Akademie Harcoy-Maranesh

z Databáze Multiversa

Akademie Harcoy-Maranesh je vzdělávací zařízení chaotarchů. Institut vede Temně narozená entita jménem Soudce.

Stanoviště

Akademie se nalézá na planetě Zufragg. Tento svět byl zpustošen během střetnutí chaotarchů a kosmokratů a je od té doby zcela bez života. Povrch vypadá, jako by byl pokryt vředy.

Vyučovací postupy

Žáci akademie jsou přiváženi ze všech koutů univerza. Je jim přidělen titul Rou.

Výcvik trvá několik let. Neexistuje žádný pevný učební plán: Rouové sami odpovídají za své vzdělání a vybírají si jeho okruhy. Tématy jsou například kosmologie, přírodní vědy, xenologie a Vysoké mocnosti. Pakliže se studiu dostatečně nevěnují, nehrozí jim žádná přímá sankce. Protože je však známo, že závěrečnou zkoušku přežije jen jediný z nich, všichni studují s nejvyšším nasazením. Aby bylo zajištěno, že studenti skutečně pochopí předkládanou látku, nepoužívá se k vyučování hypnoškolení. Rouové jsou vychováváni k odpovědnosti a získávají návyky individuálních bojovníků.

Atmosféra studia je doslova vražedná – každý žák má právo zabít svého konkurenta. Jako mentoři nasazení roboti se však starají o to, že nejsou umožněny otevřené vraždy. Smrti oponentů je třeba dosáhnout pomocí intrik a „nehod“. Když zvlášť neschopný rou napadne dobrého studenta, mohou se mentoři postavit na stranu cennějšího žáka a tohoto ochránit.

Ukončení studia

Závěrečná zkouška probíhá u Jezera duší, hladké plochy, přes niž jsou studenti donuceni běžet. Adepti, kteří jsou shledání nedostatečně schopnými, jsou postupně pohlcováni petrolejovitou kapalinou. Toto probíhá tak dlouho, dokud na dvě stě metrů široké hladině nezůstane poslední žák.

Akademie propůjčuje přeživšímu absolventovi titul Crux. Jediný známý nositel tohoto titulu se po ukončení studií stal významným pomocníkem chaotarchů. Vědomí ostatních, nepřeživších žáků se využilo jako mentální matrix pro roboty typu Zen-Skoga.

Známý absolvent

Jediným známým absolventem se asi 3 300 000 před Kristem stal Kintradim Crux.

Zdroje

PR 2093, PR 2389