Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 157
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 157
Název:Skanmanyonova hora
(Skanmanyons Berg)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Skanmanyon
« AT 155 • chronologicky • AT 159 »
Vydáno poprvé:7. října 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: uprostřed července 2843
Jedni slouží mocnému - druzí hledají šanci na návrat

Na planetě Sněhová koule se Lordadmirál Atlan a Froom Wirtz nachází na cestě ke Skanmanyonově hoře. Když na několik okamžiků přestane chumelenice, je jasné, že se hora vznáší asi 50 metrů nad zemí. Wirtz se kvůli této nepřekonatelné překážce chce vzdát pátrání po Terranii Skeller, která je zřejmě v hoře. Atlan na to ani nepomýšlí.

Bezprostředně se za oběma muži objeví Terrania. Změnila se, aniž by mohla říct, co je vlastně jinak. Dívka se dotkne obou mužů a teleportuje s nimi na břeh mořské úžiny. Potom Terrania opět zmizí.

Na dohled se nachází kopule s děravým vnějším pláštěm. Když se Atlan a Wirtz k ruině přiblíží, jsou termometem vyzváni, aby se zastavili. Před nimi a za nimi se vynoří Rakgantové.

Skabbah Tas má velení nad rozpadající se kupolovitou stanicí. Atlan se hned stane terčem jejich hněvu, protože i přes napomínání častokrát zapomíná ženu oslovovat jejím plným jménem. Atlan probírá se Skabbah Tas svůj záměr přejít mořskou úžinu, aby se opět mohl vydat na cestu ke Skanmanyonově hoře. Rakganterka vypráví příběh Skarlt Op'han, který se snažil na listu meči podobné obří popínavé rostliny dostat na druhou stranu. Muž se pokoušel pomocí síly větru překonat mořskou úžinu. Uprostřed moře ho napadli velké ryby a převrátili listový člun.

Atlan se nechce vzdát svého úmyslu. Carrit Barkan zavede Wirtze na pláž, kde leží stovky zvířecích zdechlin, které slouží k tomu, aby dravé ryby odvedli od listových člunů. Lordadmirál hledá mezi Rakganty dobrovolníky, kteří by šli s ním. Tím znovu vyvolá nespokojenost Skabbah Tas, která v tom vidí ohrožení své autority. Atlan ale nepočítal s Wirtzovým odporem. Nezbývá mu nic jiného, než instinktivnímu specialistovi oznámit, že je aktivním specialistou USO. Froom Wirtz si znovu vzpomene a postaví se za svého šéfa.

Podle Atlanových a Wirtzových instrukcí a účinné pomoci začnou Rakgantové budovat z 20 metrů dlouhých a čtyři metry širokých mečovitých listů dvoumístné čluny. Stabilita je zajištěna pomocí postranních ramen. Podle Skabbah Tas jdou ale práce příliš pomalu. Ukáže se, že je Wirtz k ženě přitahován. Carrit Barkan začne házet zvířecí zdechliny do vody.

Tři čluny jsou spuštěny na vodu. Vítr je rychle žene přes zjitřené jezero. Brzy jsou čluny napadeni asi sedm metrů dlouhými rybami. Atlanovi a Wirtzovi se je podaří udržet si je s pomocí termometů od těla. V blízkosti protějšího břehu uvíznou lodě na předsunutém útesu. Oba muži se dostanou přes čnící skalní útes ke břehu. Skabbah Tas a Skam Ma'h to rovněž dokáží. Jen Carrit Barkan nemá tolik štěstí. Jeho člun je silně napaden dravými rybami, které svými hlavami naráží do bočnice. Nepomůže ani nasazení energetických zbraní. Poškozená loď se převrhne pod útokem ryb. Carrit Barkan se ještě jednou na sekundu objeví, pak zmizí navždy v moři.

Skabbah Tas a Skam Ma'h činí Atlana zodpovědným za smrt Barkana. Oba Rakgantové se vydají na cestu ke Skanmanyonově hoře, aniž by brali ohledy na Atlana s Wirtzem. Oba muži je s jasným odstupem následují. Wirtz v bezprostřední blízkosti visící hory zapálí táborový oheň. Teplota totiž klesá. Přidají se k nim i Skabbah Tas a Skam Ma'h.

Vzduch naplní dunění a je stále hlasitější. Na obloze se objeví dvě asi 200 metrů široké a asi 30 metrů tlusté prstencové černé kosmické lodě. Z lodí vyzařuje velké vedro. Sníh začíná tát. Atlan, Wirtz a oba Rakgantové se dají na útěk přes rozbahněnou půdu. Kosmické lodi začnou kroužit kolem hory vznášející se 50 metrů nad povrchem planety. Najednou začne celkem 36 lodí klesat a dosedne na zem. Otevřou se velká vrata. Z lodí vyjde mnoho černých kulovitých robotů, které jsou vybaveni manipulačními rameny a spirálními chapadly, a kteří chodí na tenkých talířových nohách. Začnou se přibližovat k hoře. Přitom se za hlasitého hluku uvolňují sněhové a ledové laviny a padají se hřmotem po bocích hory dolů. Skanmanyonova hora klesá a ve výšce deseti metrů se stabilizuje. Kulovití roboti vystoupají k hoře a začnou jí kropit nazelenalou hmotou, aby zabránili další ztrátě materiálu.

Atlan v tom vidí šanci. Tři muži a Rakganterka se rozběhnou do otevřených vrat nejbližší prstencové lodi. Roboti začnou mezitím zelenou hmotou kropit i okolí. Substance začíná pomalu tvrdnout. Wirtz upadne a nemůže se v lepivé hmotě téměř pohybovat. Atlan mu pomůže a přitiskne mu na ústa šátek. Pak se oba muži zbaví ztěžklých kožešinových oděvů. Rakgantové dorazí ke vstupu. Atlan a Wirtz se probojovávají skrze tuhnoucí břečku. Tváře mají zelenou hmotou zality tak, že mají potíže s dechem. Skabbah Tas odnese upadnuvšího instinktového specialistu do vstupu. Atlan upadne dva metry od vrat. Rakganterka nic nepodnikne, jen ho pozoruje. Atlan se počtyřech a napůl v bezvědomí probojuje skrze ostře páchnoucí substanci, hnán svým extrasmyslem. Nakonec dorazí k okraji propusti. Skam Ma'h popadne Arkonidana a zvedne ho do výšky. Rakganter je potom od Skabbah Tas pořádně zbit za svou pomoc. Atlan upadne do blahého bezvědomí.

Když Atlan opět přijde k sobě, je sám. Jeho tělo je pokryto nazelenalým gumovitým pancířem. Pokusy o válení ze strany na stranu nepřinesou užitek. Guma se nerozpadne. Do propusti začnou najednou proudit kulovití roboti. Arkonidana si ale nevšímají a postupují dál do nitra prstencové lodi. Po dlouhém vrtění se Atlanovi podaří osvobodit alespoň ruku. Potom už není tak těžké osvobodit se z pancíře celý. Na to, aby opět získal termomet, potřebuje hodinu. Pak využije příležitosti proniknout do nitra lodi, protože robot otevře propust. Ve skladišti si najde vhodný oděv. V kruhovité místnosti s pozitronickými přístroji a řídící lavicí narazí na Terranii Skeller. Na děvčeti jsou patrné jasné tělesné změny. Mluví vášnivým, slabým hlasem o tom, že se Atlan zamíchal do věci, které jde absolutně mimo něj. Skanmanyon, který skrze Terranii mluví k Atlanovi, oznamuje, že Arkonidan už déle nebude na palubě snášen. Skrze přepážku vstoupí do počítačové centrály také Froom Wirtz. Skanmanyon hrozí Atlanovi, že ho násilím dostane z paluby. Terrania Skeller znovu zmizí.

Do místnosti přiletí dva velcí kulovití roboti a zajmou Atlana a Wirtze. Krátce před vnější propustí se Atlanovi podaří dostat se ze sevření robota. Wirtz zareaguje příliš pozdě. Objeví se další kulovitý robot. Atlan vzdá další pokusy. Propust se otevře a Atlan spatří, že se prstencová loď vznáší asi 20 metrů nad bahnitou zemí. Navzdory prudké obraně jsou oba muži roboty vyhozeni z propustě. Arkonidan přistane v divoké řece. Zoufale se pokouší bojovat s proudem. Zachytí se skály a vytáhne se z vody. Po skále pokračuje k místu, kde se řeka zklidňuje. Tam sklouzne znovu do studené vody a nechá se pomalým proudem unášet až k ostrůvku. Ve větvích stromu tam najde Frooma Wirtze. Bezvědomého instinktivního specialistu dostane bezpečně na zem. Zapálí velký oheň a uloví něco k jídlu. Wirtz přijde k sobě. Vykloubil si koleno a vyvrtnul kotník.

Oba muži začnou stavět hráz, aby se dostali na břeh řeky. Doufají, že tak uniknou číhajícím dravým rybám. Zanedlouho nanosí do vody dostatek dřeva, aby řeku překonali. Mezi nimi a ledovou horou je už jen skalní pás, kde si zřídí nocleh. Froom Wirtz se začne měnit. Jeho tváře opadnou, oči leží v hluboko v důlcích. Ozve se temné rachocení hromů a země se začne lehce třást. Wirtz se domnívá, že Skanamnyonova hora startuje a uvolňují se sněhové laviny. Propadne panice. Zvedne se silný vítr. Atlan potící na rameni ruku. Znovu se objeví Terrania Skeller. Vypadá ještě vysíleněji než při posledním setkání. Přišla proto, aby oba muže odvezla, protože si Skanmanyon není zcela jistý, jestli nebude oba muže přecijenom potřebovat. Oba muži se vydají na cestu. Terrania okamžitě zmizí.

Atlan s Wirtzem narazí na Gresstora, který na ně zaútočí. Atlan je přinucen pavoukovitou bytost zastřelit paprskometem. Wirtzovi je čím dál tím hůře. Je parapsychicky ovlivněn, pokouší se ale proti tomu bojovat. Oběma mužům se podaří proniknout do hlavní centrály jedné z prstencových lodí. Před kontrolkami sedí sedm Gresstorů. Na velké obrazovce vidí, že Skanmanyonova hora je na orbitu kolem Sněhové koule, a že kolem ní krouží 36 prstencových lodí. Dojde k boji mezi Atlanem a Gresstory, který skončí smrtí sedmi pavouků. Objeví se Terrania Skeller a vezme Frooma Wirtze pod svou kontrolu. Přiměje instinktivního specialistu, aby zaútočil na Atlana. Wirtz oznámí, že použije Hamakath, a pustí se do Atlana. Terrania teleportuje, aby se dostala pryč z bojové zóny. Oba muži si s ní ale vytvoří tělesný kontakt a jsou strženi. Materializují se v gigantické strojní hale, která se na základě své velikosti může nacházet jen v nitru Skanmanyonovy hory. Wirtz se připravuje na nový útok a pustí tak svého soupeře, který se stále ještě dotýká dívky. Terrania Skeller teleportuje a vezme s sebou Atlana. Dostanou se do laboratoře, kde Atlan zůstane.

Na obrazovce spatří Skabbah Tas. Mluví o tom, že Skanmanyon není zrovna šťastný z toho, že mu Atlan proniknul do hory. Skabbah Tas chce nechat Atlana zabít. Arkonidan opustí laboratoř.

Froom Wirtz potká Skabbah Tas, které projeví svou oddanost. Rakganterka se před několika dny stala nejvyšší služebnicí Skanmanyona. Wirtz je zcela převzat cizí vůlí. Začne se u něj vyvíjet pocit nenávisti k Atlanovi.

Atlan narazí na Skam Ma'ha, který ho ohrožuje kombimetem. V nastalé přestřelce Rakganter zemře. Atlan se antigravitační šachtou snese do hlubiny. Když šachtu opustí, spatří před sebou kryse podobnou postavu, která ho hned paralyzuje. Po hodině ochromení odezní a Lordadmirál naváže kontakt s Caepholkem. Caebrade se spojí s Atlanem v boji proti Skabbah Tas. Na pomoc sežene mnoho Gresstorů. Brzy dojde k urputnému boji s vojskem Rakganterky. Pomocníci Caepholka dobyjí antigravovou centrálu. Stroje jsou vypnuty, takže v celé ledové hoře, s výjimkou Skanmanyonova okrsku, vypadne tíže. Rakganterka se podle očekávání objeví v antigravové centrále. V jejím doprovodu se nachází také Froom Wirtz. Gresstorové zapojí znovu generátory tíže. Skabbah Tas začne bojovat s rychle útočícím Caepholkem. Rakganterka překvapí Caebrada bleskurychlou ranou s dezintegračním nožem a zraní ho na rameni. Caepholk se ale nevzdává a překvapí. Jedinou ranou jí pak Caebrade pošle k zemi. Přitom padne na čepel aktivovaného dezintegračního nože. Energetické pole jí přeřízne páteř. Skabbah Tas je na místě mrtva. Caepholk převezme ihned velení nad služebníky Skanmanyona.

Caepholk přivolá Atlana k sobě a obviní ho ze zbabělosti, protože mu jako spojenec nepomohl při boji proti Skabbah Tas. Caebrade vyzve Atlana k souboji. Během boje Caepholkovi vyklouzne dezintegrační nůž z ruky. Padne mu na hruď. Vlastní hmotnost nože stačí, aby mu energetické pole proniklo hluboko do těla. Caepholk zemře.

Před Atlanem se materializuje Terrania a vezme ho s sebou. Vyloží ho v pětiúhelníkové místnosti, ve které na stropě visí svítící čep. Část stěny zajede do strany, a vstoupí Froom Wirtz, nový pán služebníků Skanmanyona. Instinktivní specialista pokračuje v dříve započatém boji s Atlanem. Arkonidan uteče z místnosti a Wirtz ho pronásleduje přes chodby vnitřku hory. Do ramene ho cosi bolestivě zasáhne. Napůl v bezvědomí bolestí přejde Atlan do ofenzívy. Aplikuje techniku Hamakath. Znovu se v blízkosti objeví Terrania. Vzburcuje v instinktivním specialistovi poslední síly. Dojde k prudké výměně úderů. Atlanova finta vytrhne Wirtze z konceptu. Padne k zemi a zůstane ležet v křeči. Jeho srdce nevydrželo zatížení a vypovědělo službu. Wirtz je mrtvý.

Na Atlanovu otázku vypráví Terrania, že Skanmanyon je jeden z mála psionických zdrojů v Einsteinově universu a je na cestě do centra Mléčné dráhy, odkud má efektivně zářit. Pak dívka opět zmizí. Atlan je střelen paralyzátory Gresstorů.