Sextadimový aktivní kodér

Sextadimový aktivní kodér neboli Sakoder je zbraňový systém, který manipuluje s NASEF-konstantou a tím ve velkém mřítku mění chování inteligentních bytostí. Různé poukazy poukazují na to, že nebyl vyvinut mocnostmi chaosu, ale že ho Dekalog elementů vyměnil s Obchodníky se zbraněmi z Mrillu za služby Elementu času.

Sakoder má formu náprstku o délce 120 km a maximální tloušťce 60 metrů. Povrch je matně šedý a absolutně hladký.

Funkční princip

Emituje šestidimenzionální hyperzáření, které je tak nastavené, aby interferovalo s NASEF-konstantou určitých živých tvorů. Sextadimové záření je kódováno určitými pocity a premisami, které jsou při kontaktu s NASEF-konstantou jedinců dekódovány. Postižený živý tvor poslouchá přání a úmysly zakódované v rozkazu. Při tom je potlačena část jeho individuality a osobnosti.

Sakoder je schopen ovlivnit kompletně celou planetu, není ale vhodný pro permanentní provoz. Každý živý tvor si po několika dnech vyvine proti jeho vlivu rezistenci.

Historie

V roce 427 NGL nechal Kazzenkatt přivézt Sakoder ze SKLADU a nainstalovat do STROJE TŘI. Dekalogu se tak téměř bez krve dobýt Svět sta sluncí. Zmanipulované nenávistné propojení obrátilo Posbie proti jejich obráncům a zahnalo je na útěk. Než Sakoder přestal působit, byla centrální plazma a plazmatická komponenta všech Posbiů vyměněna za nenávistnou plazmu.

Poté byl údajně rozebrán. Ve skutečnosti ale zůstal v pohotovosti a mohl převzít i posbijskou osvobozovací flotilu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál