Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Impozané
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:Mléčná dráha
Domovská planeta:Herkules, měsíc Impoz
Impozané
Impozané
© VPM kg.

Kulobřiché bytosti - nazývané také Kulobřiší lidé, Kulobřiši nebo Impozané - byli praobyvatelé měsíce planety Herkules Impozu asi kolem 36000 př. Kr.

Vzhled

Měli tři paže, čtyři oči, byli sotva metr velcí a jen vzdáleně humanoidní. Tyto bytosti měly kulovitý trup a bezvlasou hlavu.

Charakteristika

Impozané reagovali velmi agresivně, jak na stejný druh, tak i na cizí vetřelce. Také použití slzného plynu, na který byli zvláště citliví, je dokázalo odradit jen dočasně.

Historie

35674 př. Kr.

Jedno z měst obydlené Impozany bylo obléháno skupinou stejného druhu. Terranci, kteří na Impozu přistáli a byli superinteligencí ID přemístěni do této doby, se dostali na frontu zuřící občanské války. Byli bez varování napadeni oběma stranami, které používaly jen primitivní zbraně a teprve nedávno vynalezly střelný prach. Cílem Terranců byla hora zacelená do městských hradeb, v níž původně zaměřili signál buněčného aktivátoru. Když se do ní dostali, poslal je ID opět do přítomnosti roku 2326.

O dalším průběhu občanské války na Impozu nejsou známy další podrobnosti. Znamenala však pravděpodobně brzký úpadek kultury.