Gefir

Astronomická data:
Soustava:Gefirtos
Gravitace:2,4 g
Pořadí od hvězdy:6
Vzdálenost od Sluneční soustavy:6587 Ly
Obyvatelé planety:
Gefirnové

Planeta Gefir je šestou z patnácti planet slunce Gefirtos. Tato planeta je přívětivý, zemi podobný svět s kyslíkovo-dusíkovou atmosférou. Na planetě ale panuje gravitace 2,4 g.

Historie

Roku 2300 da Ark (asi 17‘712 př. Kr.) se usídlil národ Gefirnů na planetě Gefir.

V roce 2040 je planeta členským světem Velkého impéria. Na tomto světe byli nasazeni agenti Nomo Jatuhin a Gregor Tropnov předtím, než dezertovali a uprchli na Volat.

V dalších letech je tento svět nezávislý na Impériu. Gefirnové zakládají vlastní hvězdnou říši, Gefirtaron.

1344 NGL

Gefirtaron je součástí LSP a roku 1344 NGL zahrnuje 123 světů v 94 slunečních soustavách.

1344 NGL je zde instalována tvrz Kolony TRAICOON 0109.

1345 NGL

14. srpna dorazí ke Gefiru druhá vlna TRAITORU.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál