Perry Rhodan 2505 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2505
Název:Polyportový trh
(Der Polyport-Markt)
Autor:Michael Marcus Thurner
Cyklus:Stardust
Vydáno poprvé:21. srpna 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 13. ledna 1463 NGL
Dosáhnou polyportdvorce PERISTERA – obchodního centra Toykanů
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan zkusí ovládnout controller.

Mondra Diamondová – Družka Perryho Rhodana se ponoří do vřavy exotického trhu.

Icho Tolot – Haluťan vidí na vlastní oči legendární stanici PERISTERA.

Ulocco Lo'tus – Tajemný vládce PERISTERY pozná starou obeliskovou loď.

Lanzenkaur – Wagoko se musí sklonit před neústupnou mocí.

Na Zemi a četných lidmi obydlených planetách Mléčné dráhy se píše rok 1463 Nového galaktického letopočtu – to odpovídá roku 5050 křesťanského kalendáře. Už více než sto let panuje v Mléčné dráze mír: Hvězdné říše se snaží spolupracovat a vytvořit klidnou budoucnost. Konflikty minulosti se zdají být zapomenuty.

Především Liga svobodných Pozemšťanů, v níž Perry Rhodan stále zastává úřad Rezidenta, se koncentruje zejména na výzkum a vědu. S nalezeným polyportdvorcem jménem ITHAFOR se do rukou lidstva dostává nový, tajemný transportní systém. Skrze polyportdvorec zaútočí nebezpečná mocnost, Frekvenční monarchie, její úder je však prozatím odražen.

Perry Rhodan se dostane do kontaktu s pány polyportsítě a je pozván na jejich domovský svět. Polostopí směnárníci jsou mírumilovným národem a vůči Frekvenční monarchii jsou zcela bezmocní. Proto požádají Pozemšťany o pomoc. Ještě během jednání zaútočí armáda monarchie a Rhodan musí uprchnout. Je třeba najít jinou cestu domů – a tou je POLYPORTOVÝ TRH...


Polyportdvorec PERISTERA je kosmická stanice stejného tvaru jako GALILEO, avšak transportní zařízení je zcela pokryto rozmanitými přístavbami. Kolem dvojhvězdy kroužící dvorec byl již před dávnými časy přeměněn v jedno velké překladiště zboží a tržnici. Skutečně je PERISTERA jediným svobodným územím v Kyon Megas a současně slouží mnohonárodnostní směsi běženců, prchající před v Diktyonu běsnícími válkami, jako poslední útočiště. Kolem stanice se rojí nesčetný zástup různých lodí, naštěstí však MIKRU-JON nezjistí ani náznak nějakých aktivit Frekvenční monarchie. Dvorec sám se zdá být deaktivován. Aby mohl Perry Rhodan obdržet povolení k přistání, musí se zadlužit u cechu lodivodů. Pakliže do dvou dnů nesežene požadovanou sumu peněz, MIKRU-JON přejde do vlastnictví lodivodů. MIKRU-JON je přiděleno parkovací místo v přesném středu kupole, v níž se nacházejí transferové komíny. Loď jeví o stanici PERISTERA mimořádný zájem, zase jednou však odmítne sdělit bližší informace.

Perry Rhodan a Mondra Diamondová se vydají porozhlédnout po tržnici. Ve svobodném pásmu se zdají mít hlavní slovo Toykeni. Z tohoto lidu, jehož příslušníci připomínají vzpřímeně stojící divočáky, se rekrutuje bezpečnostní personál obchodní stanice. Místní vládce, Toyken Ulocco Lo'tus, sleduje přílet MIKRU-JON s velkou zvědavostí. Zvláštní benigní tumor v mozku umožňuje Uloccovi emocí prosté myšlení a enormně zvyšuje jeho mentální schopnosti. Šéf trhu zjistí, že MIKRU-JON je plavidlem Polostopých směnárníků, a že její současná posádka nepatří k tomuto legendárnímu národu. Rozhodne se získat loď do vlastních rukou. O tom nemají Rhodan a Mondra tušení. Pokouší se upoutat pozornost pána tržiště, aby se od něho dozvěděli víc o stavu polyportdvorce. Jejich pokusy, aktivovat stanici prostřednictvím A-controlleru, nebyly dosud úspěšné. Je tedy zapotřebí proniknout přímo do nitra transportní stanice

Zatímco Rhodan a Icho Tolot nadále experimentují s controllery, Mondra jde na další průzkum. Chce se pokusit obstarat potřebný finanční obnos a brzy najde zaměstnavatele: Stane se osobní strážkyní Wagoků. Tyto bezelstné, mývalovité bytosti se již dlouhý čas snaží transportovat zboží ze své lodi na tržnici. Přitom jsou Wagokové stále znovu a znovu zastavováni místní bezpečností a je jim konfiskována část zboží, takže nedosahují téměř žádného zisku. Díky bojovým schopnostem a silné výzbroji dovede Mondra jeden z transportů k cíli a odežene strážce. Když si jejich velitel stěžuje u Ulocco Lo'tuse, ten v tom vidí svou šanci. Dovolí strážím použít jinak zakázané zbraně. Tak se druhý transport, který Mondra vede (poté, co byla u Wagoků oslavována jako hrdinka), stane naprostým debaklem. Několik Wagoků je zabito, Mondra zatčena. Rhodan, Tolot a Ramoz se ji vypraví osvobodit. Haluťana nedokáže nikdo zadržet. Ramoz zachytí Mondřinu pachovou stopu. Když však nesourodá trojice zachránců dorazí k Mondřině cele, bývalá agentka je již pryč – očividně dokázala uprchnout i bez cizí pomoci. Tu se objeví Ulocco Lo'tus se žoldnéři a těžkým dělem.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál