Menu
poloorganická forma života, kdysi symbiont bioparazitů v Mobyích. S jejich pomocí se přeměňovali.