Multika

z Databáze Multiversa
planeta, na které našla posádka CRESTU III „ďábelskou" továrnu - duplikátory.