Arkonský kalendář

Arkonský letopočet se označuje da Ark, což znamená od Arkonu.

Letopočet byl zaveden po skončení Velké osvobozenecké války a Centrální války. Byl součástí arkonského záměru vymazat z historie jakoukoliv vzpomínku na starý akonský původ. Zvláště v období vlády nástupců Gwalona I., Volgathira I. a Volgathira II., byly Arkonidané v tomto směru velmi aktivní. Během těchto let se také toto nové počítání času začalo zavádět.

Jako počátek letopočtu, jako rok 1 da Ark, byl určen rok 20.431 před Kristem podle terranského letopočtu. Tento okamžik je identický s legendární událostí na Arbaraithu, se zjevením Heroen Tran-Atlana.

To vede k domněnce, že se arkonidský letopočet začal počítat dávno před konečným osamostatněním arkonidského národa. Založení Velkého impéria, identické s korunovací Gwalona I., následovalo v roce 1774 da Ark.

Rok

Arkonidský rok odpovídá hvězdnému oběhu původní planety Arkon (Arkon III) kolem slunce Arkon, který činí přesně 364.78 Arkonských dní, které se dělí na 20 Arkonských hodin. To odpovídá 431.66 dnům terranským, respektive 1.18 terranského standardního roku. Arkonidané počítají s rokem skládajícím se z 365ti dnů. Každých 50 let se přidává přestupný rok, ve kterém se do roku přidá jedenáct Arkonských dní. Těchto jedenáct dnů odpovídá jedenácti Heroenům (Hirsuuna, Osmaá Loron, Hataga, Ovasa, Heydrengotha, Tsual'haigh, Hy'Tymon, Teslym, Jang-sho Wran, Separei a Tran-Atlan), přestupné dny jsou celkově nazvány po dvanácti mýtických hrdinech Pragos Vretatou (Vhrato).

Měsíce

Arkonský rok se dělí na deset Votanii neboli Period, které svým významem odpovídají terranským měsícům. Každá perioda má 36 Arkonských dnů. K tomu se připojují, na konec roku, pět svátečných dnů Katany Capitu, které se vážou na staré, skoro zapomenuté rituály, při kterých se kdysi uctívaly arkonští bohové plodnosti. Dnes už tyto Prago nemají žádný rituálně-náboženský význam.

Periody mají následující pořadí:

  1. Eyilon
  2. Hara
  3. Tarman
  4. Dryhan
  5. Messon
  6. Tedar
  7. Ansoor
  8. Prikur
  9. Coroma
  10. Tartor

Dny

Den, arkonsky Prago (množené číslo Pragos nebo Praga), se dále dělí na 20 hodin, arkonsky Tontas (jednotné číslo Tonta). Arkonská hodina odpovídá přibližně 1.42 hodiny podle terranského počítání. Tonta se (podobně jako minuty a sekundy) dělí na 100 Centitontas a 1000 Militontas.

Aktuální data:
23.10.2021
1566 před NGL
34. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459510.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!