JUNK YARD

JUNK YARD
JUNK YARD
© Christoph Anczykowski

Obecně

U zobrazené lodi se jedná o hybridní konstrukci. Jádro tvoří stará terranská korveta, na příď a záď jsou připojené menší skokanské lodě. V korvetě se nachází velice výkonná pozitronika, navigační systémy a Schwarzschildovy konvertory, zatímco ve skokanské lodi sklady a hlavní pohonné jednotky. Kapacita lodi odpovídá přibližně terranské 100 metrové kulovité nákladní lodi.

Maximální zrychlení: asi 640 kb/sec2; posádka: 10 až 70 mužů; úložná kapacita: 305‘000 t; délka: 205 m; průměr: 30 m (válcová sekce) a 60 m (kulová sekce); lineární pohon s maximálním doletem 580‘000 světelných let.

Technická data

 1. Příď s brzdícím pohonem a projektory štítu (HD a odrazný)
 2. Velitelská a řídící centrála
 3. Přední nákladní propusť
 4. Život udržující systémy a nouzové zásobování energií v přední sekci; analyzační oddělení s laboratořemi; baterie předních děl (vesměs 6 termoděl)
 5. Hlavní osobní vpusť kulovité sekce
 6. Obytná sekce s kajutami, jídelnami a nemocniční stanice
 7. Horní kulová sekce s antigravitačním pohonem, generátory tíže a neutralizátory přetížení, energetické zásobníky atd.
 8. Horní pólová kopule s astronomickým oddělením
 9. Normální a hyperrádiové antény, projektory pro energetické navigační systémy, zaměřovací zařízení a orbitální analyzátory
 10. Záďová baterie s 2 dezintegrátory a 2 impulzními děly
 11. Úložný prostor a skladiště náhradních dílů, opravárenské dílny
 12. Energetická stanice se 4 Schwarzschildovými reaktory, převodníky a zásobníky
 13. Zesílený prstenec s pohonem
 14. Přestavěné spodní kulová sekce s velkou nákladní propustí, hangár pomocných člunů a úložné prostory
 15. Zadní dělová baterie (vesměs 6 Termo-intervalových děl)
 16. Lineární pohon
 17. Špitoky (dodatečné antigravové generátory a neutralizátory přetížení)
 18. Energetické převodníky pro lineární a normální pohon
 19. Zadní skladová sekce
 20. Velké skladiště a propustě
 21. Generátor energie pro přistávací pole a mechanické teleskopické opěrky (zatažené)
 22. Manévrující zadní pohonná jednotka (1 hlavní a 8 pomocných agregátů)
 23. Pohonná jednotka se soběstačným energetickým zásobování (8 kusů)
 24. Dok s antigravitačními držáky, podzemní transportní tunely, tažné paprsky a projektory poutacích polí
 25. Těžké antigravitační zdvihové projektory (5 kusů)
 26. Starý velkoprostorový Shift, různé transportní kluzáky
 27. Opravárenská antigravitační plošina
 28. Část trupu připojovaná ke skokanské lodi
 29. Věž přístavu
 30. Přistávací plocha s vojenskou základnou
 31. Prstencový antigravitační dok

Kresba a text: Christoph Anczykowski

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál