2. tisíciletí př.n.l.

1991 před Kristem

faraón Amenemhet I. nastupuje na trůn (HC3, AHC 4)

1989 před Kristem

Atlan a Rajgir (Rantiss) jsou vysazeni na různá místa, aby vedli Zázračnou karavanu. Nianchre se stává Atlanovým zástupcem. Atlan se setkává s Asyrtou-Maraye, Rantiss s Alacou (T 162, AHC 3)

1988-1986 před Kristem

Zázračná karavana vytvoří spojení mezi orientem a západem. Atlan a Asyrta jsou od ID přeneseni do kopule. Rantiss, Alaca a Nianchre zůstávají na povrchu a zakládají obchodní říši (T 162, AHC 3)

1979 před Kristem

Atlan (Ahiram Acran) a Asyrta-Mayare vybudují z pověření faraóna Amenemheta I. a ID z města Gubal/Kypny/Byblos obchodní metropoli (T 165, AHC 3)

1977 před Kristem

Ternal Malat přistává na Zemi. Jeho kosmická loď je poškozena. Přinutí domorodce z Británie k výstavbě navigátorského astrolabu, které je později známé jako Stonehenge (HC3)

ID vyšle Proteose k Atlanovi (T 165, AHC 3)

faraón Amenemhet I. umírá. Sesostris I. se stává samovládcem (HC3)

Proteos dostane od ID rozkaz eliminovat Ternal Malata, Atlan a Asyrta mu mají pomoci (T 165, AHC 3)

1976 před Kristem

Atlan a Asyrta se vydávají do Británie a číhají na Ternala Malata. Po nějaké době se jim podaří z jeho lodi ukrást zbraně a těmi ho zabít. Asyrta a Atlan jsou znovu přesunuti do kopule (T 173)

1949 před Kristem

narozen Ptah-Sokar (HC3)

1929 před Kristem

Amenemhet II. se stává spoluvládcem Sesostrise I. (HC4)

1926 před Kristem

Sesostris I. umírá (HC3). Amanemhet II. je jeho nástupcem (HC4)

1921 před Kristem

bojový android Dancredi přistává na Zemi a začíná v Nubii upevňovat svou vládu (T 177, AHC 4)

1920 před Kristem

Atlan, Ptah-Sokar a Zakanza-Upuaut zabíjejí Dancrediho. Při vražedném útoku jednoho z jeho nohsledů je zabita Asyrta-Maraye (T 177, AHC 4)

Atlan, Ptah-Sokar a Zakanza-Upuaut vedou expedici do Puntu. Po dvou letech se vracejí zpět (T 180, AHC 4)

1918 před Kristem

Proteos předává Atlanovi příkaz od ID, aby vyléčil faraóna. Poté jsou Atlan, Ptah a Zakanza přesunuti do kopule (T 180, AHC 4)

1897 před Kristem

Sesostris II. se stává spoluvladařem faraóna Amenemheta II. (AHC 4)

1892 před Kristem

Faraón Amenemhet II. umírá. Sesostris II. se stává jeho následníkem (AHC 4)

1878 před Kristem

Sesostris II. umírá. Sesostris III. se stává jeho následníkem (AHC 4).

1848 před Kristem

Ter-Quadové přilétají k Zemi. Atlan, Ptah-Sokar a Zakanza je vyženou a sedm z osmi jejich měsíčních lodí je zničeno. Razamon, který skupinku náhodně potká, zničí po nasazení Hlasu zla osmý měsíc. Trojice je potom opět přemístěna do kopule (T 196, AHC 4).

1844 před Kristem

Amenemhet III. se stává spoluvladařem faraóna Sesostrise III. (AHC 4)

1841 před Kristem

Faraón Sesostris III. umírá. Amenemhet III. se stává jeho následníkem (AHC 4)

1798 před Kristem

Amenemhet IV. se stává spoluvladařem Amenemheta III. (AHC 4)

1797 před Kristem

Faraón Amenemhet III. umírá. Amenemhet IV. se stává jeho následníkem (AHC 4)

1789 před Kristem

Faraón Amenemhet IV. umírá. Sobeknefru se stává jeho následnicí (AHC 4)

1786 před Kristem

Na Poutníku se osamostatní dva Paraziťáci a uprchnou k Zemi. ID je ve stejné době sině zaneprázdněn (T 199, AHC 5)

Paraziťáci ovlivní Heka Chasuta (Hyksos), který napadne Hapiho zemi (Egypt) (T 199, AHC 5)

1785 před Kristem

Faraónka Sobeknefru umírá (AHC 4)

1746 před Kristem

Simnuballit začíná vládnout nad Babilou (Babylón) (AHC 4)

1729 před Kristem

Simnuballit umírá (AHC 4)

1728 před Kristem

Chammurabi nastupuje na místo svého otce a začíná vládnout na Babilou (Babylón) (AHC 4)

1698 před Kristem

Akonské testovací komando pod velením Umara Hunta, které testuje vhodnost planetárních národů pro zotročení, přistává na Zemi. Atlan je probuzen Ricem. Seznámí se s Chammurabim. Po několika bojích, při kterých zemřou všichni Akonané, vyhodí Atlan jejich loď do vzduchu (T 71, AHC 4)

Před výbuchem prchnou na Zemi humanoidní otroci z jiných planet a rozptýlí se. Jejich vzdálení potomci jsou objeveni teprve v devatenáctém století (AT 376)

1697 až 1696 před Kristem

Atlan pomáhá Chammurabimu při tvorbě Chammurabiho kodexu (zákoníku); po dvou letech pobytu na povrchu se vrací zpět do kopule (AHC 4)

1686 před Kristem

Chammurabi umírá (AHC 4)

1633 před Kristem

Narozen Chayan-Ra (AHC 5)

1628 před Kristem

Pravděpodobný rok výbuchu sopky na Stronghyle (AHC 5, AHC 13)

1624 před Kristem

Narozen Sekenen-Re (AHC 5)

1605 před Kristem

Chayan-Ra je napaden Parazitem (T 199, AHC 5)

1600 před Kristem

Narozen Khamose, syn Sekenen-Re (AHC 5)

1596 před Kristem

Ne-Tefnacht (Nefer-Iunit) je napadena Parazitem (T 199, AHC 5)

1589 před Kristem

Rico probouzí Atlana (Atlan-Aakener), Ptah-Sokara a Zakanza-Upuauta na rozkaz ID. V Djanetu Atlan a Ptah-Sokar osvobozují Chayan-Ra, Sepa-Satni a Naamer-Ta z moci Parazitů. (T 199, AHC 5)

Atlan se opět setkává s Nefer-Iunit. Přejde na něj její Parazit. Ptah-Sokarovi se ho podaří odříznout (T 199, AHC 5)

Zakanza-Upuaut zabijí jediného žijícího Hráče; umírá v následné explozi (T 199, AHC 5)

Atlan dostane Hyksoského vládce Haakene Re-Apophise z moci Parazita; po smrti Hráče začíná odumírat většina Parazitů (T 199, AHC 5)

Atlan přenese Parazita Aja-Nefer na Khamose, syna Sekenen-Rea (AHC 5)

1588 před Kristem

Atlan, Ptah-Sokar a Nefer-Iunit jsou opět přesunuti do kopule (AHC 5)

1505 před Kristem

Narozena Hatschepsut (AHC 4)

1490 před Kristem

Hatschepsut se ujímá vlády (AHC 4)

1483 před Kristem

Hatschepsut se nechává korunovat na královnu (AHC 4)

1469 před Kristem

Hatschepsut předává vládu svému synovci Thutmosovi III (AHC 4)

1338 před Kristem

Vulkán na Stronghyle začíná soptit; otřesy jsou patrné v širokém okolí (AHC 5)

1334 před Kristem

Narozen Philoktetes (AHC 5)

1323 před Kristem

Atlan, Ptah-Sokar a Charis dostávají od ID rozkaz, aby lidi žijící kolem Středozemního moře varovali před příletem fragmentu světa (Pthor?) (T 217, AHC 5)

V Athénách potkávají Theseuse (T 217, AHC 5)

V Guble se objevuje Omanzar/Razamon. Odebírá se na Stronghyle, kde se jeho stopa prozatím ztrácí (T 217, AHC 5)

Fragment světa přistává na Stronghyle; následná katastrofa zničí část ranně řecké ostrovní civilizace. Hordy zůstanou na fragmentu, který se krátce na to dematerializuje (T 217, AHC 5)

Atlan, Ptah-Sokar, Merire-Chemsit (Hilaeria), kapitán Nestor a devět dalších androidů je přemístěno do kopule (T 217, AHC 5)

1322 před Kristem

Charis je od ID přemístěna do kopule (AHC 5)

1316 před Kristem

Na Ithace narozen Odysseus (AHC 5)

1293 před Kristem

Akonan Xeagros a čtyřicet dalších Akonanů je vypovězeno z Arigonthu III na 10 let na Zemi. Jejich loď se propadne pod zem (T 74, AHC 5)

1290 před Kristem

Ramses II. nastupuje na Egyptský trůn.

1284 před Kristem

Atlan je probuzen Ricem, protože zemětřesení uvolnilo loď vypovězených Akonanů. Před Trójou se setkává s Odysseem, Philoktetesem, Ajasem, Agamemnonem, Menelaosem a Achillem (T 74, AHC 5)

Setkání s Xeagrosem proběhne negativně. Atlan musí spolknout buněčný aktivátor, který mu Odysseus opět ze žaludku vyoperuje (T 74, AHC 5)

Amazonská královna Aieta Demeter pomáhá Řekům. Trója je dobyta (T 74, AHC 5)

Xeagros je odvezen, poté co většina ostatních Akonanů před Trójou padne. Kosmická loď je zničena (T 74, AHC 5)

1283 před Kristem

Atlan se vrací do kopule (T 74, AHC 5) Narozen Toxatlan, syn Atlana a Aiety Demeter (AHC 5)

1264 před Kristem

Atlan se probouzí; Ne-Tefnacht opětovné probuzení nepřežije. U Stonehenge objevuje Atlan tři teleportéry. S Odysseem podnikne Atlan dlouhou cestu a promluví si s Ramsesem II. (AHC 5)

1263 před Kristem

Atlan znovu nalezne těžce nemocnou Aietu Demeter; zemře mu v náručí. Vrací se zpět do kopule (AHC 5)

1224 před Kristem

Ramses II. umírá. Merenptah se stane jeho následníkem (AHC 5)

kolem 1100 před Kristem

Osídlení území Tilac pra-Olmekeny (AHC 8)

1043 před Kristem

Kometa z mrtvé sluneční soustavy Syda-Amisk doráží do Sluneční soustavy. Jejího rozlomení v atmosféře Larsafu III využijí o osmdesát let později hřibomraky (AHC 6)

asi 1000 let před Kristem

začíná rozpad Velkého Impéria. Cizorodé inteligence se staví proti arkonské moci, hvězdná říše začíná upadat. Galaktičtí obchodníci tento proces ještě podporují, když zásobují všechny účastníky, aby maximalizovali svůj zisk. Araský lékař Mo přijde při jednom pokusu o život a je od té doby uctíván Arasy jako bůh

Aktuální data:
27.7.2021
1566 před NGL
32. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459422.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!