Atlan 159 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 159
Název:Psionický zdroj
(Die PSI-Quelle)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Skanmanyon
« AT 157 • chronologicky • AT 161 »
Vydáno poprvé:21. října 1974
Vydáno v češtině: -
Čas děje: srpen 2843
Na planetě chaosu a šílenství - Atlanův extrasmysl revoltuje

Atlan se probudí na neznámé planetě. Obklopuje ho neskutečné prostředí. Bylo mu vsugerováno, že strávil deset let v hlubokém spánku a teď se probudil na planetě Tahun, aby odstranil poslední odpor Pozemšťanů proti vládě Skanmanyonu. Skanmanyon údajně dorazil do centra Mléčné dráhy a obyvatelům galaxie přinesl mír a kosmickou vyzrálost.

Po mezihře na Tahunu se Terrania Skeller teleportuje s Atlanem přímo na Terru do domu na břehu jezera Gošun.

Extrasmysl se začíná bouřit a snaží se získat pod kontrolu Arkonidanovo vědomí. Logický sektor věří, že je Skanmanyon. Atlan se dozví, že zážitky na Tahunu a na Zemi byly jen vizí možné budoucnosti. Lordadmirálovi se podaří útoku extrasmyslu vzdorovat. Kolem Atlana zuří opravdová psionická bouře, která omezuje optické a akustické vnímání. Jen s absolutní koncentrací může Lordadmirál rozpoznat své okolí. Mezi psychedelickými závoji barev vidí povrch cizí planety. Vidí také ledové bloky, skrovné zbytky Skanmanyonovy hory. Na Atlana neochvějně útočí impulzy extrasmyslu.

Skrze barevnou stěnu spatří Atlan Layana, kterému hrozí utopení v řece. Arkonidanovi se podaří dostat zvíře z vody. V cizí řeči, které Atlan ale bez obtíží rozumí, mu poděkuje Layan za záchranu a oznámí Arkonidanovi, že je Skanmanyon.

Po zajížďce k Zemi odnese Terrania Arkonidana na planetu Fleeton. V rozmluvě s obyvateli se dozví, že ho nejtoužebněji očekávají, aby je zachránil před bojovými loděmi Solárního impéria, které se pokouší zatlačit Skanmanyonův vliv.

Atlan se probudí z opětovného sugestivního snu. Všechny obyvatelé neznámé planety v centru Mléčné dráhy věří, že jsou Skanmanyonem. Každá bytost, která disponuje možností vydávat zvuky, toto neustále sděluje. Atlan následuje Laynana, který ho odvede k místu, které je obydleno nejrůznějšími zvířaty, které mírumilovně žijí vedle sebe. Atlan zde potká jednoho Arychiho, který se považuje také za Skanmanyona. Arychi odvede Arkonidana do své vesnice. Při vstupu do stavby na pilotech skrze podvodní tunel nestační Atlanovi skoro vzduch. Uvnitř budovy se někteří domorodci obrátit proti záření imunní Arychie ke Skanmanyonu. Arychi vytáhne najednou kovový meč a usekne nepřesvědčeným hlavy. Pak se domorodci otočí k Atlanovi, který se do nynějška úspěšně bránil vstoupit do kolektivu Skanmanyona.

Krátce před tím, než začne být situace pro Atlana životu nebezpečná, začne Skanmanyonův vliv na živé tvory planety slábnout. Uměle vytvořené celoplanetární společenství se rozpadne. Šelmy začnou opět lovit bývalou kořist. Vypukne totální chaos. Ani Arychiové nezůstanou ušetření. Začnou bojovat proti sobě. Atlanovi se podaří uniknout ze stavby a zachránit se na pevnině.

Arkonidan je přemožen skupinkou Arychiů. Jeden z domorodcům utrhne Atlanovi buněčný aktivátor a uprchne do lesa. Atlan je nucen ho následovat. Objeví Arychiho mrtvého mezi stromy. Jeho vrah si přisvojil buněčný aktivátor. Patří k progresivní národnostní skupině, která žije výhradně na zemi. Atlanovi se podaří nastražit mu past. Kamenná lavina pohřbí Arychiho a jeho společníky. Pod kamením objeví Atlan znovu život udržující přístroj a znovu si ho pověsí na krk. Lordadmirál se stáhne do jeskyně. Tam narazí na Terranii Skeller. Dívka se strašlivě změnila a slouží Skanmanyonovi jako schránka. Psionický zdroj se zmocní jejího těla a vypráví svou historii:

Skanmanyon vzniknul z přijímací stanice pro psionickou energii, kterou Vargani před statisíci lety vybudovali na Sněhové kouli. V průběhu tisíciletí byl shromážděn ohromný potenciál psionické energie, který si začal vytvářet vlastní vědomí. Skanmanyon začal energii nejen shromažďovat, ale i vyzařovat. Podařilo se mu dostat pod svůj vliv mnoho národů v okrajové oblasti Mléčné dráhy a udělat si z nich svoje služebníky. S narůstající velikostí došel psionický zdroj k rozhodnutí přinést celé Mléčné dráze mír a štěstí. Stvořil Černé průkopníky a vyslal je, aby zabezpečili plánovanou cestu skrze galaxii. Sněhová koule byla proměněna v ledový svět, protože Skanmanyon zjistil, že psionická energie, ze které se sestával, se dá lépe ukládat při nízkých teplotách. Vznikla Skanmanyonova hora Skanmanyon ale nepočítal s ničivými následky pro své služebníky, kteří buďto obětovali život nebo byli uloženi do chladného spánku. Robotická zařízení na Sněhové kouli kvůli zimě vypověděla službu. Skanmanyon byl přinucen vzdát se prozatím plánů na transport.

Teprve po příjezdu Terranie Skeller na Sněhovou kouli se Skanmanyonu podařilo opět aktivovat zařízení. Prstencové lodě začaly s transportem Skanmanyonovy hory na jednu planetu v centrální oblasti Mléčné dráhy. Skanmanyon tam začal zářit a přinesl na tento svět mír. Všechny živí tvorové se staly Skanmanyonem. Psionický zdroj ale brzy poznal, že zde nemůže přijmout žádnou psionickou energii. Skanmanyon vydává své síly, aniž by to zamýšlel, k sjednocení bezpočtu národů Mléčné dráhy k novému společenství. Konec se blíží.

Popis vzniku Skanmanyonu zabere celou noc. Atlan zjišťuje, že jeho extrasmysl už nepodléhá vlivu psionického zdroje. Arkonidan se pokusí ovlivnit Terranii Skeller aby ho teleportovala na nějaký svět v oblasti vlivu Solárního impéria. Dívka začne být průhledná. Atlan se pokusí na poslední chvíli vytvořit tělesný kontakt. Atlan potom ztratí vědomí.

Když Lordadmirál opět přijde k sobě, nesou ho dva Arychiové z kmene Chachatů. V jeskyni Chachatů je předveden před Arrabaye, který Atlana považuje za božskou bytost. Atlan ho v té víře nechá. Při rozmluvě se dozví, že v jeskyni našli jen jeho. Terrania zřejmě zmizela. Od Arrabaye se Atlan dozví něco o Arychiích z planety Archalon.

Atlan v příštích dnech ukáže Chachatům několik triků. Pomůže jim při stavbě několika pastí. Při kontrole pastí zjistí Chachatové, že v nich zajatá zvířata zmizela. Pravděpodobně za tím vězí Berbeni. Krátce před jeskyním systémem jsou Chachatové napadeni Berbeny. Po vítězném boji je na Atlanovo přání vzat jeden z Berbenů do zajetí. Arkonidan chce od něj zjistit, jak se Berbenům podařilo nalézt pasti. Atlan uslyší o »Malé bohyni«, která k Berbenům přišla, aby jim přinesla sílu a udělala z nich vládce nad Archalonem. Atlan tuší, že je to Terrania/Skanmanyon.

S Arritimem se Atlan přes systém jeskyní vydá do tábora Berbenů. Podzemní řeka, která teče jeskyní, kterou chtějí použít, je rozvodněná. Jednotlivé úseky se musí překonávat pod vodou, kde je silný proud, což činí problémy hlavně Atlanovi. Relativně nezraněni dorazí Atlan a Arritim do obytných jeskyní Berbenů. Chachat je na místě zabit. Atlan má být obětován Skanmanyonovi a je přivázán na obětní kámen. Do obětní jeskyně je na nosítkách přinesena Terrania. Dívku kontrolující Skanmanyon chce udělat z Archalonu svůj nový domov. Atlan mu přitom ale překáží. Katův meč už sviští dolů, když to se Atlana dotkne kostnatá ruka a dematerializuje se i s ním. Meč projede vzduchem, ale na Atlanův krk už nedopadne.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál