Atlan 681 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 681
Název:Hráčská loď
(Das Spielhöllenschiff)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Alkordoom
« AT 680 • chronologicky • AT 682 »
Vydáno poprvé:15. října 1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3818 = 231 NGL
Mezi agenty a obchodníky s drogami

Nad New Marion se objeví kosmická loď ROULETTE. Jedná se o létající hráčské doupě. Na New Marion žijí na menším kontinentu Háj Celesťané, na větším kontinentu Palmová louka Voorndané. Palmová louka, nehledě na hlavní město Edelkraut, je jedno hráčské a drogové peklo. ROULETTE, která se nachází na širší orbitě, stahuje platící zákazníky.

Zanedlouho je několik Celesťanů, kteří se zdržovali na Palmové louce, nezvěstných. Atlan a vůdci Celesťanů se domnívají, že se zdržují na ROULETTE, proto se rozhodnou, nechat se tam nalákat. Atlan, Sarah Briggs, Arien, Volkert a Spooner Richardson odcestují do Palmové louky, odehrají několik hazardních her a brzy na to je jeden Smyrťan odveze trajektem na ROULETTU.

Dříve než trajekt opustí, zahlednou jednoho z pohřešovaných Celesťanů, který je očividně na útěku, nemohou mu ale pomoci. Odeberou se do bezplatné ubytovny, aby se občerstvili, a nakonec se vydají do baru. Cestou tam se stane technická porucha - a výsledkem je mrtvý Smyrťan, který je chtěl doprovázet. V baru pětice rychle zpozoruje, že hosté jsou ovlivnění drogami, které zřejmě vypili s drinky. Nejprve se jim podaří dostat čistý drink, potom jsou ale také oni ovlivněni. Droga je donutí ignorovat věci, které se dějí kolem nich. Díky buněčnému aktivátoru ale účinek u Atlana rychle odezní.

Cestou k hernímu oddělení je Atlanovi nápadné, že zas a znovu potkává jednoho Voorndana, který u sebe nosí tašku, jakož i kyborga, kterého tvoří člověku podobná hlava, která se vznáší na antigravitační plošině. Přes transmiter se měl dostat do herního oddělení, ale Atlan se rematerializuje na zcela vzdáleném místě. Objeví ho Smyrťan, poté co na něj upozorní Voorndan Comerlat.

Atlan se pěšky vydá do herního oddělení. Cestou narazí na boje; posádka lodi - většinou Smyrťané - je napadena roboty a Thaty. Nalezne také Celesťana, kterého spatřili na útěku při příletu; je od užívání drog a hráčské zuřivosti na konci svých sil a umírá. Atlan pomůže posádce lodi, aby mohl rychleji najít své kamarády. Najde jen Richardsona, Sarah Briggs zmizela. Po mnoha dalších bojích se Atlan ocitne v podezření, že má s přepadením něco společného. Atlana se tak snaží chytit nejen posádka lodi, ale očividně nepřátelsky smýšlející Thatové Crynnské brigády. Comerlat se obrací na Thaty Cuur-Bamyla Cuur-Toka, že by rád Atlana také dostal do zajetí, ale Thatové znamení nepochopí a paralyzují ho. Nakonec Cuur-Bamyl paralyzuje také Atlana. Když opět přijde k sobě, nachází se na kulovité lodi Crynnské brigády, která se nachází na orbitě kolem slunce Littoni. Tam se dozví, že Sarah byla zajata zastupujícím velitelem Krootoorem, chce bezpodmínečně zpět a osvobodit jí. To mu ale zakáže především Colo, který koordinuje akci Thatů. Cuur-Bamyl a Cuur-Tok propadli hráčské zuřivosti a jsou slabým místem akce. Proto pošle oba zpět na ROULETTE, kde se budou beztak oddávat svým vášním.

O něco později pošle Colo Atlana na Palmovou louku, odkud znovu vyrazí k hráčské lodi. Kromě toho jsou na cestě do kosmické lodi ještě dva roboti, maskované za Celesťany, kteří mají později s Atlanem spolupracovat. Již na kosmodromu je Arkonidan zajat, a to dobrovolně, aby se dostal ke Krootoorovi. Když na ROULETTE opustí trajekt, spustí se boj o prémii na jeho hlavu. Richardson mu pomůže. Nakonec se od maskovaných robotů dozví, že Sarah je v moci velitele Ofoxe. Atlan se vydá k veliteli, aby Sarah zachránil. Cestou ho znovu sleduje Comerlat a kyborg, podaří se mu ale dorazit k centrále, kde předstoupí před Ofoxe. Tajně doufá, že se bude moci ztratit svým tajemným pronásledovatelům, kteří od něj evidentně něco chtějí.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A681« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!