Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 714
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 714
Název:Stopa Dailů
(Die Spur der Daila)
Autor:Harvey Patton
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 713 • chronologicky • AT 715 »
Vydáno poprvé:3. června 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: duben 3819 = 232 NGL
Žijí mezi nepřáteli

Atlan, Chipol, tři naldrynnské rodiny jako rukojmí a pětičlenná posádka, kterou tvoří Norgis, Raegul, Mallosh, Ganno a Trom, uprchli s lodí GHYLTIROON z Aklardu, aby nalezly paraschopnostmi nadané, vyhnané Daila a požádali je o pomoc v boji proti Novému Koncilu. Nikdo ale neví, kde je hledat, proto hledači bloudí již osm dnů po Manam-Turu. Pak doletí k dalšímu slibnému systému. Když se přiblíží k planetě podobné Zemi, vynoří se ze zaměřovacího stínu jednoho měsíce čtyři torpédovité lodi a začnou na GHYLTIROON střílet. Protože loď je jen lehce ozbrojená a nemá žádný zvlášť výkonný ochranný štít, Atlan kapituluje. Nesetká se to ale u všech členů posádky s pochopením, dojde k malé vzpouře, při které ale Atlan ostatní přesvědčí o svých argumentech - až na Raegula, který mezitím naváže rádiový kontakt s neznámými. Oznámí protivníkům, že se na palubě nachází Naldrynnové a že zničení lodi by mělo jistě velké následky.

Cizinci přirazí k lodi a vyšlou dva roboty - ocelové muže. Nepřátelé, kteří doposud zůstávali v anonymitě, jsou zřejmě Hyptoni. Zatímco se Naldrynnové přesunují na jednu z hyptonských lodí a Raegul je musí doprovázet, jsou Oceloví muži vypnuti. Po Raegulově návratu je beztak již labilní pilot zcela na straně Hyptonů. Bluf, že mají na palubě také několik zajatých Hyptonů, jim umožní pokus o útěk. Hyptonské lodě jsou ale silnější a rychlejší, průzkumná loď Dailaů může jen stěží uniknout do lineárního prostoru. Po nějaké době letu s neznámým kursem lineární pohon vypadne. Podaří se nouzově přistát na Zemi podobné planetě.

Zatímco pětice Dailaů opravuje loď, vydá se Atlan společně s Chipolem v kluzáku na průzkum okolí. Chipol objeví humanoidní bytosti, přistanou tedy s kluzákem na konci údolí a vydají se k nim pěšky. Bytosti jsou Daila a kromě toho i mutanti! Jejich náčelník Prafnybol oznamuje, že se planeta jmenuje Nolien a že se v nehostinné horské krajině nachází několik dailaských osad. Kromě toho na planetě existuje také vyšší kultura Nolierů, kteří jsou až na tmavomodrou barvu kůže s Daila zcela zaměnitelní - jsou to ale vyslovení rasisté. Dailaové kteří se dostali do jejich měst, byli buď zmláceni a vyhozeni, nebo prostě pozabíjeni. Pak byl ale objeven prostředek, jak kůži Dailaů pomocí výtažku z modrokořene na delší čas změnit na modrou. Několik talentovaných mutantů žije v blízkém velkoměstě Karmenfunkel a vystupují tam jako Psi-Stars v show. Sice jsou pod přísnou kontrolou svého manažera, mohou ale opětovaně tajně pašovat potřebné zboží a potraviny do osady, hlavně pomocí Saylimandara, který je teleporter, což žádný z Nolierů neví.

Dvojice opustí osadu a slíbí pomoc z GHYLTIROONU. Po příchodu popisují svůj objev a na oplátku se dozvědí, že podsvětelný pohon je opravený, ale pro lineární pohon je potřeba osm kilogramů iridia. Atlan naloží do nákladního kluzáku zboží a chce příštího dne odletět. V noci ho ale probudí zlá noční můra a silně pulzující buněčný aktivátor. Jde o atentát s jedovatým plynem - za tím může vězet jen Raegul, který je stále ještě pod vlivem Hyptonů. S posledními silami se podaří Atlanovi aktivovat ventilaci a ostatním zachránit život. Podle záznamů je zjištěno, že Raegul uprchnul. Vzal si normální kluzák, u kterého ale Chipol jako preventivní opatření odstranil všechny energetické buňky až na jednu; nedostal se tedy daleko a nezná ani polohu osady. Pak odvezou zboží k Dailaům. Objeví se Saylimandar a prohlásí, že potřebné iridium by šlo obstarat v Karmenfunkelu, ale ne od něho. Atlan se tam musí chtě nechtě odebrat sám, protože Saylimandar je příliš pod dohledem. Atlan souhlasí a večer vypije extrakt z modrokořenu, který mu má asi po šesti hodinách zbarvit na půl roku kůži na modro. Mezitím stráví ještě jednu noc s Pfarnybolovou dcerou Mendyou, a příští ráno se chce vydat na cestu do Karmenfunkelu. Chipol má zůstat v táboře, ale chlapec se tajně také napil extraktu a chce bezpodmínečně Atlana doprovázet. Velkou oklikou se dostanou na silnici, která vede do Karmenfunkelu. Když se přiblíží k městu, objeví Chipol v křoví Fumsela, tygří kočku, která je na Caironu doprovázela do údolí bohů. Vezmou ji s sebou.

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Quelle:A714« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)