Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1231
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1231
Název:Operace Termoštít
(Unternehmen Thermoschild)
Autor:Thomas Ziegler
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Firewall a Rosa amoku - Ledový houf útočí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - nesmrtelný bude považován za zloděje

Pry'it - velvyslanec Bluesanů a velitel »Operace Termoštít«

Tormsen Vary - velitel Ledového houfu

Taurec a Višna - kosmokrati unesou jednoho Ledového

Krohn Meysenhart - muž jde do mrazu

1. srpna 428 NGL sleduje Perry Rhodan s křižníkem ISIS sto lodí Ledových, které vlétají do systému Verth. Proti Rhodanově radě nasadí Bluesané, kteří ve svém centrálním systému soustředili 15‘000 jednotek, pod velením bývalého velvyslance Pry'ita v rámci »Operace Termoštít« dva miliony k lineárnímu letu způsobilých min k odstrašení útočníků, ke kterým patří také mediální tendr KISCH. Energetický nárůst explodujících min inicializuje u Ledových fenomén, který Geoffry Abel Waringer označuje jako Rosa amoku. Protože Ledoví mocné okolní teplo už nemohou proměnit v Psychomráz, dochází u nich k silnému duševnímu přehřátí, které u nich vyvolá amok. Vzrůstající tělesná teplota nechá roztát pro Ledové charakteristickou jinovatkovou vrstvu a urychluje u nich metabolismus a subjektivní vnímání času. Protože s tím související tělesná aktivita vyvolává nové teplo, účinek se sám zesiluje, dokud nadřazenou nemůže Ledový v hyperbolickém výbuchu uvolnit. Sedmnáct lodí útočníků shoří v kontaktu s Termoštítem Bluesanů, koliduje s jejich diskovitými loděmi nebo spadne do slunce. Pry'it se vzdá vrchního velení.

Krohn Meysenhart, který by chtěl získat KISCHE zpět, odlétá s Taurecem a Višnou, kteří by chtěli zajmout jednoho Ledového, aby ho prozkoumali, v SYZZELU k mediálnímu tendru. Zatímco kosmokraté získají Tormsena Varyho do své moci, stane se Meysenhart sám Ledovým. Když ale ostatní členové Ledového houfu zmizí, odezní metamorfická komponenta, a komunikační specialista se promění zpět.

Mezitím odlétá Taurec a Višna s Varym do intergalaktického prostoru. Daleko od všech tepelných zdrojů se Ledový znormalizuje. Zatímco začíná s galaktiky vyjednávat, objeví se u Chortu 250‘000 »Elementů prostoru« obsazených »Elementy ducha«. Protože Ledoví z Chortu, kteří jsou připraveni odletět k Varymu v prázdnotě, náhle označí za svůj nový cíl Verth, jsou galaktikové přesvědčeni, že Kazzenkatt se stal novým velitelem Ledového houfu.