10 mil. až 1 mil. př.n.l.

asi 2.5 milionů let před Kristem

Strážci světla: období rozkvětu HATHORů v Andromedě (PR 289)

SETH-APOPHIS: kvůli manipulacím s TRIICLE 9 se stává nebezpečím pro vesmír (energetický vysávač FROSTRUBIN) (PR 1159)

SETH-APOPHIS: začíná boj s moci Řádu (PR 1159)

Strážci světla: říše HATHORů v Andromedě se rozpadá. Z 5% Hathorů se vyvinou Strážci světla (PR 289)

asi 2.2 milionů let před Kristem

Porleyterové: Porleyterové ukotvují FROSTRUBIN (TRIICLE 9) (PR 1070, PR 1099, PR 1159)

Porleyterové: Porleyterové opouštějí Kraht a usidlují se v M-3. (PR 1070)

Rytíři Hlubiny: na příkaz Kosmokratů zakládá Hathor Terak Trekshan Řád rytířů (PR 1055)

Porleyterové: Porleyterové začínají budovat pětiplanetární zařízení v M-3 (PR 1070)

Porleyterové: Porleyterové vstupují do matérie (PR 1070)

CÍSAŘOVNA Z THERMU: Kelsirové přilákají kosmickou loď Choolků do systému Císařovna (Yoxa Santh-systém) Choolkové se stávají hlavními obyvateli Císařovny. Střed mocenské oblasti (PR 800)

asi 1.8 milionů let před Kristem

SUPRAHET: v antimateriálním vesmíru vzniká inteligentní oblak materie - vyvinou se z něj Accalaurieové a Harno (PR 420)

SUPRAHET: hlavní část mraku je neinteligentní a dostává se do normálního vesmíru (PR 420)

ID: ID dostává od Kosmokratů dva buněčné aktivátory, které musí Carfeš předat dvěma určitým živým tvorům. Carfeš vstupuje do ID. (PR 1000)

ID: začíná dlouhé hledání po obou živých tvorech (PR 1000)

asi 1.3 milionů let před Kristem

SUPRAHET: z antimateriálního oblaku vzniká Suprahet (PR 420)

BARDIOC: poslední rohovor Sedmi Mocných. Fáze I: konec rozptylování spór života v určité oblasti vesmíru (PR 850)

BARDIOC: Bardioc ukrývá svou spórovou loď (PAN-THAU-RA) v galaxii Algstogermath. Na palubě je Laire (PR 850, PR 900)

BARDIOC: Bardioc přijímá na palubu 100 Anskenů a letí zpět k EBENE (PR 900)

Laire: Laire přesune PAN-THAU-RA poblíž systému Wyngerů částečně do hyperprostoru (PR 900)

BARDIOC: s pomocí 36 národů je ROJ dostaven - Fáze II (PR 850)

Laire: Laire vytváří náboženství "Všechno jsou kola" u Wyngerů - jediný účel: aby vyslali expedici pátrající po jeho ukradeném oku (PR 900)

Roj: Mocný GANERC se stává strážcem Roje. (PR 850)

Laire: Laire je unesen Anskeny z hlavní centrály PAN-THAU-RA (PR 900)

Roj: na své první zastávce přijímá Roj obyvatele Kartiesu (PR 850)

Roj: CYNOS se stává vůdcem Roje (PR 850)

SUPRAHET: Suprahet dosahuje Mléčné dráhy (obrovská zkáza) (PR 420, PR 850)

Barkon: Barkon je kvůli Suprahetu vytržen z galaktického gravitačního pole (PR 432)

Rytíři Hlubiny: falešný ISGORIAN Z VEYLTu (=Harden Coonor) se stává Rytířem Hlubiny (PR 969, PR 970)

Terra: vysoce technicky vyvinutá kultura na Teře (PR 437, PR 569)

asi 1.2 milionů let před Kristem

SUPRAHET: na rozkaz Kosmokratů přemůžou národy, kteří stavěly Roj (OLDTIMERové), Suprahet, protože cesta Roje vede před Mléčnou dráhu (PR 420)

SUPRAHET: z materiálních zlomků Suprahetu se vyvinou po tisíci letech červouni (Tombstone) (PR 420)

Rytíři Hlubiny: ARMADAN Z HARPOONu vyhání Hordy z Garbesche z Mléčné dráhy - útok Seth-Apophis (PR 970)

Rytíři Hlubiny: Rytíř Hlubiny PRÄZWOTTER vytváří Obal strachu kolem PROVCONovy PĚSTi, jako úkryt obyvatel Mléčné dráhy před novým útokem Hord z Garbesche (PR 970)

Rytíři Hlubiny: v centru Mléčné dráhy je postaveno ANLAGE (PR 970)

BARDIOC: Bardioc zmanipuluje insektoidní obyvatele k přijetí do Roje (PR 850)

Rytíři Hlubiny: po smrti ARMADANA Z HARPOONu, posledního Rytíře Hlubiny na dlouhou dobu, přebírají jejich roli UFONAUTI (PR 970)

Roj: devět CYNOSů - Devět Imaginárních - se stávají vládci Roje. Jejich sluhy jsou IMAGO I a II (PR 566)

Rytíři Hlubiny: Harden Connor, falešný Rytíř ISGORIAN Z VEYLTu se ukládá k hlubokému spánku (PR 969, PR 970)

Roj: Bardiocem zmanipulované insektoidní obyvatelstvo je přijato Rojem (PR 566)

BARDIOC: Bardioc ukrádá Ganervům "Oblek Zmaru" (PR 850)

Roj: Roj dosahuje Mléčné dráhy (PR 566, PR 850)

BARDIOC: Bardioc donutí jednoho CYNOského vládce (Hesze Goort), aby ukradl Paradimový klíč a donesl ho na Karduuhlům. Karduuhlové jsou mutovní potomci Bardiocem zmanipulovaného insektoidního obyvatelstva, které Roj přijal asi před 20‘000 lety (PR 566, PR 850)

BARDIOC: Bardioc ukrýv "Oblek Zmaru" na STATO II (PR 850)

asi 1 milionů let před Kristem

Roj: Karduuhlové přebírají moc v Roji (PR 566, PR 850)

Roj: Imaginární změní svou existenční formu a zůstanou na STATO II (PR 566)

Roj: mnoho CYNOSů prchá z Roje do Mléčné dráhy (=tajné impérium) (PR 566, PR 567)

Roj: KARDUUHLové objevují, že mladí KARTIEové vyměšují život prodlužující sekret. (PR 567)

BARDIOC: Bardioc je potrestán - jeho mozek je uložen do nádržky na jedné planetě (PR 850)

BARDIOC: po tisíciletích začíná v mozku hypertrofie (PR 851)

BARDIOC: hypertrofie vyrábí kyselinový sekret, který rozežírá stěny pouzdra s mozkem (PR 851)

Mocní: likvidace spolku Bezčasých (nebo ocúnů). Smrt Bezčasých (až na GANERCa a KEMOAUCa) (PR 850)

BARDIOC: po jenom otřesu nádrž s mozkem praská. První kontakt s fórou planety. Bardioc upadá do hlubokého spánku a sní sen o moci (PR 851)

BARDIOC: o 5000 let později pokrývá mozek plochu 10 metrů (PR 851)

BARDIOC: poté, co mozek přijímá zvířata, pokračuje jeho zvětšování skokovým tempem dál. Brzy na to pokrývá celý kontinent (PR 851)

BARDIOC: první kontakt s Hulkoosy. Počátek jeho mocenské oblasti (PR 851)

BARDIOC: je ovlivňováno stále víc národů. Odštěpky mozku jsou převezeny na mnoho planet. Bardioc se stává superinteligencí (PR 851)

BARDIOC: Bardioc vytváří inkarnace CLERMAC, VERNOC a SHERNOC (PR 851)

Aktuální data:
16.9.2021
1566 před NGL
3. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459473.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!