Menu

V hmota

Kvůli likvidaci zrádců vyvinuli Ulebové speciální prostředek, uzpůsobený metabolismu Bestií a plnící dvě funkce. Zabil nešťastníka, který si vysloužil hněv svých vládců a zároveň názorně předvedl všem svědkům popravy, co je čeká v případě vzpoury. Byl to trest a zároveň odstrašující příklad. Tímto výtvorem byla takzvaná V hmota.

V normálním stavu je jed v plynné podobě a je uložen v průhledných nádržích. Jde o virové kultury, které vydávají světlo. Je-li nádoba rozbita, uniknou viry z výživného roztoku. Ve stejném okamžiku u nich dojde k rozhodující proměně. Stanou se hyperenergií, které se pohybuje ve směru podélné osy válce. Při setkání s tělem oběti se energetické kvantum vrátí do své původní podoby a zpustoší napadené tělo v několika sekundách. Způsobí explozi vnitřních orgánů, takže v těle Bestie vzniknou miniaturním kráterům podobné rány.

Jakmile je v těle oběti, rozmnožuje se virus s hektickou rychlostí. Je schopen přeskočit na další Bestii v blízkosti původního bytosti. Rychlost jeho šíření je tak fenomenální, že může během jednoho dne vyhladit obyvatelstvo celé planety. Ve formě energie projde virus jakýmkoli ochranným pole, paratron nevyjímaje. Je dokonce schopen změnit se po opuštění napadeného v energii, projít ochranným štítem a pak se opět materializovat.

Ulebové v této substanci získali dvojsečnou zbraň. Na jednu stranu byl prostředek použitelný na kontrolu neposlušných podřízených – na druhé straně by případná nehoda napáchala strašlivé škody. Přesto Ulebové během celé operace proti Mléčné dráze jed nasazovali a to ve stovkách či tisících případech. Svědčí o jejich šikovnosti, že za tu dobu nedošlo k jedinému úmrtí Uleba.

Icho Tolot použil napodobeninu V hmoty během výpravy na Port Gurrad.