Klinsanthor, Magnosmrť

(přesměrováno z: Magnosmrť Klinsanthor)

"V kryptách a mořích podsvětí sní Klinsanthor, Magnosmrť. Vzbuď ho a přivolej ho, ale dávej pozor, aby na tebe nepadl jeho strašlivý stín."

Klinsanthor, také zvaný Magnosmrť, je postava z arkonských bájí. Vyprávění a báje pocházejí z dob dávno před arkonidskou nezávislostí.

Je to silný a bezcitný válečník. Kdo ho zavolá, zaplatí jeho cenu. Klinsanthor se zapojí do bitvy a zabije každého nepřítele. Ale často je stejnou hrozbou jak pro ty, na které byl povolán, tak pro toho, kdo ho vyvolal. V nových arkonidských textech se vypráví, že Klinsanthora může vyvolat jedině samotný Imperátor.

Před mnoha tisíciletími se dostal astronaut Klinsanthor na planetě Skärgoth do zajetí mocné energie v uzlu psionické sítě. Od té doby je nabit psionickou energií. To mu umožnilo žít na planetě jako čisté vědomí (alespoň na nějakou dobu), převzít a kontrolovat libovolného živého tvora; kromě toho takto stal nesmrtelným. Bohužel ale už bez vlivu planety nemůže žít - Skargöth se stal pro Klinsanthora vězením. Dostane-li se živí tvor krátce po vzbuzení Klinsanthora do jeho blízkosti, tak vysoké psionické napětí vede k rapidnímu stárnutí a rychlé smrti.

Už mnoho tisíciletí Klinsanthor spí a doba, kdy bude znovu přivolán, není známa. Faktem je, že toto volání se může uskutečnit jen ve vzácném případě a to jen z čestného motivu. Kvůli tomu je prastarý astronaut zpravidla zneužíván. Provedené činy mu proto daly přezdívku Magnosmrť.

Ti, kteří nezaplatí požadovanou cenu, odnese Klinsanthor na svou kosmickou stanici. Tam jsou na věčné časy (protože se na palubě stanice stanou nesmrtelnými) zajati. Zprávy o Klinsanthorových zásazích do galaktických dějin jsou vzácné. Je to hlavně kvůli tomu, že je známo riziko spojené s jeho vzbuzením.

V dávných dobách se odehrávala válka Skyllierů proti hlavovitým bojovníkům z Tlothu, která propukla náhodou, protože Skyllith ležel příliš blízko od shromaždiště bojovníků z Tlothu. Skyllierové neviděli žádnou jinou šanci, než přivolat na pomoc Klinsanthora. Ten pro ně zvítězil nad hlavouny. Skyllierové předtím nevěděli, že mu mají zaplatit nějakou odměnu, proto jejich představitel Brontzto vzal trest na sebe.

Dále byl Klinsanthor povolán ve Velké osvobozenecké válc Arkonidanů proti Akonanům, protože válka trvala příliš dlouho a na arkonské straně si vyžádala mnoho obětí.

Mocná bouře se zdvihla mezi světy a rozbila oddíly. Klinsanthor ve svém nepochopitelném, neviditelném tvaru vrhal svůj stín přes ty, kteří spáchali křivdu, a pak úzkostlivě ustoupili zpět. Jejich zničení následovalo a... (ze starých arkonidských záznamů).

Po vítězství padl Klinsanthorův stín na vítězné Arkonidany. Bezpočet jich zemřelo a Arkonidany zachvátila hrůza. Arbaraith byl zpustošen a stal se neobývatelným. To bylo důsledkem přestěhování národa do Urdniru. Kdo byl tehdy Klinsanthorem a jaká byla cena, není známo. Jméno vyvolávače bylo pravděpodobně na základě důsledků tohoto činu (oběti nemohli být nepatrnější než na akonské straně) vymazáno z dějin.

Další, kdo si troufnul Klinsanthora probudit, byl imperátor Orbanaschol III.. Jeho rozkaz byl jasný a krátký: "Přines mi Atlanovu hlavu!" Magnosmrť skutečně dostal Krystalického prince do své moci. Protože ale imperátor nechtěl odevzdat požadovanou odměnu (královskou Regho-Flotilu), přidal se Klinsanthor nepřímo na Atlanovu stranu. V těle zločince Mana-Konyra se účastnil amnestie Kaymuurte. Než ale mohl zabít Imperátora, bylo jeho tělo zabito Lebo Axtonem a Klinsanthorovo vědomí se stáhlo zpět do věčného spánku na Skargöth. Tím se stal Orbanaschol III. jediným (přinejmenším jedním z mála), kdo Magnosmrťovi odepřeli platbu a přežili to.

Další vzbuzení Klinsanthora není známo. Také není známo, jak reagoval na změnu Psionické Sítě, poté co jí DORIFER zhustil.

Aktuální data:
27.7.2021
1566 před NGL
32. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459422.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!