Atlan 59 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 59
Název:Spekulace se smrtí
(Spekulationen mit dem Tod)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Virus Mesotard III
« AT 58 • chronologicky • AT 60 »
Vydáno poprvé:10. července 1972
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed dubna 2841
Virus ohrožuje národy galaxie - psychotým se nebezpečí postaví
Hlavní postavy románu:

Ronald Tekener a Sinclair Marout Kennon - šéfové UHB

Mesotard z Acraniathu - klíčová postava ve smrtící hře

Caryon z Acraniathu - Mesotardova dcera

Ghort - náčelník nomádského kmene z Anopluru

Akor - podivný asistent Mesotarda

Cirrip z Lycaenu - šéf akonského koncernu

Mesotard z Acraniathu se ukrývá v Černém hradě před pochopy Cyklpharm Nocostra C.V., kteří na ostrov přiletěli se soukromou kosmickou lodí. Asistent Akor je u něj.

Ronald Tekener, Sinclair Marout Kennon jakož i Ghort a jeho muži se před Akonany stáhnou do hradu obklopeného lesy. Odtamtud pozorují astronauty. Kennon a Tekener vletí do pokoje mrtvého Ecardina z Acraniathu, aby pátrali po Caryoně. Krásná Akonanka a její dva osobní strážci z národa Zherkopů nejsou k nalezení. Oba specialisté opustí hrad a jsou zpozorováni Akonany. Z kosmické lodě po nich začnou střílet z impulzních děl. Podaří se jim uniknout do jedné z mnoha jeskyní. Čekají na ně tam specialisté, kteří přistáli s Kennonem.

Akonané brzy úkryt specialistů USO objeví a zahájí na něj palbu. Úkryt se začne hroutit a komando se proto stáhne hlouběji do jeskyně. Znenadání tam narazí na Akora, který jim nabídne, že je přivede do Černého hradu ke Caryoně a Mesotardovi.

Ukáže se, že se Akor dobře vyzná v podzemí Černého hradu. Bez něj by se skupina ztratila, je ale napadena zvláštními rostlinnými bytostmi. Specialista Alf z Aflonu přijde k domněnce, že Akorova inteligence není tak špatná, jak se Akkanthos snaží předstírat.

V jedné jeskyni se setkají s 32 Zherkopy, které sem přivedl Ecardin z Acraniathu. Osvobodí Zherkopy z řetězů. Další cesta je mnohem obtížnější a je vybavena rafinovaným systémem pastí, které ani Kennon nedokáže zavčas rozpoznat. V jedné komoře objeví paralyzované Zherkopy Chirina a Ghamari, kteří měli chránit Caryonu.

Mesotard z Acraniathu je i přes nebezpečné, hradem se toulající Akonany z Cyklopharmu Nocostra C.V., stále intenzívně zaměstnán experimenty. Při rozhovoru s bývalým šéfem Cirripem z Lycaenu, který požaduje vydání vzorců a vzorků virusu Mesotard III, prohlásí Mesotard z Acraniathu, že vzorky ukryl v časované bombě na Anopluru. Pokud rozbušku nedeaktivuje, proniknou viry do atmosféry a ze všech bytostí na Anopluru udělají otroky bez vůle. To by znamenalo, že i z Cirripa z Lycaenu.

Nakonec se Tekener a Kennon dostanou do úkrytu Mesotarda, který chce na specialisty USO zaútočit energetickou zbraní. Kennonovi se téměř bez obtíží podaří Akonana odzbrojit. Tekener ho poprosí o spolupráci. Také Akor zapřísahává Mesotarda, aby UHB důvěřoval. Shodnou se na tom, že je potřeba Černý hrad co nejrychleji opustit a pak začít hledat Caryonu. Specialisté a Zherkopové kolem kmenového náčelníka Ghorat se vydají z hradu. Brzy narazí na Akonany, kteří se nezříkají použít bojové roboty, a zapletou se do přestřelky. Nekompromisním zákrokem specialisty Alfa z Aflonu jsou roboti vyřazeni. Akonané se stáhnou, ale sledují skupinku USO nadále z bezpečné vzdálenosti. Když Tekener a Alf z Aflonu vběhnout do dlouhé chodby (jejich druhové už mají slušný náskok), zpozorují, že se stěny chodby stále více přibližují k sobě. Akkanthos se opře proti zdi a pokusí se svou obrovskou silou pohyb zastavit. Tekener se s námahou zachrání v hale. Když se otočí, spatří, že Aflon stále ještě bojuje proti síle, která zdi tiskne k sobě. V jiné chodbě nalezne Tekener černý kamenný blok, který odtáhne k Aflonovi, aby past zablokoval. Akkanthose se stačí zachránit, kámen se roztříští a chodba prakticky zmizí.

Setkají se opět se svými druhy a musí vylézt dírou ve stropě. Alf z Aflonu jde jako poslední, ale nepodaří se mu to. Zasáhnou ho tři paprsky a zemře. S posledními slovy varuje Tekenera před Akorem, kterému nevěří.

Ghortovi a jeho Zherkopům se podaří zajmout asi dvacet Akonanů. Objeví se také Caryon z Acraniathu, sledovaná jedním Akonanem, kterého Ghaupi vyřadí. Všichni se dostanou na CATEN TH ROCH, kde čekají osvobození zherkopští obchodníci a bývalé otrokyně. 19. dubna 2841 se ozve Cirrip z Lycaenu a nabídne jednání. Tekener souhlasí. S Kennonem a Caryonou se odeberou na palubu poškozené lodi Cyklpharmu Nocostra C.V.. Tekener požaduje vyplacení slíbených 50 milionů Solarů a nabídne vydání Mesotarda z Acraniathu s podklady a vzorky Mesotardu III. Cirrip z Lycaenu nabídku přijme.

Mezitím Akora popadne na palubě CATEN TH ROCH amok. Ačkoliv se mu devět specialistů USO a Ghortovi Zherkopové postaví do cesty, podaří se mu s Mesotardem z Acranitahu, kterého nese na ruce, uniknout z jeskyně. Akor, který doposud všechny úspěšně klamal ohledně síly a inteligence, chce získat vzorky viru sám pro sebe.

Cestou k vesmírné jachtě Ecardina z Acraniathu, se kterou chce opustit planetu Anoplur, Akor na smrt nemocného vědce opustí. Sinclair Marout Kennon ho později nalezne. Kennon se vydá Akkanthosera pronásledovat, zatímco Tekener přivede vědce ke Cirripu z Lycaenu.

Před jachtou dojde k boji mezi Akorem a Kennonem. Kennon podcení Akkanthosovou sílu a je vržen ze skaliska do hlubin. Akor se dostane na palubu jachty a je pozorován Tekenerem, který ho tajně sledoval.

Asistent vědce získá vzorky Mesotardu III, nemůže ale odstranit časovanou roznětku. Tekener se Akkanthosovi postaví. Zdánlivě mrtvý Kennon svému příteli pomůže. Akorovi se ale podaří Tekenera překvapit a zmocnit se ho. Hrozí, že Terrance zabije, pokud Kennon roznětku neodstraní. Specialista USO odnese nádržku s viry k Cirripu z Lycaenu. Na palubě akonské lodi Mesotard z Acraniathu roznětku odstraní. Cirrip z Lycaenu má teď v rukou Mesotarda a vzorek viru. Suma 50 milionů Solarů, která byla dohodnuta jako honorář pro UHB od Caryon z Acraniathu, je splacena. Lycaen transakci provede.

Náhle se ale na palubu dostanou vedoucí členové Cyklopharmu Nocostra C.V. Ascon z Nahallu a Vascalon z Aytratu. S ohledem na galaktickou pověst podniku požadují odstoupení Lycaena a zničení vzorků viru. Nechtějí, aby podnik na veřejnosti vypadal jako zločinecká organizace. Jsou připraveni vzdát se astronomických zisků, které by jim mohlo přinést využití Mesotardu III.

Mesotard z Acraniathu přiměje Kennona k tomu, aby ho vzal na palubu lodi jeho bývalého asistenta. Protože Akor není schopen loď řídit, má Mesotard převzít tento úkol. Ještě před startem je Tekener propuštěn a se svým partnerem opustí jachtu. Mesotard potom nahodí pohon a loď s vědcem a Akorem začne stoupat do nebe Anopluru. Mesotard z Acraniathu zadá cílové koordináty a zavede loď přímo do slunce Notone.

Caryon z Acraniathu opustí planetu společně s Akonany. Kennon s lehkým křižníkem USO odvezou Ghorta na okraj pouště Dh'aschat. Na oplátku za pomoc vyloží USO stroje a přístroje, které mají nomádům ulehčit život. Z podzemí Černého hradu osvobození obchodníci a otrokyně opustí s CATEN TH ROCH ostrov. Tekener a specialisté USO zachrání mnoho záznamu - údaje o virusu Mesotard III mezi nimi ale nejsou. 28. dubna 2841 vyrazí Tekener s pomocným člunem křižníku USO směrem na Satisfy. Příkaz je definitivně uzavřen a USO se může těšit z odměny 50 milionů Solarů.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A59« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
17.5.2022
1565 před NGL
23. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459716.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál