412 jedla se svým otcem Grunem Phovidanem v restauračním traktu Sydney Towers v Sydney na Teře. O pět let později (3417) letěla na kosmické lodi HARDWIRE a poznala tam Reknona Potkira, do něhož se zamilovala. Reknon Potkir zemřel 4. května 3417 na planetě Muraj následkem anafylaktického šoku. Alergickou reakci na jahody měl po požití jídla, v němž jahody vůbec neměly být. Leannová se z Potkirových záznamů dozvěděla, že byl agentem černé gardy, upadl však v nemilost. Tušila teď, že byl Potkir otráven agentem Solární rozvědky prostřednictvím jahodového prášku. Rozhodla se sama vstoupit do gardy, aby se mohla pomstít Potkirovým vrahům. V říjnu 3429 pak Leannová na Lepsu potkala Siru Ahrensovou, agentku Solární rozvědky a Potkirovu vražednici. Ukázalo se však, že Ahrensová pracuje jako dvojitá agenta pro dabrifanskou tajnou službu. Potkira garda obětovala, aby SolaRo přesvědčila o loajalitě Ahrensové. Leannová se poté vzdala své pomsty, alespoň však agentce zlomila nos a lícní kost.

Časový skok, během něhož Zitarra toto vše vyčte ze vzpomínek své kolegyně, nepřinese žádné vědecké poznatky. Agenti se však z myšlenek svých protějšků dozvědí, že oba přemýšlejí o vraždě toho druhého, aby přerušili vzájemné spojení a unikli tak smrti, která jim během několika týdnů hrozí. V relativní přítomnosti toto poznání značně zkomplikuje vztah mezi Leannovou a Zitarrou.

Při dalším časovém skoku 8. listopadu 3430 získá Renier Bievre jistotu, že s sebou sice časoví skokani mohou přenášet neživou hmotu, kupříkladu šaty, ale ne živé tvory. Pes aynu po mozkové smrti, použitý při pokusu, zůstane roztrhaný v relativní přítomnosti.

Zitarra se při tomto časovém skoku objeví na Mimasu roku 3418. V opuštěném skladišti Manoliho kliniky naprogramuje dva roboty tak, aby v budoucnosti v roce 3442 zavraždili Leannovou. Leannová naproti tomu přistane na Mimasu 8. listopadu 3442. Stane se očitou svědkyní kosmické bitvy mezi flotilami Galaktické koalice, kterou vedle Terranců tvoří také Arkonidané, Akonané a Dabrifané, a seskupením, jemuž se říká Terminus. Také Manoliho klinika je během bitvy těžce poškozena. Když se agentka dostane do cesty útočícím jednotkám Terminu, musí se stáhnout. Navíc ji osloví jeden z obránců, z něhož se vyklube Darren Zitarra. Zitarra chce Leannovou upozornit na přeprogramované roboty, protože se obává možného časového paradoxu. Protože Leannová v panujícím chaosu nedokáže rozpoznat, kdo je přítel a nepřítel, nedopatřením zastřelí Zitarru pouhou vteřinu, než je vrácena do výchozího času. Když se Leannová a Zitarra vrátí do relativní přítomnosti, Zitarra se zhroutí v šoku a jeho tělesné hodnoty jsou velice znepokojivé. Zřejmě došlo k interakci mezi Zitarrou v současnosti a mezi verzí, která zahynula v potenciální budoucnosti.

9. listopadu 3430 profesor Bievre informuje Perryho Rhodana, že během posledního skoku obou agentů došel k závěru, že existuje nešťastné vzájemné působení mezi časovými skoky a polem ASP. Nestabilita ASP povede po přibližně deseti dalších časových skocích k explozi pole, která zničí celou Sluneční soustavu. Je tu jediné řešení problému – Leannová a Zitarra musí opustit systém.