Menu
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan Mise SOL, svazek 3
Název:Nebezpečný pakt
(Gefährlicher Pakt)
Autor:Dietmar Schmidt
Vydáno poprvé:12. července 2019
Vydáno v češtině:2023, přeloženo (jomo)
Dlouhá cesta SOL - velitelka vypráví
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan

Fee Kellindová

Roi Danton

asling Dryw

Krátké shrnutí

Perry Rhodan a jeho posádka poslouchají záznamy bývalé velitelky Fee Kellindové: Asi před 150 lety SOL na žádost Curcaryena Varantira odstartovala do Tare-Šarmu. Během třicetiletého letu vzniká mezi Kellindovou a vedoucím expedice Roiem Dantonem napětí. Na místě určení se pokusí proniknout k ZÁKONOdárci CHEOS-TAI a padnou do pasti, načež se Kellindová vzbouří a vymaní SOL ze spárů ZÁKONOdárce. Varantir ovšem na Evoluxu popírá, že by o zásah SOL požádal. Aby urychlili návrat, uzavřou dohodu s jeho asistentem Maslingem Drywem. Mají ukrást projektor rázových impulzů, který mohou použít i pro návrat. Jako zástavu si však Dryw ponechává všechny děti posádky. Budou to předkové lidí v Údolí ztroskotaných.

Děj

Perry Rhodan a jeho posádka jsou ve volném prostoru. Tam si společně vyslechnou nahrávky, které pořídila bývala velitelka Fee Kellind o misi SOL. Posadka z údolí uvízlých je tím velmi rozrušena a zachováva si o posádce té doby velmi negativní představu. Mezitím se Pravu Ylappovi obnoví tvář.

V roce 1369 NGZ dorazí do sluneční rezidence rádiová zpráva. Geniální Algorian Curcaryen Varantir bez dalšího vysvětlení požaduje, aby SOL odletěla do Tare Sharm. Vzhledem k poslání s mnohonásobně rychlejším JULES VERNE nelze objasnit, o co se jedná. SOL se pod vedením velitelky Fee Kellind vydává na cestu, přičemž velitelem výpravy je syn Perryho Rhodana Roi Danton.

V roce 1384 NGZ, 15 let po odletu, dorazí SOL do galaxie Vilamesh. Mezitím se na SOL projevuje nadšení pro divadlo. Roi Danton inscenuje adaptaci knihy Lva Tolstého Vojna a mír. Kromě toho proti vůli Fee Kellind zakládá SOL Juniorskou Academii, kde se vyučují budoucí agenti. Ve Vilamesh se SOL vydává k obchodní stanici Fuego v soustavě Birbilis, malé lidské kolonii, která ztratila kontakt s lidstvem 27 milionů světelných let od Mléčné dráhy. Někteří Solané tam zůstanou, někteří Fuegané se přesunou na palubu lodi. Posádka se dozvídá, že Curcaryen Varantir navštívil planetu již v roce 1348 NGZ, aby požádal o hlavní loď se soloniovým trupem. Tehdy prohlásil, že na lodi ZÁKONODarce CHEOS-TAI je ukryto něco cenného, co lze nalézt pouze pomocí takové lodi. V roce 1391 NGZ dorazil SOL do galaxie Dommrath. Manžel Fee Kellind Porto Deangelis zemřel a je pohřben v hvězdné komnatě rytířů Dommrath. Fee Kellind následně přehodnotí svou vhodnost být velitelkou a odejde z vedení. Novým velitelem se stává chráněnec Roi Dantona Junyoll Odalkir.

V roce 1398 NGZ dosáhne SOL Halo Tare-Sharm a setká se tam se ZÁKONODarcem, ale ne s Varantirem. Testy ukázaly, že pouze dostatečně velká loď je schopna proniknout skrz ZÁKONODarce. Když se SOL dostane do vzdálenosti 100 km, objekt o průměru 1126 km zrychlí a zdá se, že SOL je unesen. Zatímco Roi Danton je ochoten toto riziko podstoupit, Fee Kellind dochází k jinému závěru. Vzbouří se a osvobodí SOL z lodi Kosmokratu. Následně na ně zaútočí Yakonto čističi. Loď opět uniká.

Junyoll Odalkir spáchá kvůli ponížení sebevraždu, Kellind se opět stane velitelkou. SOL míří k Evolux. Tam se posádka setkává s Curcaryen Varantirem, který popírá, že by se na operaci podílel. Rovněž popírá, že by se CHEOS-TAI mohla stále nacházet v blízkosti Tare-šarm. Poslání SOL je v troskách. V tu chvíli vedení lodi nadváže kontakt s Varantirovym asistentem, Yakontem Maslin Drywem. Nabídne jim dohodu. Mají Varantirovi ukrást projektor rázových pulzů pro překonávání mezigalaktických vzdáleností. Pokud mu předají plány, mohou je použít k rychlé zpáteční cestě. Na oplátku však očekává slib: Dvě buňky SOL zůstanou na Evoluxu, stejně jako všechny děti posádky. Solanci nakonec s návrhem souhlasí, ale s postranním úmyslem prozradit Drywa pomocí skrytých transmiteru. To se nepodařilo. Děti, které po sobě zanechali, budou předky lidí z Údolí uvízlých.

(jomo)