Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Romány > svazek 3
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Romány, svazek 3
Název:Pokladnice hvězd
(Schatzkammer der Sterne)
Autor:Kurt Brand
Vydáno poprvé:1964
Vydáno v češtině:1998
Čas děje: 1990
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull - Rhodanův náměstek

Perry Rhodan - Administrátor impéria

Gucky - paraschopnosti myšoba jsou opět užitečné

Terranský průzkumný křižník INVEST I se vrací z expedice na Tramp. Vědci nalezli důkazy, že stavitelé tamějších robotů s organickými mozky, kteří vyzařují silné nenávistné impulzy, pocházejí z místa vzdáleného 13542 světelných let na okraji Mléčné dráhy. Zdá se, že tam ale není žádná hvězda....

Terranská výzkumná loď INVEST I se vrací z expedice na Tramp. Vědci našli důkaz, že stavitelé robotů, s nimiž se tam setkali, s organickými mozky, které vysílaly silné nenávistné impulsy, zřejmě pocházeli z místa vzdáleného 13 542 světelných let na okraji Mléčné dráhy. Žádná hvězda tam však není vidět, pouze rádiová hvězda.

Perry Rhodan se rozhodne vyslat expedici. O tři týdny později startuje INVEST II s Rhodanem, Reginaldem Bullem, Guckym a mnoha mutanty. Objeví podivné gravitační pole a jen díky změně uspořádání štítů se mu podaří vyhnout se zóně extrémně silného záření. Pak je objevena planeta přesného kulového tvaru, která obíhá kolem gravitačního pole. INVEST II se přibližuje k planetě, která se zdá být umělým objektem a má průměr 2510 km. Mutanti nemohou najít žádné myšlenky, mluví o tom, že narazili na "zeď".

Pozemky INVEST II. Při přiblížení je zachycena silným tažným proudem, z něhož nemůže uniknout, a je uzemněna. Pokus o start se nezdaří, protože impulsní motory a antigravitace již nefungují. Také není možné vytvořit hypertextový odkaz na Zemi. Zkoumá se tedy povrch, který je pokrytý silnou vrstvou prachu. Vzniká domněnka, že jsou na dutém světě.

Po nějaké době pobytu Fellmer Lloyd lokalizuje již známé nenávistné impulsy a John Marshall je také cítí. O něco později jsou zaznamenány pohyby. K vesmírné lodi se blíží tři bytosti. Zdá se, že z nich vyzařuje nenávist. Bull, Rhodan a Marshall vystupují ve skafandrech. Navzdory očekávání nejsou cizinci roboti, ale humanoidi. Gesty požádají Terrany, aby vzlétli, a motory skutečně opět fungují. Rhodan však nechce vzlétnout. Místo toho ukazuje cizincům obrázky robotů, které potkali na Trampu. Cizinci se znatelně zachvějí a před odchodem se vyfotí. Krátce poté se trysky opět zaseknou.

Uplyne nějaký čas, než loď navštíví další z mimozemšťanů a chce s Rhodanem mluvit. Nabízí, že ho může doprovázet přesně 13 bytostí, a není ochoten se od tohoto počtu odchýlit. Rhodan souhlasí. Se skupinou mutantů, vědců a Guckyho se vydává na cestu. Jsou zavedeni do podzemních prostor, které jsou zcela temné, a zjistí, že mimozemšťané vidí v infračerveném oboru. Proto je Terrani pokřtili na Nokturňany.

Výpravu přijímá skupina 13 mimozemských bytostí, která získala schopnost vnímat infračervené světlo také pomocí speciální fólie, ve jménu Kanta planety Talu. Atmosféra je však mrazivá. Rhodan se ptá, kdo prozradil cestu sem. Když chce Rhodan promluvit s Kantem, je mu to odepřeno s odůvodněním, že Terrani jsou vrazi a znesvětili by chrám. Bull vehementně obhajuje dobré úmysly a nazývá cizince "nočními věštci". Tím nevědomky porušuje tabu. Výprava je uvězněna v náhlé kobce, do které nelze proniknout ani teleportací. Krátce nato obdrží obžalobu, která jim hrozí trestem encefalizace, ale Gucky využije krátké mezery, která vznikne, a unikne. Bull a Rhodan se obávají, že encefalizace znamená transplantaci jejich mozku do robotického těla.

Krátce poté dostanou všichni možnost volného pohybu až do soudního procesu. Uvědomují si, že žijí v prázdném světě, který je v naprosté temnotě. Nokturňané však vypadají mírumilovně a spokojeně, ne jako by byli pod diktaturou. Lloyd se však pozastavuje nad všudypřítomnými impulsy nenávisti. Soud po krátkém procesu odsoudí všechny Terrany k encefalizaci.

Gucky mezitím unikl několika teleportacemi. Náhle se mu podaří lokalizovat myšlenky skupiny nokturnálů, kteří přemýšlejí o "jiné bytosti". Skočí k nim a najde 15 nokturňanů, kteří zapálili svíčku a vlídně ho vítají. Jejich vůdce se jmenuje Lugom a jedná se o skupinu Nokturňanů, kteří se odchýlili od převládajícího učení. Uvnitř Dutého světa má být celkem 13 samostatných světů, jak se Gucky dozvídá, které vytvořil Kant. Nokturniané ovládají prostor a čas, dokonce dokáží vytvářet běžné kapesní vesmíry.

Lugom a jeho společníci využijí těchto znalostí, aby pomohli Guckymu zachránit jeho společníky. Útok robotů lze odrazit a Lugom řekne, že Nokturňanů je 300 milionů. Náhle druhá strana zaútočí pomocí časoprostorového záhybu, ale útok se podaří odrazit díky Guckymu, který si uvědomí, že k ovládání světů v Talu se zřejmě používají zachované orgány. Rhodan dál přemýšlí o impulsech nenávisti a přemýšlí, proč patnáct světelných vědců nevysílá nenávist. Zřejmě jsou to zmutovaní nokturni. Kombinuje dále a uvědomuje si, že pravděpodobně mozky výpravy mají sloužit k "osvěžení krve" 13 světů Talus.

Poté dojde k dalšímu útoku kněží Kantů pomocí takzvaného "časového paprsku" a podaří se jim uprchlíky přivést zpět. Zpráva z minulosti vypráví příběh Talu. Lidé Nocturne kdysi žili v Mléčné dráze na obyčejné planetě. Pod vedením admirála Kanta se měl uskutečnit mezigalaktický dálkový let, ale sotva se flotila shromáždila na okraji Mléčné dráhy, zničila domovskou soustavu Nokturňanů nova. Z toho se vyvinulo kolektivní trauma. Namísto mezigalaktické výpravy použil Cant všechny zdroje k vybudování živého světa v prázdnotě, daleko od jakékoli hvězdy. Kromě toho se světlo stávalo stále více tabu a Nokturňané zmutovali v infračervené diváky. Jejich technologie se také dále vyvíjela, naučili se dokonale ovládat vesmír, ale zůstali izolovaní. Kant žil celou tu dobu jako jejich vládce a byl stále mystifikovanější. Nyní mají kněží v úmyslu vrátit nokturnský lid do galaxie a podmanit si tamní rasy. Za tímto účelem záměrně nalákali Terrany.

Rhodan se zoufale snaží vyjednávat a chce si promluvit s Kantem, ale ten ho odmítá. V zoufalé nouzi využívá strachu svých společníků a usměrňuje ho stejně jako nenávist ke kněžím Nokturnianů. Tím upoutá Kantovu pozornost a je k němu přiveden, ale kněží vypnuli systém podpory života zachovaného mozku. Když už to Rhodan chce vzdát, protože si myslí, že Kant je mrtvý, znovu promluví mocným hlasem a řekne kněžím, že svým činem odsoudili celý svět k záhubě, protože všechny systémy byly napojeny na jeho mozek. Chce však Terranům umožnit útěk.

Vedoucí kněz je zděšen a přiznává svou vinu, ale katastrofě už nelze nijak zabránit. Rhodanovi a jeho společníkům se jen tak tak podaří dostat se na INVEST II a uniknout, než celý dutý svět vybuchne v infračervené explozi.

Tento článek vznikl strojovým překladem pomocí DeepL ze stránky »Schatzkammer_der_Sterne« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)