Inspektor

Arkonidští inspektoři jsou obávané oči a uši robota Regenta.

Všeobecně

V hodnosti tzv. inspektorů provádějí Arkonidané průzkumy na planetách Velkého impéria. Přitom sledují náznaky úsilí o separaci a další těžká pochybení zákona. Obávaní jsou hlavně na základě jejich mocenských pravomocí. Jsou podřízeni jedině Regentovi osobně, v krizových případech si mohou vyžádat celou flotilu a mají i ještě další rozsáhlé pravomoci.

Ve službě je inspektor rozpoznatelný svou skvostnou uniformou. Mnoho zlata a hodnostních označení a řádů vzbuzuje dojem maškary, která je na cestě na další karneval. K tomu nosí, stejně jako všichni vyšší arkonidští důstojníci, u pasu energetickou zbraň.

Známí inspektoři

Historie

V roce 2040 jsou inspektoři ustáleným prostředkem robota Regenta, kteří mají za úkol včas odhalovat těžké zločiny proti Impériu. Všichni členové přísluší do arkonidského národa a pocházejí zpravidla ze šlechtických rodů. Ve službě cestují většinou v luxusních vesmírných jachtách, jako je např. KOOS-NOR. Často jsou také doprovázeni plavidly z robotské flotily.

V květnu roku 2040 jsou přítomni mutanti John Marshall a Laury Martenová na Tolimonu. Jsou hledání místními úřady, a proto nemohou opustit planetu. Perry Rhodan a Gucky jim proto z Hellgate spěchá na pomoc. Přijme identitu ve skutečnosti neexistujícího inspektora Tristola. Jeho podvod však nemá dlouhého trvání, protože pravý inspektor přijíždí na Tolimon. Nechá je pronásledovat, přesto se jim ale podaří uprchnout.

Aktuální data:
2.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459428.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!