Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2154
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2154
Název:Větší než život
(Größer als das Leben)
Autor:Michael Nagula
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Na planetě Valenterů - zvláštní kontakt během zerosnu
Hlavní postavy románu:

Benjameen da Jacinta - v zerosnu se Arkonidan dozví více o kultuře Valenterů

Sogtan Kapellme - bezpříkladná kariéra dostane Valentera do vysoké pozice v Říši Tradom

Kresto Kapellme - od narození je dvojče roztrpčený sok úspěšného bratra

Gucky - myšob nedá všanc informace o svém tajemném nákladu

Tajné komando galaktiků se dále zdržuje na Celoně. Gucky propašuje nádržku (jejíž obsah zatím neznáme) na loď, která odletí na Jontagu, další svět systému Trapitz. Během toho naváže zerosnílek kontakt s umírajícím Valenterem jménem Sogaan Kapellme a dozví se tak jeho životní příběh.

Sogtan a jeho dvojče Kresto jsou úhlavní nepřátelé. Podle rodinné legendy to bylo určeno již v mateřském lůně. Oba proto nevynechají ani jednu příležitost, aby si mohli škodit. Jako příslušníci národu Valenterů podléhali stejnému tlaku, který nekriticky akceptovali jako samozřejmost, stejně jako všichni ostatní národy: polovina dorostenců z každého ročníku musela být odvedena Říši Tradom jako tribut. Národ Valenterů byl na tuto okolnost dokonce hrdý, jiné tributy podávat nemuseli. Všeobecně bylo známo, že s jejich národem bylo před dávnými časy geneticky manipulováno. Jen díky tomu mohou složit na lodích typu Aglazar, příslušníci všech ostatních národů by podlehli nepochopitelnému záření, které vychází z agregátů Agalazru a dokonce i Valenterům způsobuje tělesné defekty a občas i halucinace. Sogtan a Kresto se dostanou do Kanystru, kasárny, ve které se nacházejí také agregáty z Aglazarů (pravděpodobně energetická čerpadla). Hlavní částí výuky, kterou tam dostanou, spočívá prostě v tom, že pobytem poblíž agregátů se postupně stanou necitlivými na jejich záření. Mnoho mladých Valenterů tuto proceduru nepřežije, u dvojčat to navíc způsobí další zvětšování vzájemné nenávisti, až si dokonce začnou usilovat o život. Každé tři měsíce se musejí rezistentní Valenterové z oblasti záření vzdálit, z čehož se dá usuzovat na to, že se i posádky Aglazarů musí v tomto rytmu střídat. Po pobytu v detoxikační klinice jsou Valenterové, kteří Kanystr přežili, převezeni nejdříve do Matrice-Alfa, kde jsou trénovaní na modelech Aglazarů a simulátorech (tam najde Sogtan optickou hrobku, takovou jako známe z Posledního města Eltanů). Potom následuje "Skutečný život": Sogtan je převelen na bitevní loď ČEST TRADOMU, na které slouží i jeho bratr Kresto.

V určitém věku se u každého Valentera projeví, ke které podskupině bude patřit. Sogtan se stává Cy'Valenterem, Kresto Di'Valenterem – vinu na tom má střetnutí na psí-úrovni, které měl se svým bratrem. Sogtan udělá kariéru díky úspěšnému dobytí galaxie Myrrein, která se nachází poblíž Tradomu, a získá tam po audienci u Inkvizitorů vrchní velení nad okupačními vojsky. Kresto tak úspěšný nebyl: stane se jen velitelem Aglazaru. Vinu má tom přirozeně Sogtan - jako "dík" za to mu Kresto předá nemoc, která mnoho let zůstává latentní a teprve ve stavu rozčilení se projeví a pak vede k rychlé smrti. Po 45 letech služby má Sogtan dostat klidné místo v systému Trapitz. Dříve než na místo může nastoupit, dochází k boji u Hvězdného okna. Sogtan se stará o Zebuckovu ochranu a je zodpovědný za opravu a přezbrojení, kteroužto úlohu s bravurou splní. Ztráty, které Trah Zebuck utrpí u Hvězdného okna, vnuknou Sogtanovi nápad: přikáže Aglazaru, na kterém velí jeho bratr, odletět do bojové zóny a pošle ho tak na jistou smrt. Ale Kresto ho trumfne: jeho vědomí pronikne do Sogtanova ducha. Tímto šokem se probudí dřímající nemoc a Sogtan umírá...

(Z tohoto životopisu se dají zjistit ještě další důležité věci: Kromě Cy'Valenterů se z Valenterů mohou vyvinout také E'Valenterové, Di'Valenterové, B'Valenterové a Arhan'Valenterové. B'Valenterové obsluhují zbraně Aglazarů a kvůli záření trpí těžkými tělesnými vadami. Arhan'Valenterové jsou nanejvýš vzácní a ví se o nich zatím jen to, že se v nich spojují dvě vědomí. Kromě toho je teď jasné, že národ Valenterů byl někým geneticky zmanipulován. Možná Vaianišskými Inženýry, k jejichž technologické pozůstalosti pravděpodobně patří nejen optické Hrobky, ale i Aglazary).