Solitude

Astronomická data:
Vesmír:Rudý vesmír
Průměr:11‘000 km
Doba rotace:18 h
Gravitace:1.12 g
Atmosféra:dýchatelná

Solitude je Zemi podobná planeta na okraji Rudého vesmíru. Atmosféra planety se skládá převážně z dusíku, kyslíku a argonu. Stopy sirovodíku dávali ale vzduchu nepříjemnou vůni po zkažených vejcích.

Přirozenými obyvateli Solitude byli takzvané Solitudské inteligence. Měli nehumanoidní, válcový tvar. Svými tmavými těly se pohybovali podobně jako šnekové. Nemají oči ani ústa.

Jejich duch může opustit tělo. Mohou tak propátrávat daleké území ve svém okolí a mohou dokonce i do vesmíru. Druufové je kvůli této vlastnosti zneužívali a používali jako levné senzory.

Solitudské inteligence byly Druufy zotročeny 3 roky před příchodem Perry Rhodana v roce 2042. Při časovém poměru 1:2 až 1:72‘000 to odpovídalo době mezi šesti a 216‘000 lety pozemského letopočtu.

V roce 2042 narazil Perry Rhodan při pátrání po Poutníkovi na tuto planetu. Podařilo se mu osvobodit jednoho jedince tohoto národa a vzít ho s sebou do standardního universa. Individuum dostalo jméno Nathan.

Aktuální data:
22.9.2021
1566 před NGL
8. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459479.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!