Ka'Chronntis

z Databáze Multiversa

Ka’Chronntis je titul hlavního logistického mistra Arkonidanů, a to jak v časech Velkého impéria, tak v Krystalickém impériu.

Nositel titulu náleží k Berlen Than, Radě dvanácti, které předsedá imperátor. Ka’Chronntis zde zodpovídá za finance, hospodářství, řízení, kontrolu sektorů a civilní logistiku. V jeho kompetenci je kupříkladu jmenování kurů, sektorových správců. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších hodnostářů impéria.

Známý Ka’Chronntis

Zdroje

Traversan 3, Atlan Extra