Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 75
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 75
Název:Zajatec a dvojník
(Der Gefangene und der Doppelgänger)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Tekenerův dvojník
« AT 74 • chronologicky • AT 76 »
Vydáno poprvé:19. února 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: počátek listopadu 2841
Mezi gangstery, zabijáky a agenty - psychopoker na planetoidu UHB

Ronald Tekener se stále ještě nachází v rukou zločineckého dua Minarta Kadebkua a Matura Penetschkyho. Naděje, že jeho přítel Marcor Tulaire přispěje k jeho brzkému propuštění se nenaplní. Specialista USO je 6. listopadu 2841 zastřelen na útěku před vnitřní policií.

Mezitím je 8. listopadu a Ronald Tekener musí strpět, že je mu zas a znovu odebírán buněčný aktivátor. Dostává ho maximálně na 15 hodin a Minart Kadebku tak chce na specialistu USO vyvolat psychický tlak. Smíškovi se ale tímto způsobem podaří hrát oslabeného a Kadebkua tak ukolébat v ostražitosti. Na druhé straně začíná psychohra s jeho dvojníkem Maturem Penetschkym, pomocí které chce získat další výhody.

Taková příležitost nastane 9. listopadu 2841 při veřejné exhibici antických zbraní ze z Tekenerových sbírek. Kadebku a Penetschky, kterým tato zábava nic neříká, si uleví, když jim Tekener naoko nabídne spolupráci. Protože Penetschky neumí manipulovat se vznácnými zbraněmi, je odkázán na Tekenera. V tom vidí Tekener svou šanci. Namluví Penetschkymu všechny podrobnosti o použivání takzvaného Miláčka Arkonidanů. Také u perkusní pistole se zapomene zmínit o některých detailech. Ale Penetschkymu přijde na pomoc náhoda.

Dva členové UHB Lady Chamäly a Roger Chapman se zrovna vrátí z akce zpět na Satisfy podat hlášení. Po absolvování hlášení se Chapman obrátí na čtyři vzácné zbraně, které leží na stole v Tekenerově úřadu. Penetschkymu se podaří zachytit důležité informace o Henryovce a perkusní pistoli. Kdyby mu Chapman nechtěl zaimponovat, tak by Penetschky nikdy nezískal kompletní vědomosti o těchto zbraních. Chapman mu dovypráví chybějící podrobnosti o historii pistole, které od Tekenera nedostal.

Při předvádění zbraní se Penetschkymu bravůrně podaří zvládnout starou Henryovku, pro císaře Maxmiliána z Mexika zhotovenou Winchesterovku, a jednu perkusní pistoli, do které byl zabudován moderní impulzní paprskomet, a odvyprávět historii těchto zbraní. Při použití hypnozářiče Tjiluků ale téměř sám podlehne hypnotickému účinku zbraně. Hatkoru Moromatovi se podaří Penetschkyho dostat zpět do reality, ještě dříve než si toho všimne publikum.

Při použití Miláčka Arkonidanů se zpočátku zdá, že všechno jde hladce. Při vypálení druhé rány vyjede ale dýkovitý osten a provrtá Penetshkymu ruku. Aby rozptýlil nedůvěru Hatkora Moromata, vysloví Penetshky domněnku, že zbraň někdo zmanipuloval. Předpokládá, že pachatel je v řadách BAGAFu a vydá se tam okamžitě po skončení akce, aniž by si před tím nechal ošetřit zranění. Během hádky s Ronaldem Tekenerem je Penetschky připraven Pozemšťana téměř zabít, ale Minart Kadebku mu v tom zabrání.

O hodinu později dorazí s těžkým křižníkem OLYMARA na Satisfy Corco Bennary. Není jen jedním z osmi Chanbratrů Tarejského bratrstva (kteří jsou podřízení Chanmistrovi), ale také vůdcem Cardmanoše, tajné služby bratrstva. Společně s intrikářem Podorem Radelungem a zabijákem Fruidem Sentelou vstoupí Bennary na planetoid, kde ho nejdříve navštíví interní policie. Hatkor Moromat doprovodí šéfa Cardmanoše a jeho společníky do hotelu Afrodite. Tam se muži z Tarejského bratrstva nově oblečou, aby probudili zdání, že na Satisfy přiletěli uzavřít banální obchod. Teprve potom se Bennary vydá k BAGAFu. V doprovodu Minarta Kadebkua navštíví do trezoru zavřeného Ronalda Tekenera.

Když je Tekener konfrontován s Chanmistrem, může rozšířit svou psychohru. Aby přežil, nabídne Smíšek Bennarymu realizaci operace Rarita-C. Jedná se o poskytnutí 20 miliard Solarů od USO, s jejich pomocí má Bannary svrhnout Chanmistra. Ve skutečnosti ale Lordadmirál Atlan da Gonozal dávno zarazil realizaci tohoto plánu, protože Bennary a jeho Cardmanoš považoval za daleko větší zlo. To ale Chanbratr neví.

V rámci Satisfy existuje tajná oblast, zvaná Sonda, kde se neustále tým spolupracovníků USO ukládá a analyzuje radiogramy a údaje zaměřovačů. Penetschky se musí do Sondy odebrat, aby provedl plánovaný transfer. Když opustí budovu BAGAFu, čeká na něj Hatkor Moromat se dvěma policisty. Epsalan oznámí Penetschkymu, že dva podezřele se chovající muži šéfa UHB tajně sledují. Penetschkymu oba podezřelé ukáží v Kopuli II. Pozná v nich důvěrníky Minarta Kadebka, kteří vědí o Tekenerově únosu. V bezprostřední blízkosti se nacházejí také dvě ženy. Je to Lady Chamäly a Mateřská bytost, která na oba pronásledovala spustí palbu. Zhroutí se v pekelném žáru impulzních paprsků. Touto akcí se Corco Bennary snadno zbavil dvou důvěrníků, kteří by mohli být eventuálně nebezpeční.

Po příchodu do Sondy dá Penetschky službu konajícímu veliteli majoru Jalingovi Emmersonovi rozkaz, znovu aktivovat operaci Rarita-C. Major je dost udivený a chce přmět falešného Tekenera k tomu, aby si nejprve promluvil s Quintovým centrem, aby si ověřil, že je Tekener vůbec oprávněný k disponování s takovouto sumou. Penetschky odkáže majora na to, že pokud by nebyl oprávněn, tak by jen sotva mohl disponovat nutným kódovým klíčem, který mu poskytuje přístup k citlivým datům. Během 30 minut přeteče 20 miliard Solarů z konta USO na konto Cardmanoše. Potom Penetschky informuje o svém brzském odletu na OLYMARA.

Falešný Tekener se nechá taxi-kluzákem odvést ke správní budově BAGAFu. Tam ho překvapivě osloví jeden specialista USO a oznámí mu, že má být zavražděn. Další informace chce specialista sdělit teprve ve snové kabině v místním hostinci. Penetschkyho aktivátor byl mezitím vyměněn za vynikající napodobeninu. Specialista začne být nedůvěřivý a oznámí Penetschkymu, že je pevně přesvědčen, že před sebou nemá pravého Ronalda Tekenera, ale dvojníka, který byl při domnělém přepadení v BAGAFu vyměněn. Jistotu získal, když Penetschky navštívil Sondu a specialistu nepoznal, ačkoliv oba muži v minulosti častokrát spolupracovali.

Penetschky přepne snový stroj agenta USO na maximální výkon. Specialista zemře pod psychošokem. Penetschky nepozorovaně opustí snovou kabinu. K jeho štěstí tento specialista USO jesnal stejně jako Marcor Tulaire na vlastní pěst a nikoho o svých úmyslech neinformoval.

Pravý Ronald Tekener je vyveden Corcem Bennarym a Minartem Kadebkem z jeho vězení a má být poslán transmiterem z budovy BAGAFu přímo do OLYMARY. Dva střážní BAGAFu jakož i Podor Radelung a Fruid Sentela mají cestu k transmiteru zajišťovat. V transmtierové místnosti se Tekener pokusí získat zbraň. Kadebku s tím ale počítal a Tekenerův pokus v zárodku zmaří. Redelung jde transmiterovým polem jako první. Tekener ho následuje o minutu později. Okamžitě po rematerializaci zaútočí na Radelunga a ukradne mu jeho paprskomet. Muži Cardmanoše přítomní v transmiterové hale OLYMARY okamžitě zahájí palbu. Radelung zemře v záři impulzních paprsků.

Tekenerovi se podaří agenty vyřadit a mrtvolu Radelunga hodit do rematerializační zóny transmiteru. Ve stejném okamžiku se materializuje Fruid Sentela. Začne naslepo střílet. Tekener stačí bez úhony uniknout z transmiterové haly. Sentela spustí alarm.

Přesto se Ronaldu Tekenerovi podaří získat pod kontrolu velín strojovny. Nastaví stroje na maximální výkon a vypne synchronizační automatiku, která se stará o to, že se všechny pohonné jednotky vzájmně sladí a mají stejný tah. Kvůli nepravidelně pracujícímu pohonu se začne OLYMARA třást. V obrovském hluku si Tekener nevšimne, že do velínu pronikl Fruid Sentela.

OLYMARA se potácí a poskakuje po přistávací ploše tak silně, že je Hatkor Moromat nucen vyzvat Corco Bennaryho, aby dostal pohon pod kontrolu, než ohrozí kosmické lodě v blízkosti.

Fruid Sentela zaútočí na Ronalda Tekenera dezintegrátorem. Požaduje po šéfovi UHB, aby pohon vypnul. Tekener ale stiskne páku na nejvyšší stupeň. Plně přetížený pohon nakloní loď. Ve strojovně odstavené pojízdné impulzní dělo začne klouzat. Vrazí do Sentely a hodí ho k zemi. Impulzní dělo pak nositele Chánova kříže rozdrtí.

Mezitím se na palubu dostane Corco Bennary. Kadebku, který si musí přiznat, že se z něj stále více stává Bennaryho přisluhovač, dostane od Bennaryho příkaz zůstat na Satisfy a držet pozici.

Penetschky dostane od Hatkora Moromata zprávu že se za dva dny plánovaný přílet Sinclaira Marouta Kennona na Satisfy odkládá na neurčito. To se Tekenerovi nehodí, protože bude trvat delší dobu, než si jeho partner všimne operace Rarita-C.

Když OLYMARA 10. listopadu odstartuje, má Bennary vězně a dvojníka u sebe.