Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 79
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 79
Název:Kde žijí bohové
(Wo die Götter leben)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Poslední Mistr ostrovů
« AT 78 • chronologicky • AT 80 »
Vydáno poprvé:9. dubna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: leden 2842
Lordadmirál Atlan na Koetanor-Delp, božském světě - ozve se stará přítelkyně

Začal nový rok a Lordadmirál Atlan da Gonozal si mohl dopřát několik dnů klidu. Nyní je ale Arkonidan opět na cestě a se space-jetem se vydal hluboko do galaktické Eastside. Předtím Atlan dostal od kurýra zprávu od Akonanky Nuramy z Potrinetu. Před 108 lety byla mezi nimi velká láska, ale šéf USO musel ženu opustit a pobývat tři roky mimo Mléčnou dráhu. Následně strávil Atlan téměř jeden rok na Tahunu a teprve potom se mohl Akonance věnovat. Ale Nuramy zmizela - a teď se hlásí znovu, mezitím jí je 151 roků. Podle zvěstí se ale podrobila omlazovací kůře.

Cílem jetu, ve kterém se vedle Atlana zdržuje ještě jeho osobní robot Eustachius, je planeta Koetanor-Delp v systému Myrguuk. USO tam v temné propasti v pohoří Prugamon udržuje tajnou stanici, protože na planetě jsou aktivní Báalolové. Vystupují vůči degenerovaným Arkonidanům, jejichž kultura odpovídá pozemským Římanům a Řekům, jako bohové a jsou aktivní přibližně v 800 královských říších. Akonaka zmíňovala ve své zprávě ale především nespecifikované hyperfyzikální experimenty.

Stanice je Atlanovým prvním cílem (jet disponuje vynikající protizaměřovací ochrannou) a setká se v ní s majorem Homerem. Jako další plánuje Arkonidan, adekvátně podle prosby Akonanky, navštívit jako obchodník jménem Gonzal Mytukor hlavní město království Tarhanan. Podle rozkazu nechá Homer v restauraci Lagnors v Mycu, hlavním města říše Trivtor (na jehož území leží základna USO), připravit karavanau. Atlana bude během akce doprovázet specialista Warp, který se mezi domorodci vyzná.

Karavana, kterou tvoří tažná zvířata Pantštové a jízdní zvířata Ďukové, vyrazí do pouště Fatma. Jak se očekávalo, dochází k útokům loupeživých nomádů, kterým se říká Muakové. Mohou být odraženi a po nějaké době se Atlanova karavana přidá k domácí karavaně obchodníka Charyxe. Krátce na to se objeví Báalol, který přiletí s kluzákem a vydává se za Zahira, boha léčení. Používá přitom také bojové a medoroboty, kteří fungují jako služebníci boha. Antiové mají své sídlo v hoře bohů, které se říká Doran Daal.

Atlan cestou odposlouchává rádiové hovory Antiů. Jejich jména mu říkají jen málo, ale jednou padne název Pleghurst. Byl tím míněn snad profesor doktor Noel Pleghurst, který před třemi lety prováděl zakázané genetické experimenty a následně zmizel beze stopy?

Po příchodu do města Mytukor, kde přistávají také hvězdné lodi bohů, se ubytují v karavanovém stanovišti Tsanga. Na svém lůžku objeví Gonzal lísteček se zprávou, která ho má nalákat do chrámu Artisy, kde se dozví, kde a kdy se má setkat s Nuramy z Potrinetu. Gonzal se sám vydá do chrámu a potká tam Loanu. Mladá žena se na Arkonidana lísá, ten jí ale odmítne. Nakonec je Loana ochotna předat poselsví své paní. Nuramy z Potrinetu bude Gonzala očekávat druhého dne kolem poledne za chrámem Nyfa. Loana ho naléhavě prosí, aby jí teď neopouštěl. Ale Gonzal opustí chrám a je napaden čtyřmi neznámými. Útočníky ale znatelně převyšuje, tři z nich zabije a čtvrtého zažene na útěk. Loana je ale těžce zraněna a zraněním podlehne. Gonozal odnese mrtvolu do karavanového stanoviště Tsanga.

Okolnosti přepadení a chování Tsangy vyvolávají v Gonzalovi otázky. Domnívvá se, že měl být při útoku přemožen a unesen, Loana jako důvěrnice odstraněna. Ale Gonzal je v Mytukoru neznámý, a proč by měl být tedy unesen? Kdo nainstalovala odposlouchávací zařízení z ubytovně Tsangova karavanového stanoviště? Gonzal podezřívá Tsangu, že přešel k Antiům. Nemá o tom ale důkazy. Tsanga požaduje nestydatě vysokou sumu za pohřeb Loany. Atlan předá Warpovi zprávu o přepadení a smrti Loany. Zbytek noci proběhne klidně.

Příštího dne opustí Gonzal na zádech Ďuka město a jede k chrámu Nyfa, který leží mimo městské hradby. Všimne si, že hosleduje Charyx. U chrámu potká Gonzal Nuramy z Potrinetu. Překvapivě se ukáže, že Akonanka zůstala mladá. Vysvětluje, že se společně s Loanou dostala v malé speciální lodi Energetického komanda na Koetanor-Delp. Jakýmsi zvláštním způsobem je jejich společný čas zvláštní - potom se něco stane. Jsou prudce oslněni pronikavou záplavou světla. Když mohou opět jasně vidět, je Mytukor pryč. Tam, kde leželo město, je teď obrovský rozeklanný horský masiv. Krátce na to je orkán, vzniklý vytlačenou masou vzduchu, vrhne zpět do reality. Hledají útočiště v chrámu Nyfa. Aby toho nebylo dost, vznikne v blízkém pohoří Naranga vulkán a vyvolá silné zemětřesení, které chrám Nyfa těžce poškodí. Gonzalovi a Nuramy se podaří uniknout chaosu. Antiové pro jistotu nad Doran Daal zřídí ochranný štít.

Atlan znovu odposlouchává radiokomunikaci Báalolů a dozví se, že na celé planetě došlo k materializacím. Kromě toho je zřejmé, že s tím Antiové nemají nic společného. Najednou se pronikavou září opět ohlásí další materializace. Energetický štít Antiům nepomůže; polovina Doran Daalu je pohřbena pod 3000 metry vysokou masou trosek.

Gonzal a Nuramy z Potrinetu se vydají na výstup na náhorní plošinu Doran Daal. Gonzalovy síly se přitom podivuhodně rychle vyčerpávají. Cítí se unavený a vysílený navzdory jeho buněčného aktivátoru. Nemůže se vůbec koncentrovat. U Nuramy takový jev není pozorován. Díky extrasmyslu zůstane ale Lordadmirál akceschopný. Akonanka dojde k poznatku, že z materializací vychází záření, které u mutantů, Antiů a mentálně stabilizovaných (tedy i u Atlana), způsobuje letargii.

V průběhu následujících hodin si od bezbranných Báalolů získají letové obleky a vydají se k základně USO v pohoří Prugamon. Tam objeví, že ani základna nezůstala materializacemi ušetřená. Rozhodnou se použít Nuramynu kosmickou loď, aby opustili planetu. Aby unikli hrozícímu zaměření od Antiů, zbaví se ve městě Myc letových obleků. Přesto jsou zadrženi vojáky a odděleni od sebe. V podzemním žaláři se Gonzal opět setká s Charyxem. Gonzal se dozví, že Charyx jednal z pověření Koncernu antijských výzkumníků. Informuje také Arkonidana, že Tsanga byl nahrazen robotem a že jeho napadení u chrámu Artisy zorganizoval právě Tsanga. Díky poznatku, že Tsanga je robot, si Gonzal vysvětlí několik nesrovnalostí. Označí Charyxe za vraha Akonanky Loany. Charyx naproti tomu zná pravou identitu Gonzala.

Gonzal, Charyx a Nuramy z Potrinetu zvládnou utéct z vězení. Na zádech Ďuka opustí město Myc. Charyxe zasáhne šíp a zemře v Atlanových rukách. Gonzal a Nuramy se vydají na cestu k malé lodi Akonanky, která je snad nepoškozená.