100 mil. až 10 mil. př.n.l.

z Databáze Multiversa

asi 80 milionů let před Kristem

TRIICLE 9: mutace v 371. století (Nor-Gamanerského letopočtu). Oblast vesmíru, určená pro TRIICLE 9, se stává NEGASFÉROU (PR 1200, PR 1224, PR 1250)

Ordoban: obrovská strážní flotila se vydává hledat TRIICLE 9. Flotila je Ordobanem na podporu MORÁLNÍHO KÓDU nazvaná "Nekonečná Armada" (PR 1200)

V'AUPERTIR: období migrace. Mutační impulz, který se uvolnil při zmizení TRIICLE 9, vytrhne pra-V'Aupertiri na Aupertu z letargie. Konec období první stagnace (PR 1261)

V'AUPERTIR: období migrace: v létajících městech opouštějí pra-V'Aupertirové svou domovskou planetu. Umělý růst duševních schopností. Stávají se nesmrtelnými (PR 1260, PR 1261)

Hlubina: aby se mezera v MORÁLNÍM KÓDU uzavřela, pověří Kosmokraté RZI (časoprostoroví inženýři), aby vytvořili za TRIICLE 9 náhradu (150.000 RZI) (PR 1205, PR 1250)

Hlubina: po tisíciletích plánování zkonstruují RZI Jámu - bránu do Hlubiny (PR 1205, PR 1250)

Hlubina: v mnoha galaxiích vznikají Hlubinonádraží, řídící stanicí se stává Cortrans (PR 1250)

Hlubina: RZI a Jaschemové budují Hlubinozemi o průměru 1 světelný rok (PR 1250)

Hlubina: pomocné národy Alaiů budují pozorovatelny a Hlubinoškoly (PR 1250)

Hlubina: první výskyt Šedovlivu. Stvoření Vagenda (PR 1250)

Hlubina: tisíce pomocných národů jsou geneticky zkoumány Tizideny (PR 1250)

Hlubina: po dalším výskytu Šedovlivu vytvářejí RZI s pomocí Chylinů a LlaSsannů celozemní síť zásobníků vitální energie (Vagenda) (PR 1250)

Hlubina: začíná "Velká REKONSTRUKCE". Ale deset tisíc let trvající "psionická ruleta" nepřinese žádný výsledek; naopak, dochází k Psí-výbuchu, díky kterému se téměř 10‘000 RZI stane Šedoživotem Starsen je zablokován (PR 1250)

Hlubina: vznikají Hlubinozákony (PR 1250)

Hlubina: RZI se stahují zpět (PR 1250)

Hlubina: Uběhnou tisíce let a oběvují se Šedí Lordi (bývalí RZI). Vzniká první Šedozemě (Land Ni) (PR 1250)

Hlubina: Také druhý pokus od REKONSTRUKCI se nepodaří. Setkání RZI s Jaschemeny. 139‘000 RZI je nasáto Hlubinou (PR 1250)

Hlubina: Hlubinozemě je totálně odříznuta od normálního vesmíru. (PR 1259)

V'AUPERTIR: období duchovna - po milionech letech migrací se poslední pra-V'Aupertirové sjednotí a společně vystaví mocnou kosmickou loď ARCHA (PR 1260, PR 1261)

V'AUPERTIR: období Druhého klidu - pokus o vytvoření kolektivního vědomí se nezdaří. Kosmokraté nabízejí V'Aupertirům funkci strážců, podobně jako Ordobanovi. Dozvědí se o NEGASFÉŘE. Funkci strážců odmítnou, vydají se ale hledat NEGASFÉRU (PR 1260, PR 1261)

Hlubina: ve Starsenu vzniká Citytrans, Cityab a Starsenspender

V'AUPERTIR: období Velkášství - odbjevení NEGASFÉRY po velice dlouhém hledání. V ní se jim podaří zduševnit - vznikne kolektivní vědomí V'AUPERTIR a s ním i PÁN ELEMENTŮ. Když po návratu TRIICLE 9 NEGASFÉRA zmizí a s ní i moc V'AUPERTIRů, pokusí se aspoň zabránit návratu Psionického pole. Začíná střetnutí s kosmokraty. Vznik Dekalogu Elementů. (PR 1260, PR 1261)

asi 40 milionů let před Kristem

CÍSAŘOVNA Z THERMU: národ Soberů vysílá PRIORWELLE (PR 800)

CÍSAŘOVNA Z THERMU: PRIORWELLE ovlivňuje vávoj KELOSKERů (PR 801)

CÍSAŘOVNA Z THERMU: PRIORWELLE naráží na Pramlhovinu a vstupuje do ní (PR 800)

asi 20 milionů let před Kristem

Umírá superinteligence ARCHETIM

asi 18 milionů let před Kristem

ID: vznik ID?

CÍSAŘOVNA Z THERMU: z Pramlhoviny je vytvořen první planetární systém s krystalickou strukturou (PR 800)

Loowerové: z pověření organizace CATARAC staví Loowerové Roj (PR 900, PR 1214)

Loowerové: kvůli degeneraci, údajně způsobenou Kosmokraty, se Loowerové pokouší najít Materiální zdroj, aby mohli vrazit Kosmokratům preventivní úder PR (900)

Loowerové: SHIVAUC a NAUVOAC, dva Mocní z organizace CATARAC vypouštějí při nehodě všechny svá On a Noon kvanta do tří materiálních oblaků. Aby zabránili katastrofě, vstupují do mraku. Smrtí dvou Mocných se CATARAC rozpadá. (PR 1214)

Loowerové: Po dlouhém, neúspěšném pátrání po Materiálním zdroji, ukradnou Loowerové LAIREho oko. Klíč do říše kosmokratů (PR 900)

BARDIOC: po krádeži Oka se objevuje nových sedm Mocných. (PR 900)

Loowerové: Loowerové nalézají Materiální zdroj - ale klíč (LAIREho Oko) do něj nepasuje, je jen pro jeden určitý Zdroj. Oko je až do nalezení správného Materiálního zdroje ukryto na Zemi. (PR 900)

asi 13 milionů let před Kristem

Porleyterové: Porleyterové vstupují do služeb Kosmokratů (PR 1159)

asi 11 milionů let před Kristem

SETH-APOPHIS: Apoštol s Hell Seth-Apophis je Parsynneny zanechán na jedné planetě. (PR 1158)

SETH-APOPHIS: Apoštol probouzí intelekt Heel a zvyšuje jeho inteligenci, potřebuje ho jako katalyzátor pro své vysílání (PR 1159)

SETH-APOPHIS: Seth-Apophis dostává do své moci kosmickou loď Anximenů a získává od nich humanoidní ženské tělo. (PR 1159)

SETH-APOPHIS: o 50 let později zvětšuje Apoštol rádius svého sugestivního vysílání z 10 světelných let na několik tisíc (PR 1159)

SETH-APOPHIS: brzy na to ovládá Seth-Apophis celou M-82 (PR 1159)

SETH-APOPHIS: začíná zlomky vědomí Seth-Apophis se začínají spojovat - stává se superinteligencí (PR 1159)

SETH-APOPHIS: o sto let později objevuje Seth-Apophis Jetstarhl (nějakej proud hmoty nebo co) (PR 1159)

SETH-APOPHIS: první setkání s ID - zatím ještě bez konfliktu (PR 1159)

SETH-APOPHIS: Seth-Apophis objevuje TRIICLE 9 (PR 1159)

Gys-Voolbeerah: Velká říše Gys-Voolbeerahů (Molekulární metamorfové) se rozpadá (PR 806, PR 847, PR 881)

CÍSAŘOVNA Z THERMU: krystalické struktury pokrývají celý planetární systém, obzvláště prostor mezi 3. a 4. planetou. (PR 800)

SETH-APOPHIS: Seth-Apophis použije TRIICLE 9 jako psionický rezervoár (PR 1159)

CÍSAŘOVNA Z THERMU: celá třetí planeta je obepnuta krystalickou strukturou - vědomí se probouzí: Císařovna z Thermu. První ovlivňování obyvatel 3. planety (Kelsirové) (PR 800)