1. století

z Databáze Multiversa

4

Tiberius je adoptován Augustusem a určen nástupcem (AHC 8)

9

Arminius/Hermann zničí tři římské legie, mezi nimi osmnáctou, v Teutoburgerském lese (J6/Terrid)

V Reate narozen Titus Flavius Vespasianus (AHC 8)

12

31. srpna

V Antiumu narozen Gaius Julius Caesar Caligula (AHC 7)

14

19. srpna

Caesar Augustus umírá v Nole (T 266, AHC 8)

18

V Sýrii narozen Ktesios (T 116, AHC 7)

23

Johannes křtí Ježíše z Nazarethu (T 266, AHC 8)

Gaius Plinius Secundus (starší) narozen v Novum Comum (AHC 5)

Narozen Marcus Vinicius (T 116, AHC 7)

29

3. dubna

V jihovýchodní části Středozemního moře nastává zatmění Měsíce. V šest hodin po poledni umírá Ježíš z Nazarethu na kříži (T 266, AHC 8)

30

8. listopadu

V Narnii narozen Marcus Cocceius Nerva (AHC 8)

37

Caligula se stává jako nástupce Tiberiuse římským císařem (AHC 7)

Atlan se nechává Ricem probudit a odebírá se do gladiátorské školy Marcuse Petroniuse v Padově. V římské aréně bojuje Atlan před Caligulem proti Nubijci Ekralovi. Předstírá svou smrt a odveze Ekralu a čtrnáct dalších gladiátorů jako strážce do Oázy. O měsíc později se vrací zpět do kopule (PR 270, PR 367, T 266, AHC 7).

15. prosince

Claudius Drusus Germanicus Caesar Nero je narozen v Antiumu (AHC 8)

41

24. ledna

Caligula je zavražděn pretoriány; jeho následníkem se stává Claudius (T 266, AHC 7)

30. prosince

Titus Flavius Vespasianus narozen v Římě (AHC 8)

43

V Severní Africe narozena Lalaga (T 116, AHC 7)

50

Pravděpodobné narození Akiba Ben Josepha (T 151)

51

24. prosince

V Římě narozen Titus Flavius Domitianus (AHC 8)

53

18. září

V Italice ve Španělsku narozen Marcus Ulpius Traianus (AHC 4)

narozena Usha Tizia (T 266, AHC 8)

54

13. října

Římský císař Claudius umírá v Římě; nástupcem se stává Nero (T 266, AHC 8)

59

Císař Nero projevuje první sklony k despotismu (AHC 8)

63

Atlan opouští kopuli a snaží se sjednocením Parthských kmenů vytvořit protiváhu k Římu (T 116, AHC 7)

Krátce před koncem mise je Atlan (Askhan Arcon) zajat římskými vojáky a poslán na galeje. Setkává se Syřanem Ktesiosem a prefektem Marcusem Viniciusem (T 116, AHC 7)

Atlan je předveden před Nera, který z něj udělá velitel zvláštní jednotky (PR 96, T 116, AHC 7)

Atlan vykupuje Ktesiose. Společně koupí otrokyni Lalagu (T 116, AHC 7)

Atlan je odvolán do Judea, aby skoncoval s útoky banditům. Po skončení práce se vrazí s centurionem Flaviusem zpět do Řína (T 116, AHC 7)

Vulkán Vesuvius soptí (T 332)

64

Velký požár Říma; Nero obviní z požáru křesťany. Dochází k velkolepému pronásledování (T 116, AHC 7)

Atlan se setkává s Luciusem Annaeusem Senecou (T 116, AHC 7)

Vinicius posílá Atlana z pověření Nera na Sardinii a snaží se ho neúspěšně nechat zabít najatým vrahem (T 116, AHC 7)

Na Sardinii se Atlan spojí s povstalci z dolů. Krátce na to je otráven, ale zotavuje se (T 116, AHC 7)

Krátce po Atlanově návratu přepadne Viniciusova banda jeho statek; útok je odražen (T 116, AHC 7)

65

Smyšlené nebo skutečné spiknutí proti Nerovi je odhaleno; Marcus Annaeus Lukanus a Lucius Annaeus Seneca jsou přinuceni k sebevraždě (T 116, AHC 7)

Atlan je uvržen do vězení pod Circus Maximus. Nero a Vinicius podají Atlanovi dvakrát jed; díky aktivátoru přežije (T 116, AHC 7)

Atlan zabijí Marcuse Viniciuse při boji v aréně. On sám je poté hozen na hromadu mrtvol; Ktesios ho odveze z arény (582, T 116, AHC 7)

Atlan jde zpět do kopule (T 116, AHC 7)

Rico odváží Ktesiose a Lalagu do Oázy (AHC 8)

67

Vespasian je nasazen proti povstaleckým židům (AHC 8)

68

V Galii se vzbouří římské vojsko (T 116, AHC 8)

Po Nerově svržení je Servius Sulpicius Galba svými vojáky prohlášen za císaře (PR 1815)

1. nebo 9. června

Nero páchá sebevraždu (T 116, AHC 7)

Ekrala umírá v Oáze (T 266)

Galba a Otho jsou krátce císaři (AHC 8)

Bývalý guvernér Colonia Claudia Ara Agrippinensis Vitellius je svou Rýnskou armádou prohlášen za císaře. Během tažení do Říma vyplení okolní provincie (AT 357)

69

15. ledna

Servius Sulpicius Galba je zavražděn (PR 1815)

Umírá Ktesios a Lalaga; důvod není známý. (AHC 8)

Vespasian vyjde vítězně ze střetnutí s Vitelliusem a je senátem jmenován římským císařem, poté co ho za něj předtím zvolilo vojsko v Sýrii (AHC 8)

70

Titus poráží židovské povstání; Jeruzalém je zničen (T 266, AHC 8)

Atlan a Narnia jsou probuzeni Ricem. Rico/Arconrik kupuje otrokyni Usha Tizia (T 266, AHC 8)

71

Titus se stává spoluvladařem svého otce Vespasiana (AHC 8)

Atlan a Rico zažínají se stavbou lodi LARSAF:TŘI-DVA. ID nařídí skrze Khach'ta Atlanovi, Narnii a Ushe Tizii ústup do kopule, protože se ID obává kulturní stagnace Oázy (T 266, AHC 8)

76

24. ledna

Ve Španělsku narozen Publius Aelius Hadrianus (AHC 4)

79

24. června

Vespasian umírá v Aquae Cutiliae; jeho syn Titus se stává římským císařem (AHC 8)

24. srpna

Vybuchuje Vesuvius; k obětím patří spisovatel Gaius Plinius Secundus (Starší) (T 332, AHC 6)

81

13. září

Císař Titus umírá v Reate; jeho bratr Domitian se stává římským císařem (AHC 8)

86

Titus Aurelius Antoninus (Pius) narozen v Lanuviumu (AHC 8)

96

18. září

Císař Domitian je zavražděn v Římě; Nerva se díky senátnímu dekretu stává nástupcem (AHC 8)

98

25. ledna

Císař Nerva umírá; jeho adoptivní syn Trajan se stává římským císařem (AHC 8)