Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2753
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2753
Název:Konečná stanice Cestervelder
(Endstation Cestervelder)
Autor:Michelle Stern
Cyklus:Atopický tribunál
Vydáno poprvé:23. května 2014
Vydáno v češtině: -
Čas děje: ?
Perry Rhodan na transmiterovém útěku – Zhoubce všeho pomáhá svému úhlavnímu protivníkovi
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Nesmrtelný má náročné společníky.

Avestry-Pasik – Náčelník Protohetosanů má dost Hetorka Tessera.

Selthantar – Cyborg má vize.

Karynar – Protohetosanka má tajemství.

Od doby, co lidstvo vyrazilo do vesmíru, prožilo nepředvídané, vzrušující události: Terranci – jak se nazývají příslušníci sjednoceného lidstva – nejenže za ta tisíciletí prozkoumali svou vlastní Galaxii, ale dospěli i ke vzdáleným hvězdným ostrovům. Zase a zase potkávají Perry Rhodan a jeho druzi vesmírem cestující civilizace – a narážejí na stopy mocností, které ovlivňují osudy celého kosmu.

V roce 1516 Nového galaktického letopočtu je Mléčná dráha již po dva roky kontrolována Atopickým tribunálem, který tvrdí, že se v rámci Atopického řádu postará o mír a bezpečí a odvrátí světopožár, který by jinak Galaxii hrozil.

Jak vyšlo najevo, tribunál již dlouhé roky ovládá Larhatoon, domovinu národa Larů. Sem to při útěku před Atopy zahnalo i Perryho Rhodana. Rhodan doufá, že zde nalezne důležité informace a oslabí moc tribunálu. Reginald Bull následuje přítelovu stopu s nejnovější dálkovou lodí lidstva: RASEM ČUBAJEM.

Rhodan je mezitím ve svízelné situaci: Před Onryoňany je nucen uprchnout se svým úhlavním nepřítelem, náčelníkem larhatoonských rebelů. U sebe má přitom Vektorion, larský relikt, který dle legendy ukazuje cestu k původnímu světu národa Larů. Za to, že této dvojici vůbec podařilo uniknout, vděčí svému průvodci Selthantarovi. Avšak i s jeho pomocí se KONEČNOU STANICÍ stává CESTERVELDER...


ZHOL-BANNAD je obsazen Onryoňany. Přeživší Protohetosané jsou zajati a vyslýcháni. Onryoňané získají jistotu, že se na palubě skutečně shledával hledaný náčelník vzbouřenců, avšak uprchl k planetě Cestervelder, nacházející se v lajuurské subdoméně. Jedna ze zajatců není Larka, ale maskovaná Onryoňanka Karynar. Nyní odloží masku, dá se poznat soukmenovcům a odebere se ke Guolu Chennyrovi, veliteli vesmírného otce SPINYNCA. Karynar je radikální historička a intenzívně studovala dějiny Atopického řádu. Tak pochopila, jakou hrůzu rozsévá na obsazeném území Atopický tribunál a inkognito přeběhla k Larům. Pokusí se Guola Chennyra přesvědčit, že tribunál z Larhatoonu v žádném případě neudělal ráj. Podaří se ji ve veliteli zasít semínko pochybností, Guol Chennyr však ženu přesto popraví.

Perry Rhodan, Avestry-Pasik a Selthantar projdou několika transposty Spojení a rematerializují se ve stanici na Cestervelderu, zničeném světě s puklým měsícem. Za destrukci planety výjimečně nenesou odpovědnost Onryoňané, ale sami Larové. O událostech dávných střetů se Rhodan dozví od staniční pozitroniky. Nesmrtelný právě zápasí s otravou, kterou utrpěl při útoku insektoidní bytosti. Protože se buněčný aktivátor namáhá s neutralizací smrtícího jedu, prolínají se Rhodanovy vize, v nichž vidí Oranu Sestore a Icho Tolota, s informacemi pozitroniky. Po Rhodanem způsobeném zhroucení Koncilu sedmi se Larové a Hyptoni pustili do nemilosrdných válek. Následující generace dávali Rhodanovi, Hetorku Tesserovi, vinu za každého jednotlivého padlého. Od Avestry-Pasika se Rhodan dozví, že Keloskové zabránili nárůstu chaosu v Larhatoonu a posléze se stali prvním cílem Atopického tribunálu. Jejich domovina Shyor je teď centrálním světem Shyoriccu, slouží Krystalickému soudci jako rezidence a stojí pod jeho přímou ochranou.

Také Selthantar má vize. Zvlášť silně ho postihnou ve chvíli, kdy se spolu se svými dvěma průvodci vydá v kluzáku k Útočišti. Věří, že navázal kontakt s okřídlenou insektoidní bytostí jménem Ereshigol, která se na něho obrací jako na Faevhudia. Teprve teď se mu vybaví, že už někdy v minulosti pobýval na Cestervelderu a prožil zde něco, co si zcela vytěsnil z paměti. Nečekaně selžou systémy kluzáku a ten se zřítí k zemi...