Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2777
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2777
Název:Útěk ze Všudeměsta
(Flucht aus Allerorten)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:07. listopadu 2014
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1517 NGL
Reginald Bull v Pha Gashapar – Terranec hledá umělý svět Poutník
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull – Terranec znovu narazí na Bílý sál.

Toio Zindher - Tefrodka zůstává pro Bulla nevyzpytatelná.

Quick Silver – Android spolupracuje s Nesmrtelným.

Gaizka Arribachea – Tajemník velvyslance LSP musí jednat.

Stapax-Neutau – Starý ručitel Quick Silvera je reaktivován.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

Mezitím se píše rok 1517 Nového galaktického letopočtu (NGL). Mléčná dráha je pod dalekosáhlým vlivem Atopického tribunálu, jehož soudci tvrdí, že jen oni mohou odvrátit světopožár, který by jinak Galaxii nevyhnutelně zničil. Zatímco tribunál buduje svou moc nad celým hvězdným ostrovem, formuje se hnutí odporu.

Perry Rhodan, podporovaný posádkou dálkového korábu RAS ČUBAJ, v hlubinách galaxie Larhatoon vypátral, že vlastní říše soudců leží v Začasé zemi. Aby tam mohli proniknout, Galaktici potřebují nezvěstného Atlana coby pilota a soudcovskou loď jako dopravní prostředek.

Atlan se podle všeho zdržuje na Poutníku, umělém světě superinteligence ID. Vypátrání Atlana a jeho přimění k pomoci je úkolem Reginalda Bulla. Aby našel cestu na Poutník, Bully musel vyhledat neobyčejného informátora. Poté následuje ÚTĚK ZE VŠUDEMĚSTA...


Quick Silver vede Reginalda Bulla a Toio Zindher skrze breviaturu ze světa Sigolatů do Všudeměsta. Khuferchosdd je rád, že se zbavil nevítaných hostů. Terranec a Tefrodka nejsou v Pha Gashapar vítáni, proto intotronika města téměř zcela ochromí jejich SERUNY. Tak nebudou moci slídit po zdejších tajemstvích. Quick Silverova pověst lovce artefaktů v poslední době dost utrpěla. Všichni tři cestovatelé mají být pro jistotu vyslechnuti Defenzivním protokolem. Je tedy jasné, že musí cestovatelé pospíchat dál. Bull se beztak nechce ve Všudeměstě zdržet víc, než je bezpodmínečně třeba. Pospíchá na umělý svět Poutník, sídlo superinteligence ID, aby tam kontaktoval Atlana. Quick Silver využije všechny své možnosti, oklame protokol a tak získá trochu času.