Stanoviště Aclars

(přesměrováno z: Y'Xanthymona)
z Databáze Multiversa

Stanoviště Aclars představuje součást mystického kultu kolem Bůžků roje. Lidstvo nikdy nezjistilo, co přesně je tímto pojmem míněno.

Výskyt pojmu

Y'Xanthomrier

Y'Xanthomrier, zabíjející a přitom plačící rudé slzy, byl všemocným pánem stanoviště Aclars. Vedl svůj lid ke stanovišti Aclars a odtamtud ke stanovišti Aclars učedníků (PR 505, PR 523).

Poznámka: Ze souvislostí, v nichž se v tomto případě mluví o místu Aclars, bylo stanoviště chápáno jako synonymum pro Mléčnou dráhu. Co znamená stanoviště Aclars učedníků, není známo.

Y'Xanthymona

Bůžek Y'Xanthymona, smějící se, plačící, potící se, zabíjející a neumírající, připravoval stanoviště Aclars pro ty, kteří v bolestech a přesto radostně očekávají dělení. Y'Xanthymona vystavěl 500 plástvových plavidel pro transport rodících a vydal rozkaz k jejich odletu. Malí Purpuroví na palubě lodí byli fanatickými přívrženci Y'Xanthymony, který se jim však osobně nikdy neukázal.

Poznámka: V této souvislosti Perry Rhodan tušil, že stanoviště Aclars představuje výraz pro porodní světy Kartiů. Také v souvislosti s Y'Xanthymonou se hovořilo o stanoviště Aclars učedníků, přičemž zřejmě šlo o domov nově narozených Kartiů. Jde tedy o „dojné světy“, jako byla kupříkladu planeta Harda-Hardy.

Závěr

Není známo, zda Karduuhlové Y'Xanthomrier a Y'Xanthymona skutečně existovali, nebo šlo pouze o legendární, pro kultovní potřeby vzniknuvší postavy, jako byl Y'Xanthymr.

Zdroje

PR 505, PR 510, PR 523, PR 534, PR 536, PR 538