Operace Eastside

Technická data:
Výrobce:Spellbound Entertainment
Vydavatel:Fantasy Productions / Bomico
Vydání:1998
Platforma:PC (Windows)
Žánr:Strategie
Hrací mód:Single/Multiplayer
Ovládání:Klávesnice a myš
Systémové požadavky:Win 95, 486 DX, 33 MHz, DirectX kompatibilní SVGA grafická karta (640 x 480), 16 MB RAM, 2x CD-ROM, Win95 kompatibilní zvuková karta, 60 MB volného místa na disku
Médium:1 CD-Rom
Jazyk:němčina
Operace Eastside
Operace Eastside
© FanPro

Perry Rhodan - Operace Eastside vyšla roku 1998 jako tahová strategie na PC s Windows 95. S jistými omezeními běží hra i pod Windows XP.

Vztah k sešitové sérii Perry Rhodan

Předběžná znalost světa Perryho Rhodana není pro hraní Operace Eastside nutná. Jen několik věcí je odvozeno z Perryversa: K provedení mise si každý hráč zvolí vlastní národ - Terrance, Arkonidany, Skokany, Akonany, Arasy a Topsidery - jež vyniká nějakými specifickými vlastnostmi. Za Bluesany vždy hraje počítač, protože jejich speciální vlastností je molkexové pancéřování. V této souvislosti je zde i zmínka o Kovobylkách a Červounech.

Mise a cíl hry

Hráč je svým národem pověřen, aby prozkoumal a kolonizoval dosud zcela neznámou východní stranu Mléčné dráhy. Poté se jako velitel kosmické lodi vydává prozkoumat jeden z obyvatelných světů. První kolonisté jsou cestující na palubě a jejich úkolem po přistání je rozebrání kosmické lodi, aby z jednotlivých součástek založili koloniální základnu.

Tím je zničena jediná kosmická loď, všechny způsoby komunikace a transportu jsou nemožné a velká část vědomostí je zničena. Malý houf kolonistů se tak díky výrobě potřebného zboží, růstu obyvatelstva, výzkumu, obnově kosmických letů a obranným opatřením rozrůstá v respektovanou mocnost.

Konečným cílem hry je kolonizace určitého počtu slunečních soustav.

Při výběru nejvyššího stupně obtížnosti na počátku hry existuje 120 slunečních soustav, kterých se pro vítězství musí kolonisté zmocnit. Vítězem se také stává ten národ, který už nemá žádnou nepřátelskou kolonii a kosmickou loď.

Národy

Na začátku hry si hráč může vybrat jedno z pěti jmen, která jsou přidělena ke každému národu:

 • Terranci pod velením komandanta: Berger, Jackson, Kurihara, Legrand nebo Tarpow
 • Arkonidané pod velením Křišťálového Regenta: Kenos, Orical, Tremesor, Zoltral V. nebo Zorgh III.
 • Skokani pod Patriarchou: Gutztol, Naphtal, Olgams, Rutzak nebo Tetzke
 • Akonané pod velením Hvězdného knížete: Adanil, Auris, Con-Ki, Doradan nebo Dor-Par
 • Arasové s Koordinátorem: Hefner-Seton, Jassi-Petan, Tarbes, Trotal nebo Uwasar
 • Topsiderové pod velením Tuphtora: Brasht-Hon, Chrakt-Sor, Kandr-Tol, Mekht-Duk nebo Vlaht-Om

Na základě rozdílů disponuje každý národ předurčenými výhodami a nevýhodami. V následujícím přehledu jsou uvedena přesná data vlastností národů - Terranci mají pro srovnání s ostatními pevně zadáno 100%, případně normální.

 

Oblast Terranci Arkonidané Skokani Akonané Arasové Topsiderové
Obyvatelnost 100% 300% 100% 150% 200% 250%
Spotřeba zboží 100% 120% 120% 150% 100% 150%
Lehký průmysl 100% 80% 80% 100% 80% 100%
Těžký průmysl 100% 80% 80% 80% 60% 100%
Výzkum 100% 125% 75% 100% 200% 50%
Růst obyvatelstva *) 26.5 22.5 27 26.5 24 19
Obchod normální normální výhoda normální normální normální
Armáda normální normální normální normální nevýhoda normální
Stavba lodí normální normální výhoda nevýhoda nevýhoda nevýhoda

*) Růst obyvatelstva následuje po dosažení určitého množství jedinců, pokud je spojen s přebytkem spotřebního zboží. Udávané číslo popisuje mez růstu obyvatel na optimální planetě.

 

Národy také mají rozdílné typy lodí. Terranci modré kulovité křižníky, Arkonidané rudé. Topsiderové disponují raketovitými loděmi s kulovitým zesílením uprostřed, Skokané pak svými typickými válci. Akonané používají kulovité křižníky se zploštělým pólem. Narozdíl od sešitové série nemají Arasové válcovité lodě, nýbrž kulovité lodě s různými přístroji a výčnělky na povrchu.

Výzkum

Výzkum je základní složkou hry. Existují zde výzkumné stupně E až A, přičemž A představuje nejvyšší dosažitelnou úroveň. Na začátku jsou všechny národy na stupni E. Je zde devět různých výzkumných směrů, z toho čtyři pro zařízení planety, čtyři pro výbavu kosmických lodí a nakonec ještě molkexový pancíř, pokud někdo narazí na loď Bluesanů.

Planetární zařízení jsou někdy velmi nápaditě pojmenována - jméno je ale stejné pro všechny národy, takže také Terranci mohou stavět "Obytné budovy Arkon" a Topsiderové např. "Obytné budovy Terrania".

 

Stupeň Obytné budovy Spotřební zboží Lehký průmysl Težký průmysl
E Budovy typ Arkon Skleník Tovární výroba Transformátor energie
D Budovy typ Goshun Hydroponika Výrobní zařízení Strukturální generátor
C

Budovy typ Kosar

Centrum kolonie

Hydroponická továrna

Planetární zásobování

Výrobní zařízení typ Essex

Systémový generátor typ A

Integrátor

Těžký integrátor

B Budovy typ Zalit

Planetární megacentrum

Hydroponický dvojsystém

Planetární zásobování typ Kosmos

Výrobní zařízení typ Lisko 5

Měsíční generátor typ B

Planetární fůzní reaktor

Fázový transformátor energie

A Budovy typ Terrania

Centrum kolonie typ Motrax

Arkoligický komplex

Zásobovací středisko

Systémové zásobování třída Terraform

Hydroponické centrum

Výrobní zařízení typ Terrania

Těžký sluneční generátor

Výrobní komplex typ 100 sluncí

Izolineární měnič struktury

Těžký integrátor

Solární elektrárna

 

Jakmile je lehký i těžký průmysl stejně vyspělý, dostane hráč k dispozici nové kosmodromy, loděnice, planetární zbraně a nové výzkumné stanice, které lze vybudovat přímo na planetě.

 

Stupeň Výzkum Kosmodrom Loděnice Zbraně
E Výzkumná laboratoř Typ Venuše Typ Pulec Raketová základna
D Centrum analýzy Typ Terra Třída M Štítové pole
C Velký počítač

Pozitronické centrum

Typ Mléčná dráha Typ Luna

Třída M

Implulsní záříče

Gravitační bomby

B Neoanalytický výzkum

Centrální laboratoř

Typ Andromeda Typ Arkon

Typ Terra

Dezintegrátory

Těžká paprsková děla

A Výzkumné středisko

Ústředí systematického výzkumu

Výzkumný komplex

Typ Universum Typ Andromeda

Třída Galaxie

Třída Sol

Planetární dezintegrační děla

Generátory tlumícího pole

Transformační děla

 

Výzkum kosmických lodí vede k tomu, že ten, kdo má pro své lodě k dispozici lepší výzbroj, má také výhodu v boji. Lepší pohon neurychlí cestování mezi soustavami, ale zaručuje lepší manévrovatelnost ve vesmíru. První lodě mají průměr 60 m a největší jsou lodě třídy IMPERIUM s průměrem 1500 m.

Zvláštnost představuje molkexový pancíř. Jakmile poprvé loď odolá střetu s Bluesany, je možné přeorganizovat výzkum zbraní.

 • E: Lodě Bluesanů jsou díky pancéřování odolné vůči našim zbraním. Vědci začínají pátrat po vhodném prostředku proti nim.
 • D: Bluesané zřejmě disponují neproniknutelným pancéřováním kosmických lodí. Počítač usuzuje, že se jedná o molekulově zhuštěný materiál. Vědci se snaží zjistit o něm víc.
 • C: Výzkum bohužel nepřináší žádné úspěchy. Materiál je naprosto neznámý. Pozornost vědců se zaměřuje na všechny známé planety, aby mohli tento tajemný materiál nalézt.
 • B: Získání informací o Kovobylkách a Červounech. Materiál produkují Kovobylky a nazývá se Molkex. Byla objevena planeta napadená Kovobylkami a zajištěny vzorky materiálu.
 • A: Díky B-hormonu Červounů a peroxidu vodíku se podařilo vyvinout Anti-Molkexovou bombu. Kosmické lodě jsou již bombami vybaveny.

Potom lze již bluesanské lodě jednoduše zničit. První výstřel prolomí pancíř a potom lze již na loď normálně útočit.

Stupeň Materiál Štít Pohon Zbraně
E Pancířová ocel Tlumící štít Impulzní pohon Impulzní zářič
D Arkonit Energetický štít Těžký implulzní pohon Lehký desintegrátor
C Arkonská P-ocel Vysokoenergetický štít Tranziční pohon Paprskové dělo
B Arkonská T-ocel Stupňovitý vysokoenerg. štít Lineární pohon Těžké desintegrační dělo
A Terkonit Plástvový štít Kalupův konvertor Transformační dělo

Hra více hráčů

S jednou licensí je možné nainstalovat hru na více počítačů a hrát hru pro více hráčů. Dva hráči mohou hrát proti sobě po připojení počítačů sériovým kabelem, dva až šest hráčů přes LAN. Každý hráč si musí vybrat odlišný národ. Zbývající národy a Bluesany ovládá počítač. Jeden z počítačů musí pracovat jako server a jen zde musí být při hře originální CD.

Výroba a distribuce

Na výrobě a distribuci spolupracovali nejméně tři různé firmy. Hra přišla na trh roku 1998, poté byly vydány ještě čtyři updaty k odstranění chyb a několik dalších rozšiřujících funkcí. VPM vydala jen práva. Na oficiálních stránkách Perryho Rhodana nejsou k dispozici o Operaci Eastside žádné informace. Není známo, jestli se dá hra ještě někde oficiálně sehnat, avšak vyskytuje se na některých internetových aukcích nebo v second-hand obchodech.

Hudba

Hudba použitá ve hře je téměř identická s Pax Terra od Christophera Frankeho, chybí jen zpívané části. Hudba použitá k úvodnímu videu ale součástí Pax Terra není.

Screenshoty

Kontrolní místnost
Kontrolní místnost
© FanPro
Sluneční soustava
Sluneční soustava
© FanPro
Pozemšťan
Pozemšťan
© FanPro
Topsiderská loď
Topsiderská loď
© FanPro
Skokanský křižník
Skokanský křižník
© FanPro
Arkonský křižník
Arkonský křižník
© FanPro
Planeta
Planeta
© FanPro
Planeta
Planeta
© FanPro
Planeta
Planeta
© FanPro
Aktuální data:
19.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459384.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!