1 mld. až 100 mil. př.n.l.

asi 100 milionů let před Kristem

počátek éry humanoidních životních forem ve vesmíru. Prapůvodní planeta: Aupert v galaxii K'aan. Jméno národa: V'AUPERTIR (PR 1159, PR 1261, PR 1262)

V'AUPERTIR: období barbarsko-civilizačního vývoje. Dobývání planetárních systémů (PR 1260, PR 1262)

V'AUPERTIR: období dobyvatelství. Celá galaxie K'aan je dobyta (PR 1260, PR 1262)

V'AUPERTIR: období vědy. Deset tisíc let kulturního rozkvětu. Sousední galaxie jsou dobyty a kolonizovány. Umělý růst inteligence. Na Aupertu dochází k první stagnaci (PR 1260, PR 1262)

Ordoban: v galaxii Behaynien vzniká impérium Nor-Gamaner, počátek letopočtu: rok 1 (PR 1200)

V'AUPERTIR: první období klidu, jsou zakládány stále nové kolonie. Na prapůvodní planetě Aupert upadá do zapomění technika. Pra-V'Aupertirové ztrácejí životní vůli a všechnu činorodost (PR 1260, PR 1261)

Ordoban: rok 12‘370 (Nor-Gamanerského letopočtu) Ordoban umírá, jeho duch je zakonzervována (PR 1200)

Ordoban: rok 12‘484 (Nor-Gamanerského letopočtu) Loolandre je po 100 letech stavby dokončena. Ordobanův duch vstupuje do Loolandre (PR 1200)

Ordoban: rok 13‘752 (Nor-Gamanerského letopočtu) Saddreyu (Ordobanův přítel) se stává duchovní bytostí (PR 1200)

Ordoban: 20. tisíciletí (Nor-Gamanerského letopočtu) impérium Nor-Gamaner se rozpadá (občanská válka). Legendární Ordoban je zapomenut (PR 1200)

Ordoban: Kosmokrat TIRYK dává Ordobanovi nový úkol. Hlídání psionického pole (TRIICLE - 9) se strážní flotilou (PR 1200)

Ordoban: rok 36‘512 (Nor-Gamanerského letopočtu) strážní flotila je dokončena (asi 1 miliarda kosmických lodí) (PR 1200)

Ordoban: rok 37‘002 (Nor-Gamanerského letopočtu) Ordoban vytváří první Stříbro-Parwondov (PR 1200)

Aktuální data:
25.6.2021
1566 před NGL
4. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459390.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!