Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > TANEDRAR
hledat

TANEDRAR je pozitivní superinteligence, jejíž mocenskou oblastí je Říše harmonie.

Obecně

TANEDRAR vznikla spojením čtyř duchovních bytostí TAFALLY, NETBURY, DRANAT a ARDEN, její jméno je tvořeno počátečními písmeny těchto čtyř entit. Kvůli tomuto spojení se superinteligenci říká také "Čtyři, kteří jsou jedno". Spojení je do jisté míry reverzibilní, jedna ze čtyř entit může vždy na určitou dobu ze svazku vystoupit.

Ovlivňování Escalianů

TANEDRAR neustále vylučuje střípky svého vědomí, které coby takzvané escarany neboli strážce harmonie propůjčuje obyvatelům Říše harmonie - Escalianům. Ti, kdo nosí escaran, se nazývají Harmoničtí, zatímco ti, kdo - ať už z jakéhokoli důvodu - escaran nenosí, se nazývají Neharmoničtí a jsou pronásledováni.

Prostřednictvím escaranů vnímají Escaliané náladu TANEDRAR. "Příchod" a "odchod" cítí obzvlášť silně: Když jedna ze čtyř entit opustí svazek TANEDRAR (odchod), Eskaliané trpí, zatímco návrat entity (příchod) je vnímán jako radostná událost. Bezprostředně po příchodu a v následujících hodinách propadají Escaliané extázi, která se projevuje mimo jiné tím, že si strhávají masky z obličeje, baví se a tančí jako šílení a často se (po dobu trvání extáze) zamilovávají do zcela cizích lidí.

Dějiny

Historie původu

Poznámka: Prehistorie TANEDRAR je vyprávěna z pohledu NETBURY, stejně jako v PR 2641.

Přibližně před 300 000 lety vznikly v galaxiích Tafalla, Netbura, Dranat a Arden stejnojmenné entity TAFALLA, NETBURA, DRANAT a ARDEN.

To pravděpodobně souviselo s uvolněním psionické hmoty při pokusu VATROX-VAMU o přístup k PARALOXOVÉMU ARZENÁLU v roce 297 388 před naším letopočtem. NETBURA si vzpomněla na "rudou bludnou hvězdu", což mohla být vyhořelá obchodní hvězda (PR 2643 - komentář).

QIN SHI měl podezření, že čtyři duchovní bytosti jsou ty, které vznikly, když byly proti čtyřem rasám v sektoru Almea použity kolektory shromažďující vědomí Oraccameů (PR 2678, PR 2679, PR 2681 - komentář).

Tento článek obsahuje základní informace převzaté ze stránky »TANEDRAR« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org) a v budoucnu bude rozšířen