Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmické lodě > Secí loď
hledat

Secí loď

(přesměrováno z: RABOTAX III)

Tři kosmické lodi – průzkumná, secí a sklízecí loď – patřily do robotské flotily planety Mechanica. Flotila byla postavena k zásobování tamních ještěrkovitých bytostí potravou.

Pozitronické mozky lodí nebyly v bezprostředním spojení, povely se předávaly pomocí malých robotů. Pravděpodobně to bylo přímým záměrem stavitelů. Loď byla jedním obrovským robotem, každá část byla závislá na fungování ostatních.

Průzkumná loď

Průzkumná loď (Scout) byla nejmenší ze všech tří jednotek. Byla to malá, válcovitá loď o délce sto metrů a průměru třicet metrů. Vlastní jméno lodi znělo RABOTAX I.

Jejím posláním bylo najít vhodný svět k setbě. Musel mít teplou kyslíkovou atmosféru, která podporovala růst špekomechu. Pokud Scout našel takový svět, zavolal secí loď a počkal tam, dokud nepřiletěla.

Pro opravy lodi se na Scoutu nacházel opravárenský robot Arthur. Měl tvar převrácené koupací vany, mohl se rozdělovat a měl k dispozici všechny potřebné nástroje.

Secí loď

Secí loď byla středně velká. Byla to válcová loď o délce 1800 metrů a průměru pět set metrů. Její vlastní jméno bylo RABOTAX II.

Byla přivolána k vhodné planetě a okamžitě začala sít špekomech. Měla k dispozici 28000 robotů, kteří vyseli špekomechové rostliny po celé planetě.

Na obranu měla loď k dispozici narkotizační děla.

Velitel lodi byl tvořen třemi pozitronikami:

  • První byla kompetentní k navigaci a k pohonu
  • Druhá řídila procesy v nitru lodi
  • Třetí byla zodpovědná pro secí posádku

U secí lodi se projevila nevýhodná konstrukce. Posel druhého velitele utrpěl menší poškození a nemohl už správně přenášet rozkazy. Obě ostatní pozitroniky se museli přizpůsobit pomalosti defektního posla. Protože nebyl k dispozici žádný opravárenský robot, muselo se čekat v blízkosti Scouta, dokud Arthur nepřejde na palubu.

Sklízecí loď

Sklízecí loď byla největší ze všech tří jednotek. Byla to válcovitá loď s délkou 2000 metrů a průměrem pět set metrů. Vlastní název lodi byl RABOTAX III.

Také sklízecí loď měla na svou obranu narkotizační zbraně. Že k dispozici nebyly žádné smrtelné zbraně, ukazuje na humánnost stavitelů.

Její úlohou bylo sesbírat spóry špekomechu. Dostávala pokyny z vysílací stanice na Mechanice. Pak se přiblížila k planetě a sacím polem nasála spóry. Když byly spóry odsány, zbylý špekomech odumřel. Pro planetu tak nehrozilo žádné další nebezpečí.

Poté co byly spóry na palubě, odletěla zpět na Mechanicu a tam spóry vyložila. Spóry byly shromažďovány v kopulích, do kterých Robotikové vcházeli a získávali živiny vdechováním.

Kvůli defektu na vysílacím zařízení na Mechanice platila loď za nezvěstnou.

Historie

Nad planetou Azgola jsou v roce 2104 pozorovány dvě kosmické lodě. Planeta je zamořena špekomechem. Protože proti spórám neexistuje žádný protiprostředek, je planeta evakuována.

Na základě zaměřovacího impulzu je v systému Snarf objevena loď. Perry Rhodan tam odlétá s IRONDUKE, a o chvíli později se objeví také druhá loď a začne na Snarfotu sít špekomechové spóry.

Rhodan se rozhodne poslat do lodi mutanty. Podaří se jim loď ochromit a je přitom zničen jediný opravárenský robot Arthur. Terranci se od pozitroniky robotské lodi dozvědí podrobnosti o stavitelích, kteří se živí vdechováním spór. Protože jejich planeta vyhladla, postavili flotilu tří robotských lodí. Sklízecí loď je ale nezvěstná.

Při pokusech na Arkonu II uniknou spóry a zamoří planetu. Rhodan a Atlan zesílí pátrání po sklízecí lodi.

Pomocí potvrzovacího impulzu na volání o pomoc na Snarfotu držené secí lodi se podaří zaměřit domovskou planetu lodí. Rhodan odlétá s IRONDUKE k planetě a nazývá jí Mechanica. Není objeven žádný organický život a ani stopa po sklízecí lodi. Terrancům se podaří dekódovat rádiové impulzy a s pomocí zmanipulovaných impulzů pošlou sklízecí loď na Azgolu.

Sklízecí loď už několik set let stála volně v prostoru, kvůli poruše vysílače, a čekala na nová poziční data. Když loď dorazí na Azgolu, podaří se zneškodnit narkotizační děla.

Poté co sklízecí loď dostane ze speciálního vysílače nová data, odlétá na Arkon II a odsaje spóry. Současně všechen špekomech odumře. Terranci následně pošlou loď k dalším postiženým planetám a po skončení práce jí nechají zhroutit do slunce.

Manévrování neschopná secí loď se zhroutí na Snarfot a podmínky pravěkého světa jí postupně zničí.

Když je na Mechanice zničena řídící centrála, nemůže už žádná z robotských lodí přijímat žádné další rozkazy.