Galaktická flotila (Nové Galaktikum)

Galaktická flotila Nového Galaktika je nadnárodní válečné loďstvo, určené k obraně Mléčné dráhy před vnějšími agresory.

Obecně

Galaktická flotila se skládá z kontingentů všech členských národů Nového Galaktika. Jejím posláním je ochrana Ammandulu před vnějšími hrozbami. Vrchní velitel loďstva je automaticky členem dvanáctičlenné Galaktické rady, exekutivy Nového Galaktika. V roce 1463 NGL je velitelem admirál Tirmin tin Tüjyglii, Gatasan. Hlavní stan Galaktické flotily a ústředí loďstva se nalézá v Galakto City na planetě Aurora.

Dějiny

V půli ledna 1463 NGL nabídl Bostich I., předseda Nového Galaktika, svaz Galaktického loďstva, tvořený kalichy GWALON pod velením keon'athora Rokulona, jako pomocnou sílu při obraně distribučního depotu ITHAFOR. Velitel obránců ITHAFORU, rezidenční ministr LSP Reginald Bull, však tuto nabídku odmítl.

Poté, co Reginald Bull požádal před Galaktickou radou o pomoc, postavil se dne 30. ledna 1463 NGL velký svaz loďstva, složený z GWALONŮ, lodí LSP a 50 000 fragmentárních korábů Posbiů, na odpor proti armádě Frekvenční monarchie. V následující bitvě u depotu ITHAFOR byla pak vojska monarchie drtivě poražena.

Zdroje

PR 2503, PR 2514

Aktuální data:
28.1.2022
1565 před NGL
3. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459607.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál