Ka'Gostis

Ka'Gostis je titul Gos'Laktrota neboli krystalického mistra a vrchního dozorce privátních komnat Zhdopanthi arkonidanské říše, a to jak za časů Velkého, tak i Krystalického impéria.

Nositel tohoto titulu je členem Berlen Than, Rady dvanácti pod imperátorovým předsednictvím. Jím vedená krystalická garda zodpovídá za ochranu imperátora. Ka'Gostis dále úzce spolupracuje s admiralitou ve velitelství vesmírné flotily. Navíc koordinuje činnost tajných služeb. Zde je mu podřízen Cel'Mascant jako šéf rozvědky Tu-Ra-Cel.

Na základě těchto pravomocí a díky bezprostřednímu kontaktu s imperátorem, na něhož má tradičně vliv jako přední poradce, bývá považován za druhou nejmocnější osobu v arkonidanském impériu.

Známí Ka’Gostisové

Zdroje

PR 2239, Traversan 10

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Ka'Gostis« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!