1. tisíciletí př.n.l.

980 před Kristem

Atlan, Charis, Nestor a Ptah-Sokar jsou probuzeni Ricem (Ocir Khemso) na rozkaz ID, aby zničili jedenáct houbovitých mraků. Setkávají se s Si-Amonem (Salamon) a Hiramem z Ušu (Tyros) (PR 387, T 227, AHC 6)

Si-Amun (Salomon) nastupuje na trůn Dolního Egypta (AHC 6)

Kvůli migraci národů způsobené mraky, jsou ztraceny ranné vědomosti o lití mosazi v Kongu (T 227, AHC 6)

978 před Kristem

Atlanův buněčný aktivátor je ukraden opicí, později je znovu získán. Nestor se stává obchodním kapitánem (T 229, AHC 6)

Atlan, Charis a Ptah-Sokar jsou opět přemístěni do kopule (T 229, AHC 6)

960 před Kristem

Konec vlády Si-Amuna (Salamon) (AHC 6)

asi 890 před Kristem

Zahájení stavby chrámu Bayon v Angkor Thom (T 337)

753 před Kristem

Založení Říma (AHC 3)

kolem 710 před Kristem

Přibližná doba vlády frygického krále Midase (AHC 6)

asi 700 let před Kristem

Bluesané objevují Červouny na Tombstone. Spojenectví mezi Bluesany a Červouny kvůli Molkexu

asi 680 před Kristem

Faraón Necho I. nechává obnovit za Sesostrise I. vybudovaný kanál z pelusiského nilského ramene k Rudému moři (AHC 4)

668 před Kristem

Assurbanipal začíná vládnout nad Asýrií (AHC 6)

asi 650 před Kristem

Založeno obchodní město Naukratis (AHC 6)

631 před Kristem

Asyrský vládce Assurbanipal umírá (AHC 6)

618 před Kristem

Mederský král Kyaxares Veliký začíná válečné tažení proti Asýrii (AHC 6)

608 před Kristem

Mederský král Kyaxares Veliký se zmocňuje Asýrie (AHC 6)

asi 600 před Kristem

Vzestup Májů k vysoké kultuře, který pokračuje dalších dvě stě let (AHC 7)

559 před Kristem

Kyros II, zvaný Veliký, nastupuje na perský trůn (AHC 6)

551 před Kristem

Kong Fuzi (Konfucius) narozen v Lu (T 334, AHC 6)

550 před Kristem

Domnělý rok narození (možná později) Aristidese z Athén (AHC 6)

546 před Kristem

Pod Kyrosem II. dobývají Peršané Lydien (AHC 6)

539 před Kristem

Kyros II. rozdělí Babylónii a chaldaerskou říši Peršanů (AHC 6)

530 před Kristem

Kyros II. padá v boji proti Massagetům; Kambyses II. se stává králem Persie (AHC 6)

525 před Kristem

Narozen Aischylost (AT 79)

Narozen Themistokles (v Athénách?) (AHC 6)

522 před Kristem

Kambyses II., král Persie, umírá (AHC 6)

518 před Kristem

Perský dobyvatel Darius proplouvá Sesostrisovým kanálem (AHC 4)

517 před Kristem

Narozen Xerxes (AHC 6)

asi 500 před Kristem

Zánik jihoamerické Olmekenské kultury (AHC 7)

486 před Kristem

Xerxes I. začíná vládnout nad Peršany (AHC 6)

485 před Kristem

domnělý rok narození Herodota v Halikarnassosu (AHC 5)

481 před Kristem

ID probudí Atlana (Atlan-Anhetes), Ptaha-Sokara a Charis (Charissa), aby se rozhodli mezi civilizačními idejemi Řeků (Themistokles) a Peršanů (Xerxes) (T 238, AHC 6)

Atlan uzdravuje Xerxese (T 238, AHC 6)

480 před Kristem

Bitva u Thermopyl, smrt Leonidase a tří set Sparťanů kvůli zradě Ephialtese (T 238, AHC 6)

Aristides se vrací zpět z vyhnanství (T 238, AHC 6)

Bitva u Salamis, kterou Řekové s podporou Atlana, Ptaha-Sokara a Charis vítězně zakončí (AT 347, T 238, AHC 6)

479 před Kristem

Peršané jsou u Plataiai a Samos znovu rozdrceni (AHC 6)

Smrt Kong Fuziho (Konfucius) (PR 334, AHC 6)

478 před Kristem

Atlan, Charis a Ptah-Sokar se stahují zpět na Sicílii. Ptah-Sokar se o nich oddělí a zůstane na povrchu (T 238, AHC 6)

Atlan a Charis jsou přemístěni do kopule (T 238, AHC 6)

470 před Kristem

V Athénách narozen Sokrates (AHC 12)

467 před Kristem

Aristides z Athén umírá (pravděpodobně) (AHC 6)

Sparťanský regent Pausanias prchá po odhalení zrady z Athénského chrámu do Sparty, je tam zazděn a vyhladoví (AHC 12)

465 před Kristem

Peršanský král Xerxes a jeho syn Dareios jsou Artabanusem, velitelem osobní stráže, zabiti (T 238, AHC 6)

459 před Kristem

Themistokles umírá v exilu (AHC 5)

456 před Kristem

Aishylos umírá (AT 79)

427 před Kristem

Narozen Platón (AHC 5)

425 před Kristem

V Athénách propuká mor (AHC 10)

Pravděpodobný rok úmrtí dějepisce Herodota v severoitalském Thurioi (AHC 4)

400 před Kristem

Narozen Parmenion (T 245, AHC 6)

399 před Kristem

Filozof Sokrates je obžalován jako rouhač proti bohům a ničitel mládí; spáchá sebevraždu vypitím číše s bolehlavem (AHC 12)

384 před Kristem

V Stragira v Thrakienu narozen Aristoteles (AHC 10)

377 před Kristem

Narozen Kleitos (T 245, AHC 6)

Mausolos se stává perským vládcem Satrapy Karien (AHC 6)

372 před Kristem

V Eresosu narozen Theophrastos (AHC 9)

363 před Kristem

Narozen Barsine (T 242, AHC 6)

356 před Kristem

V Pella narozen Alexander, syn Filipa II. a Olympie (T 242, AHC 6)

Herostratos spáli Artemisin chrám v Ephesosu (T 242, AHC 6)

354 před Kristem

Filip z Makedonie začíná výbojné válečné tažení (T 242, AHC 6)

353 před Kristem

Smrt Mausolose (AHC 6)

350 před Kristem

V Halikarnassos je postavena Mausolosova hrobka (T 242, AHC 6)

349 před Kristem

Narozen Chandragupta (T 245, AHC 6)

347 před Kristem

Filozof Platón umírá (AHC 5)

344 před Kristem

Při válečném tažení proti Illyrerům je Filip těžce zraněn (T 242, AHC 6)

Alexander nachází vraníka Bukephalose, svého oblíbeného koně (T 242, AHC 6)

342 před Kristem

Makedoňané spouští válečné tažení proti Thrakienu. Aristoteles začíná s tříletou výchovu Alexandera (T 242, AHC 6)

340 před Kristem

Střední Řecké státy uzavřou proti Filipovi Hellénsky svaz (T 242, AHC 6)

339 před Kristem

Thrakien se stává makedonskou provincií (T 242, AHC 6)

338 před Kristem

Vítězství Filipa u Chaironeia; Alexander přitom vede jízdní vojsko (T 242, AHC 6)

Korintký svaz, antiperský svazek, je nově založen (T 242, AHC 6)

Eunuch Bagoas otráví Artaxerxese a dosadí jeho nejmladšího syna Arsese na jeho trůn (T 242, AHC 6)

336 před Kristem

Bagoas otráví Arsese (T 242, AHC 6)

Filip je Pausaniasem, velitelem své osobní stráže, zavražděn. Alexander se po zbavení různých rivalů stává Filipovým nástupcem (T 242, AHC 6)

Dareios III. Kodomannos se stává perským Velkým králem (AHC 6)

334 před Kristem

Znovudobytí Egypta Peršany (T 242, AHC 6)

Bitva u Granikosu; vítězí Alexander. Kleitos zachrání Alexanderovi během bitvy život (T 242, AHC 6)

333 před Kristem

Atlan a Charis jsou probuzeni z pověření ID. Rico předá Atlanovi odpojitelný buněčný aktivátor pro Alexandera (T 242, AHC 6)

Alexander na Atlanovu radu rozetne Gordický uzel (T 242, AHC 6)

Bitva u Issos, kterou Alexander vyhraje s Atlanovou pomocí. Bere si Barsine oficiálně za manželku (T 242, AHC 6)

332 před Kristem

Alexander dobývá Tyros (T 242, AHC 6)

331 před Kristem

Alexander dostává v Ammonově chrámu v Siwě aktivátor. Dobývá Babylón (T 242, AHC 6)

Alexander poráží u Gaugamely Dareiose (AHC 6)

330 před Kristem

Alexander nechává vyplenit a zničit Persepolis. Atlan a Charis tomu nemohou zabránit (T 242, AHC 6)

Alexander dostihuje Dariuse, který byl ale zavražděn Bessosem (T 245, AHC 6)

Atlan objeví Shanador, osadu, kterou založil Ptah-Sokar (T 245, AHC 6)

Shanador je v nepřítomnosti Atlana vypleněn Thapsakosem, vojevůdcem Alexandera (T 245, AHC 6)

Parmenion, Alexanderův vojevůdce, je na Alexanderův rozkaz zavražděn Makedonci (T 245, AHC 6)

329 před Kristem

Atlan a Charis poskytnou podporu knížeti Chandraguptovi (T 245, AHC 6)

328 před Kristem

Alexander zajme Bessose a nechá ho popravit (T 245, AHC 6)

327 před Kristem

Alexander v opilosti zavraždí Kleitose (T 245, AHC 6)

Alexander začíná s válečným tažením do Indie (T 245, AHC 6)

326 před Kristem

Bitva u Sangaly; Alexander dobývá město (T 245, AHC 6)

Vraník Bukephalos umírá (T 245, AHC 6)

325 před Kristem

Alexanderovi vojáci odmítají táhnout dále na východ (T 245, AHC 6)

324 před Kristem

Alexander je u Aturi těžce zraněn. Atlan ho s pomocí aktivátoru vyléčí (T 245, AHC 6)

Hephaistion, Alexanderův nejstarší přítel, umírá na zimnici (T 245, AHC 6)

323 před Kristem

6. června

Alexander znásilní Charis; ta spáchá sebevraždu (T 245, AHC 6)

7. června

Atlan vypne Alexanderův aktivátor (T 245, AHC 6)

13. června

Alexander umírá; Atlan se vrací do kopule (T 245, AHC 6)

322 před Kristem

Filozof Aristoteles umírá v Chalkis (AHC 10)

Theophrast z Eresosu se stává hlavním školitelem Peripatetiků (AHC 9)

320 před Kristem

Pravděpodobný rok narození Aristarchose ze Samos (AHC 7)

316 před Kristem

5. března

Kosmická loď Skokanů havaruje na Zemi a je zaměřena Ricem (T 83, AHC 7)

13. června

Atlan je probuzen (T 83, AHC 7)

červenec

Atlan předává Hannasovi z Karthaga odkaz na americký kontinent (T 83, AHC 7)

srpen

Atlan alias Quetzalcoatl zachraňuje lidskou oběť. Hannas přistává a přidává se s posádkou, také s Hyksou, k Atlanovi (T 83, AHC 7)

Atlan vyslýchá Skokany, kteří jsou později zabiti Epi-Olméky. Medicinman Ahuizotla zničí loď pomocí ultrazvukem vyvolaného sesuvu (T 83, AHC 7)

září – prosinec

Atlan poučuje Epi-Olméky v matematice a ve znalostech kalendáře (T 83, AHC 7)

315 před Kristem

leden

Ahuizotla zabíjí Hyksu, dříve než Atlan stačí zasáhnout. Atlan ho následně zabije. Pak se stáhne zpět do kopule (T 83, AHC 7)

287 před Kristem

Theophrastos z Eresosu umírá (AHC 9)

Domnělý rok narození Archimedese (AHC 7)

286 před Kristem

V Alexandrii je založen Museion s knihovnou (T 259, AHC 7)

kolem 270 před Kristem

Egyptský kněz Manetho sepisuje dějiny faraónů (AHC 4)

kolem 265 před Kristem

Aristarchos ze Samosu objevuje heliocentrickou soustavu (T 303)

Domnělý rok narození Apolloniose z Perge (AHC 6)

256 před Kristem

Narozen Beilarx (T 259, AHC 7)

250 před Kristem

Astronom Aristarchos ze Samosu umírá (AHC 7)

246 před Kristem

Narozen Hanibal Barkas (T 254, AHC 7)

229 před Kristem

Smrt Hamilkara Barkase (AHC 7)

227 před Kristem

Založena osada Cartagena (Nové Karthago) (AHC 7)

225 před Kristem

Římské válečné tažení proti Galům (AHC 7)

223/222 před Kristem

Atlan je probuzen Ricem na rozkaz ID. Pomůže galské osadě při obraně proti útoku sousedních barbarů (T 254, AHC 7)

Podle Pliniuse se objevují nad Římem tři měsíce (T 279)

221 před Kristem

Atlan a Arconrik navštěvují Hasdrubala Barkase v Cartageně (T 254, AHC 7)

Beilarx posílá otrokyni Narnii k Atlanovi. Hasdrubal je zavražděn. Hannibal se stává jeho nástupcem (T 254, AHC 7)

Atlan se s Arconrikem a Narnií vydává ke dvoru Shih-huang-ti, císaře Číny. Radí císaři a jeho kancléři Li Ssu. Podílí se na stavbě Velké Čínské zdi; je odražen útok nomádů (PR 265, T 254, AHC 7)

220 před Kristem

Atlan se snaží (neúspěšně) odradit Hannibala od jeho výbojných plánů. On a Narnia se vrací zpět do kopule (T 254, AHC 7)

219 před Kristem

Hannibal dobývá Saguntum (T 254, AHC 7)

218 před Kristem

Hannibalovo vojsko přechází Alpy (T 254, AHC 7)

217 před Kristem

Hannibalo vojsko vyhrává v několika bitvách proti Římu (T 254, AHC 7)

216 před Kristem

Atlan a Narnia se probouzejí (T 254, AHC 7)

2. - 3. srpna

Atlan pozoruje bitvu u Cannae (T 254, AHC 7)

215 před Kristem

Atlan, Arconrik a Narnia začínají s budováním oázy v severní Africe (T 254, AHC 7)

212 před Kristem

Hannibal dobývá Tarent (AHC 7)

Řecký učenec Kallimachos začíná psát knihu o »Činech kočovných mužů« (T 259, AHC 7)

Při dobývání Syrakus je zabit matematik, fyzik a technik Archimedes (T 254, AHC 7)

211 před Kristem

Atlan, Arconrik a Narnia jsou přemístěni do kopule (T 254, AHC 7)

Bratři Scipiové umírají ve Španělsku v boji proti Hannibalově bratru Hasdrubalovi (T 254, AHC 7)

209 před Kristem

Shih-huang-ti je zavražděn Mandariny (PR 265, T 254, AHC 7)

Římské vojsko pod vedením Scipia dobývá Karthago Nova (T 254, AHC 7)

208 před Kristem

Li Ssu je sťat (T 254, AHC 7)

207 před Kristem

Hasdrubal umírá při bitvě u Metaurusu (AHC 7)

206 před Kristem

Liu Pang vstupuje na trůn Číny a zakládá dynastii Han (PR 265, AT 69, T 254, AHC 7)

190 před Kristem

Hannibal jde do exilu do Bithynienu, který mu poskytl Prusias I. (AHC 7)

184 před Kristem

Tagria, částečně poškozený lemurský robot, začíná ničivé putování skrze prostor kolem Středozemního moře (T 259, AHC 7)

183 před Kristem

květen

Rico probouzí Atlana a Narnii (T 259, AHC 7)

červen

Atlan (Demetrion Atlantur) navštěvuje Hannibala v Bithynienu. Atlan a Narnia navštíví Apolloniuse z Pergy v Alexandrii (T 259, AHC 7)

červenec

Atlan pozoruje Tagrii a je přepaden Numidijci, kteří mu ukradnou buněčný aktivátor. Arconrik obstará přístroj zpět. Lékař Donatus Scorra zachrání Atlanovi život a implantuje mu aktivátor pod prsní desky (T 259, AHC 7)

září

Atlan a Narnia navštěvují Oázu a potkávají pošetilého sokolníka Khach'ta, androida, kterého vyrobil ID. Podaří se jim zničit Tagrii. (T 259, AHC 7)

říjen

Atlan se přesvědčuje o omezenosti učenců z Alexandrie (především Apollonius z Pergy). Během následujících dvou měsíců předávají dále znalosti tamním řemeslníkům (T 259, AHC 7)

prosinec

Atlan a Narnia odcházejí zpět do Oázy (T 259, AHC 7)

umírá Scipio Africanus (T 259, AHC 7)

Hannibal páchá sebevraždu (T 259, AHC 7)

182 před Kristem

Beilarx umírá. Atlan a Narnia se stahují zpět do kopule (T 259, AHC 7)

180 před Kristem

Pravděpodobný rok úmrtí Apolloniose z Pergy (AHC 7)

146 před Kristem

Římské vojsko zničí Karthago (T 254, AHC 7)

106 před Kristem

3. ledna

V Arpiniumu narozen Marcus Tullius Cicero (AHC 8, AHC 11)

100 před Kristem

13. července

narozen Gaius Julius Caesar (AHC 8)

68 před Kristem

Gaius Julius Caesar se stává kvestorem ve Španělsku (AHC 8)

63 před Kristem

Gaius Julius Caesar se stává Pontifex Maximus (AHC 8)

23. září

Ve Velitrae narozen Gaius Octavius (Oktavian) (AHC 8)

62 před Kristem

Gaius Julius Caesar jde jako propraetor do Španělska (AHC 8)

61 před Kristem

Gaius Julius Caesar se vrací zpět do Říma (AHC 8)

60 před Kristem

Gaius Julius Caesar, Pompeius a Crassus uzavírají první Triumvirát (AHC 8)

59 před Kristem

Gaius Julius Caesar se stává konzulem Říma (AHC 8)

58 před Kristem

Gaius Julius Caesar jde jako prokonzul na pět let do Galie a vymůže si tam prodloužení svého funkčního období na další dva roky (AHC 8)

55 před Kristem

Výpad Gaiuse Juliuse Caesara do germánské oblasti; následuje vpád do Británie (AHC 8)

54 před Kristem

Druhé tažení Gaiuse Juliuse Caesara do Británie; postupuje až k Temži (AHC 8)

53 před Kristem

Druhý výpad Gaiuse Juliuse Caesara do germánské oblasti (AHC 8)

52 před Kristem

Gaius Julius Caesar odrazí vzpouru Vercingetorixe (AHC 8)

49 před Kristem

Gaius Julius Caesar překračuje Rubikon (hraniční řeka mezi Itálií a Gallia cisalpina) a během dvou měsíců se zmocní Itálie a Španělska (AHC 8)

48 před Kristem

Pompeius podlehne u Pharsalosu Gaiusovi Juliusovi Caesarovi (AHC 8)

47 před Kristem

Gaius Julius Caesar nasadí Kleopatru do funkce královny Egypta (AHC 8)

46 před Kristem

Gaius Julius Caesar poráží Pompeany u Thapsusu (AHC 8). S pomocí egyptského astronoma Sosigenese reformuje římský kalendář (AHC 8)

45 před Kristem

Gaius Julius Caesar poráží poslední Pompeiany u Mundy; stává se doživotně jmenovaným diktátorem (AHC 8)

44 před Kristem

15. března

Gaius Julius Caesar je spikleneckou skupinou pod velením Brutuse a Cassiuse zavražděn na schodech Kapitolu (T 116, AHC 7, AHC 8)

43 před Kristem

Po vítězství nad Antoniusem u Mutiny a pochodem na Řím si Octavianus vynutí stát se konzulem; připojí se ke svazku s Lepidusem a Antoniusem a založí pětiletý Triumvirát (AHC 8)

7. prosince

Marcus Tullius Cicero je u Formiae z pověření Antoniuse zavražděn (AHC 7, AHC 11)

40 před Kristem

Ve smlouvě z Brundisi je triumviry rozdělena říše na tři části; východ patří Antoniusovi, západ Oktavianovi, Lepidus dostane Afriku (AHC 8).

37 před Kristem

Svazek mezi Antoniusem a Oktavianem proti Sextusu Pompeiusovi (AHC 8)

36 před Kristem

Lepidus se přidává k Sextusu Pompeisovi a je vyloučen z Triumvirátu (AHC 8)

31 před Kristem

Bitva u Aktiumu; Antonius podlehne Oktavianovi; Antonius a Kleopatra spáchají v Alexandrii sebevraždu (AHC 8)

29 před Kristem

Oktavian se vrací zpět do Říma a dosáhne trojnásobného triumfu (AHC 8)

28 před Kristem

Oktavian dostane čestný titul Princeps (AHC 8)

27 před Kristem

Oktavián složí titul Triumvira, na nátlak senátu je ale ochoten usmířit se s Egyptem, Sýrií, Galií a Španělskem; dostane čestný titul Augustus (AHC 8)

20 před Kristem

Augustus se uzavírá mírovou smlouvu s Parthery (AHC 8)

10 před Kristem

1. srpna V Lugdunumu narozen Tiberius Claudius Nero Germanicus (AHC 8)

4 před Kristem

narozen Ježíš z Nazarethu, později Christos (= pomazaný) (AHC 8)

V Cordobě narozen Lucius Annaeus Seneca mladší (AHC 7)

3 před Kristem

Narozen Servius Sulpicius Galba (PR 1815)

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál