Ka'Gostis

z Databáze Multiversa

Ka'Gostis je titul Gos'Laktrota neboli krystalického mistra a vrchního dozorce privátních komnat Zhdopanthi arkonidanské říše, a to jak za časů Velkého, tak i Krystalického impéria.

Nositel tohoto titulu je členem Berlen Than, Rady dvanácti pod imperátorovým předsednictvím. Jím vedená krystalická garda zodpovídá za ochranu imperátora. Ka'Gostis dále úzce spolupracuje s admiralitou ve velitelství vesmírné flotily. Navíc koordinuje činnost tajných služeb. Zde je mu podřízen Cel'Mascant jako šéf rozvědky Tu-Ra-Cel.

Na základě těchto pravomocí a díky bezprostřednímu kontaktu s imperátorem, na něhož má tradičně vliv jako přední poradce, bývá považován za druhou nejmocnější osobu v arkonidanském impériu.

Známí Ka’Gostisové

Zdroje

PR 2239, Traversan 10