Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Atlan > svazek 74
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 74
Název:Impérium gaunerů
(Das Imperium der Gauner)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Tekenerův dvojník
« AT 73 • chronologicky • AT 75 »
Vydáno poprvé:5. února 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina října 2841

KAPO-III prosí 4. listopadu o povolení k přistání na Satisfy. S lodí cestuje Marcor Tulaire, dobrý přítel Ronalda Tekenera. Na palubě je také Harpy Sonnef, poněkud pološerá postava, která zde chce hledat práci.

Tulaire se teprve po příletu na Satisfy dozvěděl o událostech kolem Tekenera a BAGAFu. Přitom mu některé otázky lámou hlavu. Nechápe, proč Tekener lordadmirálovi Atlanovi ještě osobně nedal zprávu o události a to i přes to, že po kousnutí pavoukem Paytra na tom ještě nemusí být zdravotně dobře. Pro je Phoras z Chatronu, do celé záležitosti hluboce zapletený, stále ještě na svobodě? Co je s Baerem Tahoonem a jeho oběma kolegy?

Po vyřízení formalit po příjezdu a najmutí místností v hotelu Interstellar, se Tulaire vydá pátrat.

Matur Penetschky, Tekenerův dvojník nasazený Phorasem z Chatronu a Minartem Kadebkem, opustí po svém objevu téměř raketovou rychlostí, ale přesto nepozorován, pracovnu ve správní budově UHB. Navštíví veřejné videofoní centrum a naváže spojení s akonským zadavatelem. Phoras nestačí žasnout, když mu Penetschky oznámí, že Tekener je jeden z nejbližších mužů Lordadmirála a kromě toho ještě nosí hodnot plukovníka USO. Penetschky naléhá na Akonany, aby na plánovanou krádež z útčů UHB zapomněli, protože USO je pro ně příliš velké sousto. Po zjištění, že sjednaný honoráž bez transferu peněž UHB nedostane, se Penetschky vrátí zpět do správní budovy.

Harpy Sonnef se vydá do BAGAFu. Podaří se mu proniknout až k Phorasovi z Chatronu. Pokusí se Akonana přimět k odhalení karet. Když se mu to nepodaří, vytáhne z rukávu zdánlivý trumf. Konfrontuje Akonana s nevyjasněnou temnou událostí v minulosti, o které by měl, podle Sonnefa, něco vědět. Ale Phoras vysvětlí aféru kolem Salisaka Throona jiným způsobem a malého vyděrače bez okolků vyhodí. Sonnef se setká s Karrelem Mottangem, zaměstnacem BAGAFu. Ten mu vypráví o zvláštní události, když byl Ronald Tekener po kousnutí pavoukem Paytrou transportován do nemocnice.

Sinclair Marout Kennon navštíví svého zdánlivého partnera v jeho kanceláři, aby společně ještě jednou projednali následující akci na Ferrolu. Penetschky skoro zpanikaří, protože nedisponuje žádnými informacemi. Z bezvýchodné situace ho zachrání videohovor od Marcora Tulaireho. Kennon nechá Penetschkyho osamotě.

Marcor Tulaire naváže kontatk se svým přítelem Ronaldem Tekenerem. Těší se na blížící se uvítací rituál. Tentokrát jde ale všechno jinak. Domnělý Tekener ukončí hovor po několika slovech a nabídne, že kapitánovi zavolá, až bude mít čas. Zmatený Tulaire se ohlásí Kennonovi, který ho upozorní na změnu Tekenerových mozkových vln. Tulaire předá Kennonovi příkaz při nejbližší příležitosti odletět na Ferrol a Tekenera nechat na Satisfy. Tulaire se vrátí zpět do Interstellaru, kde zjistí, že mu volal Harpy Sonnef.

Phoras z Chatronu začne po překonání prvotního šoku zosnovat nový plán. Pomocí vyměněného Tekenera věří, že je schopen na zcela libovolném světě vyvolat vzpouru, kterou pak USO bude muset potlačit. Potom by mohla být nainstalována nová vláda, jejíhož šéfa by jmenoval Ronald Tekener. Kdyby jeho dvojník Matur Penetschky už neodpovídal jeho představám, mohl by se ho zbavit a vládu nad světem převzít sám v plném rozsahu. Akonan jde ve snění dokonce ještě dále. Proč by se měl spokojit s planetou, kdyby mohl mít malou hvězdnou říši s nevyčerpatelným bohatstvím, takříkajíc Impérium podvodníků!

Sonnef se sejde s Tulairem v Caf Aynrcch. Podělí se s ním o informace od Mottanga. Detektivovi je nápadně, že ačkoliv Tekenera zasáhl šoker, měl při transportu do nemocnice otevřené oči, ačkoliv touto zbraní šokované osoby mají oči zavřené díky svalové křeči.

Dále uvádí, že při nahrazování zničeného datového terminálu ve sklepení BAGAFu, což údajně vyvolal zkrat, který by ale nikdy nemohl takovou zkázu vyvolat, si všimnul zápachu biochemického rozpouštědla, které dokáže rozložit organický materiál.

Tulaire okamžitě pomyslí na beze stopy zmizelého Baera Tahoona a jeho oba kolegy. Domluví si setkání s Mottangem.

Mezi Phorasem z Chatronu a Minartem Kadebkuem se stále zvětšuje napětí. Kadebku chce přijmout pomoc od většího podzemního hnutí, zatímco Phoras chce operaci vést sám. Penetschky se vydá v doprovodu pěti úředníků interní policie ke správní věži BAGAFu. Policisté na něj mají čekat před budovou. Tři zločinci navštíví pravého Tekenera v jeho trezorovém vězení pod BAGAFem. Tekener dostane od Matura Penetschkyho zpět aktivátor buněk. Šéf UHB vystartuje na svého dvojníka a ukradne mu zbraň. Tekenerova rána zasáhne Akonana a na místě ho zabije. S Kadebkem a Penetschkym jako rukojmími se vydá do soukromých pokojů Akonana v 64. patře věže BAGAFu. Tekener si myslel, že po smrti Akonana, přišlo zločinecké trio o nejnebezpečnějšího člena. Ale to se ohromně mýlil.

Marcor Tulaire je stále víc přesvědčen, že Tahoon přišel na komplot Akonana Phorase z Chatronu a Pozemšťana Minarta Kadebkua, a myslí si, že by měl hrozícímu vybílení účtů UHB zabránit. Než provede nějaké opatření proti Akonanům, chce znovu navázat kontakt s Tekenerem. Dozví se, že se šéf UHB bez nějakých bezpečnostních opatření vydal do věžáku UHB.

Tekener silně podcenil Minarta Kadebku, a tak se nelze divit, že ho pozitronický specialista přelstí. Ačkoliv je Tekenerem ohrožován zbraní, cítí se silnější než šéf UHB. Chladnokrevně informuje Tekenera o zavraždění Baera Tahoona. V tom Tekenerovi skočí do zad tři ozbrojení zaměstnanci BAGAFu. Kadebku aktivuje individuální ochranný štít, který ho celého zahalí. Nad Tekenerovou hrozbou, že zastřelí Penetschkyho, jen mávne rukou. Kadebku se o dvojníka už nijak zvlášt nezajímá. Tekener se nechá zmlátit. Vyhoví Kadebkuovu požadavku po informacích ohledně UHB a struktuře základny USO na Satisfy. Prozradí také přistupové kódy do Sondy.

Tulaire spustí vyšetřování na vlastní pěst a nemůže přitom počítat s pomocí ani USO ani úřadů na Satisfy. Plánuje unést Phorase z Chatronu, aby ho mohl vyslechnout. Svojí operační základnu založí v Sonnefově bytu v zámku Excelsior. Specialista USO trvá na svém úmyslu si osobně promluvit s Tekenerem, a obrátí se na Hatkora Moronata s prosbou, aby pět policistů, kteří stále ještě čekají u hlavního vchodu do věže BAGAFu, odvele do banky a Tekenera pod záminkou nalákal do Sondy.

Mezitím Tekener upřímně odpovídá na mnoho otázek Kadebkua. Když mu zločinec dá otázku ohledně Marcora Tulaireho, který dorazil na Satisfy, vidí Tekener svou šanci. Ví, že ho kapitán velice dobře zná, a zamlčí Kadebkovi zvláštní zdravící rituál, který oba muži při setkávání praktikují. Doufá, že to v Tulairemu vzbudí pochybnosti a začne pátrat. Moronat v tu chvíli pošle policisty do soukromých pokojů. Kadebku dá Penetschkymu náhradní baterii pro nálož trhaviny, zatímco pravý Tekener je opět zavřen do trezoru. Penetschky doprovodí pocisity z věže BAGAFu a navštíví Sondu. Bezproblémů projde kontrolou a vstoupí do kanceláře, ve které se združuje Tulaire. Nedůvěřivý kapitán započne spozdravovacím rituálem, na který Penetschky zareaguje zívnutím. Potom mu dá Tulaaire tři otázky, na které může Penetschky odpovědět jen nedostatečně nebo špatně. Tulairemu je tak definitivně jasné, že před ním nestojí Ronald Tekener. Aby vyvrátil veškeré pochybnosti, zareaguje Tulaire úmyslně nešikovně a nechá sklouznout ze stolu fólii. Bleskurychle se potom sehne a vrazí přitom loktem do Penetschkyho hrudi. Tulaire neucítí žádný aktivátor buněk. Po několika nedůležitých prázdných větách opustí Penetschky Sondu s pocitem nejistoty. Po svém návratu do akceláře informuje Kadebkua o svém podezření, že Tulaire přišel na jeho lež.

Tulaire použije nouzový fond USO a získá tak 800‘000 Solarů. S touto částkou zakopií malý transmiter nejmodernější konstrukce. Nechá si přístroj donést od Harpyho Sonnefa. Protizařízení nainstaluje Karrel Mottang ve sklepení věže BAGAFu. Do mísnosti má být nalákán Phoras z Chatronu a strčen do transmiteru. Měl by se materializovat v Sonnefově bytě a být paralyzován odnesen na palubu ARPYGIA, která má brzy na to odstartovat ze Satisfy. Tak zní prozatím Tulaireho plán.

Penetschky dostane na svou obrazovku zprávu, že z nouzového fondu USO byla vybrána vysoká částka. Hatkor Moromat dostane příkaz vyšetřit, kdo peníze požadoval a k čemu. Moromat narazí na Tulaireho stopu, který transmiter koupil pod jménem Ferdinand Marco.

Podle plánu se Karrel Mottang vydá do soukromého pokoje Phorase z Chatronu, aby ho pod záminkou vylákal do sklepení banky. Překvapivě tam neobjeví Akonana, ale Minarta Kadebkua. Nový šéf BAGAFu následuje Mottanga do sklepení, kde je nainstalován transmiter. Dříve než Mottang stačí zločince strčit do transmiteru, je od Kadebkua zastřelen. Kadebku hodí mrtvolu do transportního pole a o několik sekud potom projde sám transmiterem. Když se rematerializuje v protistanici, objeví tam zmateného Harpyho Sonnefa, který na něj bez ducha zírá, neschopen reakce. Sonnef unikne okamžité smrti, je ale vyzván opustit okamžitě Satisfy. Když se vydá ke dveřím, střelí ho Kadebku do zad.

Kadebku naváže kontakt s Maturem Penetschkym a vyzve dvojníka, aby Marcora Tulaireho prohlásil za psance. Specialista USO je následně na kosmodromu obklíčen úředníky interní policie. Když se nechá poznat jako specialista USO a chce se vzdát, je smrtelně zasažen impulzním paprskem. Tím je ztracena šance, že bude pravý Ronald Tekener rychle nalezen a osvobozen.