Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Solitude
hledat
Astronomická data:
Vesmír:Rudý vesmír
Průměr:11000 km
Doba rotace:18 h
Gravitace:1.12 g
Atmosféra:dýchatelná

Solitude je Zemi podobná planeta na okraji Rudého vesmíru. Atmosféra planety se skládá převážně z dusíku, kyslíku a argonu. Stopy sirovodíku dávali ale vzduchu nepříjemnou vůni po zkažených vejcích.

Přirozenými obyvateli Solitude byli takzvané Solitudské inteligence. Měli nehumanoidní, válcový tvar. Svými tmavými těly se pohybovali podobně jako šnekové. Nemají oči ani ústa.

Jejich duch může opustit tělo. Mohou tak propátrávat daleké území ve svém okolí a mohou dokonce i do vesmíru. Druufové je kvůli této vlastnosti zneužívali a používali jako levné senzory.

Solitudské inteligence byly Druufy zotročeny 3 roky před příchodem Perry Rhodana v roce 2042. Při časovém poměru 1:2 až 1:72000 to odpovídalo době mezi šesti a 216000 lety pozemského letopočtu.

V roce 2042 narazil Perry Rhodan při pátrání po Poutníkovi na tuto planetu. Podařilo se mu osvobodit jednoho jedince tohoto národa a vzít ho s sebou do standardního universa. Individuum dostalo jméno Nathan.