Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2155
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2155
Název:Zebuckova skrýš
(Zebucks Hort)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Útok na soustavu Trapitz - Terranci a Arkonidané v ofenzívě
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranen rozkáže hromadný útok galaktické flotily

Trah Zebuck - Konquestor sáhne při obraně k drastickým prostředkům

Twinny Argolis - technička je nasazena jako velitelka křižníku

Ascari da Vivo - Arkonidanka se s KARRIBO vydává vlastní cestou

Rhodan předpokládá, že Inkvizitor nezahynul při explozi satelitu a že se zachránil transmiterem. Protože je známo, že na Jontagu se nachází základna Konquestora Traha Zebucka, vydává se k němu flotila tvořena 10.000 fragmentálními loděmi a loděmi LSP. Proti nim se postaví přibližně 40.000 lodi Valenterů a neznámý počet Aglazarů. Útok má být proto podporován také vlastními zbraněmi Konquestora: v kontejneru, který Gucky propašoval a ukryl na Jontagu, byli umístěni nanoroboti, kteří čekají jen na rozkaz k aktivaci, aby na Jontagu způsobili chaos. Ve stejné době se má Twinny Argolis pokusit najít JOURNEE, který se již nějakou dobu nehlásí.

Trah Zebuck se mezitím nachází ve své základně. Zebuckova skrýš, tak se pevnost jmenuje, je veliká věž v oblasti jižního pólu Jontagu. Konquestor odtamtud řídí obranu proti útoku galaktiků. Nasadí přitom masu Valenterských lodí, která ale nestačí na flotilu galaktiků. Aglazary, které stojí v docích na Jontagu, do boje nezasáhnou. Galaktikové sice utrpí těžké ztráty, protože soustava je plná min a chráněna těžce vyzbrojenými pevnostmi, ale aktivace nanorobotů způsobí obrovské ztráty na Jontagu. Zebuck musí prchnout – a to se svojí pevností, která je vlastně obrovskou kosmickou lodí (větší než SOL)! Společně se zbylými Valenterskými loděmi se Konquestor vydává za neznámým cílem.

Svůj záměr nalákat Rhodana na povrch Jontagu se ale přesto Zebuckovi podaří, protože Terranec chce ukořistit zbylé Aglazary. Když se terranské lodě přiblíží k planetě na určitou vzdálenost, stoupne v nich překotně teplota. Kvůli tomuto hyperendothermnímu jevu ztratí Terranci několik křižníků. Pak jev přeskočí na celou planetu, která je následně zničena. Že miliardy Valenterů zemřou, Zebucka netrápí - Terranci ale nejsou tak hloupí, aby zanikli společně s nimi. Podaří se jim v poslední minutě s pomocí KARRIBO zachránit jeden Aglazar. Ten je později převezen do lunárních loděnic ve Sluneční soustavě.

Podařilo se dobýt nanejvýš důležitý systém Inkvizice. Jontagu je zničen, trh s otroky na Ito rozbit, výběrčí daní rozprášeni. JOURNEE se ohlásí u Hvězdné brány. Rhodan a Ascari da Vivo se poté rozhodnou nepoužít systém Trapitz jako druhé předmostí, protože tak by jen rozptýlili své síly - což Zebuck pravděpodobně zamýšlel.

Ještě jeden zajímavý detail: v Trah Zebuckově TRAH BAR se nachází zóna absolutní černoty. Mohlo by jít o časovou studnu...