Mlžný dóm

Mlžný dóm byl kontaktním místem superinteligence ID s Arkonidany. Dóm stojí na planetě Zhygor. Nachází se asi 5000 km od hlavního města Tatalal ve odlehlé oblasti severního oceánu. Je obklopen mnoha sopečnými ostrovy. Dóm sám je absolutně uzavřená oblast, jen sami Gijahthrakové a příslušný Imperátor Velkého impéria do něj mohou vstoupit. Mlžný dóm platí za původce hyperenergeticky rušivé zóny, která obklopuje sluneční soustavu.

Vnější dóm měří v průměru 100 km a představuje na první pohled šedobílou, ostře ohraničenou vodní clonu, ve formě věže dosahující vrchních vrstev atmosféry. Uvnitř dómu se rozkládá rajská krajina, která skýtá jedno město na velké řece. V centru města stojí věž o výšce 100 metrů.

Díky časoprostorovým fenoménům se zde znovu odehrávají události z arkonidské minulosti. Mohou se zde objevovat také ale krajiny a příhody z života návštěvníků. Také v centru modře vydlážděného města se zdvihá temný pahorek, na jehož vrcholu stojí pavilon. Pod tímto pavilonem je jeskyně s jezerem, naplněným živoucí plazmou, na skalnatém výběžku stojí druhý pavilon. Připomíná malý, vzdušný řecký chrám. Tento chrám je vlastně kontaktní místo s ID.

Aktuální data:
3.8.2021
1566 před NGL
1. Ansoor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459429.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!