Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 163
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 163
Název:Záhada z Gostackeru
(Das Geheimnis von Gostacker)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Ištařina paměť
« AT 161 • chronologicky • AT 165 »
Vydáno poprvé:18. listopadu 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: začátek září 2843
Muž a robot - v jeskyni záhad

Planeta Gostack v systému Kellehrt, asi 15‘000 světelných let od Slunce, je obývána asi třemi miliony lidí terranského a arkonidského původu. Pro SolAb platí tento svět za sanatorium pro revolucionáře. Převážně mladí lidé sem totiž přicházejí s elánem a plni zlepšovacích návrhů, ale rajský svět je během několika let nechá na všechno zapomenout.

Navzdory tomu je na Gostacku umístěn specialista USO Fehrndor Globus, který tam provozuje rádiovou stanici. Aby působil neškodně, hraje Nally Motcher jeho hospodyni. Patří k němu ještě robot Freud, který je maximálně-senzitivním elektropozitronickým kybernetikonem neboli »Masepok«. Jméno poukazuje na to, že robot má psychologický tik.

Uprostřed září 2843 cestuje Fehrndor Globus se svým robotem na cestě po Gostacku, aby své bližní obšťastnil svými kosmopsychologickými moudrostmi. Většinou ho kolonisté vyhánějí. Nally Motcher ošetří Globusovi malá zranění a informuje ho o zvláštním radiogramu, který zachytila. Hovoří se v něm o slepici, která snáší zlatá vejce. Specialista se rozhodne meditovat o tom o samotě na planině Oopla. Ve skutečnosti chce ale navštívit tajnou základnu USO a odhalit možné vetřelce.

Při přiblížení k základně zaměří specialista USO cizí vozidlo. Je to kluzák zamilovaného páru. Globus letí zpět domů. Cestou naváže kontakt s Nally Motcher a zjistí, že Sinker Wallaby je doma. Globus vyrazí nejvyšší rychlostí ke své rádiové stanici.

Nally je dvěma muži vynášena z domu. Má roubík. Globus pošle muže šokerem k zemi. Také Sinkera Wallabyho a tři další muže potká jejich osud. Fehrndor osvobodí Nally a posuzuje vetřelci způsobenou škodu. Vysílací stanice je zcela zničena. Z kapsy Wallabyho saka si specialista USO vezme jako náhradu čipy v hodnotě 3000 Solarů. Následně všechny spoutá. Když se Wallaby opět probudí, mluví o nesmírném bohatství, protože údajně ví, kde se nachází slepice, která snáší zlatá vejce. Potom chce koupit celou Ooplu. Wallaby pronáší chaotické hrozby vůči Globusovi, načež mu ten dá další dávku ze šokeru. Také ostatní muži dostanou svou dávku. Jen jeden je ušetřen. Muž má kamarády naložit do kluzáku a odletět s nimi na Ooplu. Freud dostane rozkaz Wallabyho sledovat.

Příštího rána Fehrndora Globuse probudí dunění pohonu startující kosmické lodi. Freud se vrátí se zprávou, že Sinker Wallaby je se svými lidmi na cestě do Gostackeru. Globus a Freud se rovněž vydají k měsíci. Použije k tomu kosmický kluzák ze základny USO. Na Gostackeru přistane Globus a Freud v horském pásmu s vrcholky vysokými přes 5000 metrů, poblíž tábora Wallabyho. Okamžitě po opuštění kluzáku, který přelétne na poloostrov tvořený potokem, jsou ohrožováni Nunklou a jejími emancipovanými dívkami. Zatímco se Nunkla s Freudem, kterého považuje za muže, vzdálí pryč, zaútočí Globus na Kikko, která na něj stále ještě míří paprskometovou puškou, a odzbrojí dívku. Potom zbraní přinutí celkem jedenáct žen, aby složily zbraně, dříve než se Nunkla vrátí.

Soptící vztekem se Nunkla prodírá podrostem. Objevila, že Freud není muž, ale robot. Pak musí zjistit, že se situace zcela změnila. Globus dostane od Nunkly zprávu poloze údajného skladu Gostackitu, který dívky koupili od jednoho prospektora za asi 50‘000 Solarů. Po obdržení souřadnic Fehrndor zpozorní. Ukazují na bod, kde se zdržuje Sinker Wallaby se svými lidmi.

Nunkla je připravena špehovat ve Wallabyho táboře. Část cesty jí Fehrndor Globus doprovází. Po návratu do tábora žen se spojí s Nally Motcher. Dozví se od ní, že na Gostacku jde všechno jako obvykle.

Nunkla se vrátí zpět a informuje o jeskyni, ve které pracuje devět mužů a pět žen. Je vymyšlen plán na Wallabyho přepadení. Globus věří, že si na Nunkle všimnul změny, a je proto opatrný. Ženy opustí tábor a pochodují k jeskyni. Globus s Freudem zůstanou pozadu. Později mají přijít s kluzákem. Začnou probírat chování Nunkly. Specialista USO si je jistý, že se žena dohodla se Sinkerem Wallabym. Jinak se nedá vysvětlit, že po usilovném pochodu neměla hlad a žízeň. Kromě toho věděla přesný počet Wallabyho lidí, ačkoliv u vstupu do jeskyně byl postaven jen jeden muž a všichni ostatní pracovali uvnitř jeskyně, takže je Nunkla nemohla vidět. Nunkla tudíž musela být v jeskyni, kde dostala najíst a napít.

Globus sleduje s kluzákem dívky, nepřistane ale podle dohody na místě neviditelném od jeskyně, ale poblíž jeskyně a vydá se k ní pěšky. Oba zaujmou pozorovací stanoviště. Naprogramovaný kluzák přistane na původně zamýšleném místě a je okamžitě obestoupen Wallabyho lidmi. Domnělí na palubě jsou vyzváni, aby opustili kluzák.

Globus a Freud se mezitím nepozorovaně přiblíží do nestřežené jeskyně. Wallabyho malá, čočkovitá a neozbrojená kosmická loď leží přes asi 100 metrů širokým ale nízkým vchodem do jeskyně. Do hory vede štola, která se rozšiřuje do skalní haly o průměru více než sto metrů a výšce 50 až 60 metrů. Uprostřed haly, která je ozařována silnými reflektory, stojí poklad, za kterým se nachází Sinker Wallaby a Nunkla: deset metrů vysoký a čtyři metry široký válec. Fehrndor Globus pocítí okamžitě zřetelný pocit nebezpečí.

V jeskyni patrolují dvě ženy. Objeví Freuda a specialistu USO, který je ale drží v šachu šokerem. Od žen se dozví, že Nunkla skutečně s Wallabym uzavřela dohodu. Ostatní dívky byly spoutány a odvedeny na palouček poblíž jeskyně. Globus pošle Freuda, aby je osvobodil. On sám zůstane v jeskyni. Když se Freud po nějaké době nevrací, Fehrndor zneklidní a následuje robota do houštin. Po příchodu na palouk musí zjistit, že ho už Sinker Wallaby a jeho lidé očekávají. Globus je šokerem poslán do říše snů.

V jeskyni s válcem přijde Fehrndor Globus znovu k sobě. Wallaby mu pyšně vypráví, že Globusův úmysl prokoukl už po několika minutách a osvobození Nunkliných dívek předvídal. Ani Nunkla nebyla za svou zradu odměněna, ale byla odvedena ke svým družkám a rovněž spoutána. Wallaby chce přinutit Globuse, aby mu pomohl přijít na kloub záhadě modrého válce. Sundá specialistovy USO pouta na nohou, aby mohl sledovat nadcházející experiment. Ve skalní hale se nachází i Nunkla se svými spoutanými dívkami. Poté co mechanické pokusy válec otevřít nevedou k ničemu, zkusí to Wallaby pomocí vysílání rádiových kódů. Když jsou vyslány signály v šestnáctibitovém kódu, začne se jedno chapadlo na pouzdru válce pohybovat. Popadne pozitronický počítač a mrští jim o skalní stěnu. Potom je na řadě vysílač, který vysílá kódové signály. Chapadlo se stáhne dovnitř, když jsou všechny přístroje zničeny. Fúzní reaktor sloužící jako zdroj energii zmizí po nárazu ve dvou prudkých explozích. Wallaby a Globus to přečkají jen s několika šrámy. Chapadlo se stáhne a přestane se hýbat. Navzdory neúspěchu se Wallaby nechce vzdát toho pro galaktoarcheology nezaplatitelného pokladu.

Globus aktivje Wallabyho muži ztlučeného robota Freuda. Samočinné opravné funkce uvde do chodu kódovým slovem. Na Globusovo přání opustí všichni přítomní jeskyni. Zvednku začne Freud vysílat kódové impulzy. Dvacetibitový kód spustí další reakci válce. Země se začne chvět a na Globuse, Wallabyho a jeho lidi se řítí kamenná lavina. Dostanou se do bezpečí. Když se usadí prach, nachází se válec na nejvyšším bodu kopce. Je v něm vidět otvor. Wallaby nechá Globuse opět zajmout. Potom se zcela překvapivě objeví Nally Motcher. Těžkým šokerem pošle Sinkera Wallabyho k zemi. Ale jeho muži se vzdát nechtějí. Sazzek dostane zásah. Globus zastaví palbu z blasterů. Dunivý hlas v interkosmu požaduje klid. Nastane ticho. Z otvoru válce vystoupí postava, která se až úžasně podobá mladému Lordadmirálovi Atlanovi. Modrý válec se začne deformovat, dokud se z něj nevytvoří čtyři roboti, kteří se pohybují na dlouhých tenkých nohách a jejichž ruce končí hlavněmi zbraní. Bojoví roboti na rozkaz cizince omráčí lidi Sinkera Wallabyho.

Fehrndor Globus pozná, že neznámý má v ruce zařízení, které se podobá dětské káče, a které o chvíli později označí za Ištařinu paměť. Na otázku ohledně svého jména se cizinec představí jako Chapat. Chapat podnikne duševní nátlak na Globusovo vědomí a zaváže si ho k pomoci.

Nally Motcher je rovněž specialistkou USO a dostala se na Gostacker se space-jetem z tajné základny USO, poté co se od Heylara Zunukiho dozvěděla, že Globus nezaplatil za cestu trajektem z Gostacku na měsíc. Zjistila, že na základně chyběl kosmický kluzák, a našla ho také na Gostackeru.

Wallaby, jeho lidé a Nunkla jsou zanecháni na místě. Pokud chtějí Gostacker opustit, musí nejprve opravit lehce poškozenou čočkovou kosmickou loď. Pro Kikko a dívky zorganizovala Nally odvoz do Gostacku. Fehrndor Globus, Freud a Chapat opustí měsíc Gostacker se space-jetem. Čtyři bojoví roboti se rozplynou. Nally Motcher odletí s kluzákem na Gostack, kde počká na Globuse.