Atlan 73 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 73
Název:Miliardový projekt
(Das Milliardenprojekt)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Tekenerův dvojník
« AT 72 • chronologicky • AT 74 »
Vydáno poprvé:22. ledna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: polovina října 2841
Připravuje se kosmický gaunerský kousek - obětí má být jeden muž z USO

Akonan Phoras z Chatronu zosnuje ďábelský plán. Chce zajmout Ronalda Tekenera, šéfa UHB, a nahradit ho dvojníkem. Doufá, že se tak zmocní majetku UHB. Po jeho boku stojí Minart Kadebku, který se chce Tekenerovi pomstít. Teprve nedávno ho totiž Tekener propustil, když objevil jisté nesrovnalosti. Oba muži najmou Matura Penetschkyho a nechají ho odvést do Pirac-Naych. Penetschky si tam chce jako "pacient" vysloužit v tamní araské sektě Ortanorové z Mystongu (Phoras z Chatronu) deset milionů Solarů. Během devíti měsíců je z něj zhotoven přesný duplikát Ronalda Tekenera, dokonce dostane i lashatské neštovice - pod dohledem Arasů, kteří ho z nich vyléčí. S pomocí hypnoškolení mu jsou vsugerovány přesné Tekenerovi vzory chování. Jako odměnu za utrpěnou bolest a strádání dostane ale jen zlomek toho co Akonané a Kadebku chtějí akcí získat.

Počátkem října 2841 začnou Phoras z Chatronu a Minart Kadebku realizovat svůj plán. Phoras je na Satisfy znám jako majitel BAGAF (banka) a už se několikrát častěji snažil přinutit UHB fingovanými škodami k náhradnímu plnění. Se svým požadavkem ale zas a znovu nepořídí. Teď ale nahlásí přepadení, při kterém byl zhypnotizován a přinucen zlodějům odevzdat ze svého trezoru howalgonium a hotovost ve výši 2.3 miliardy Solarů. Hatkor Moromat informuje Ronalda Tekenera o problému. Šéf UHB je ochoten vyšetřit věc osobně a vydá se do administrativní budovy BAGAFu. Jako preventivní opatření nosí náramek s vestavěnou videokamerou, neustálé spojení s Hatkorem Moromatem. Šéf interní policie tak může vidět a slyšet všechno, co se děje v Tekenerově místnosti.

Tekener, který má nos na komploty Akonanů, se začne přít s Phorasem z Chatronu a Minartem Kadebkuem, protože nevěří, že byl BAGAF přepaden. Když vyjde najevo přítomnost zlodějů v soukromých pokojích Akonanů, vřítí se Tekener do apartmá a ocitne se vstříc před svým nahým dvojníkem. Šéf UHB je paralyzován a okamžitě odstrojen. Přitom se Minartovi Kadebkovi podaří náramkovou kameru Tekenera tak šikovně umístit, že šéf vnitřní policie toho nemůže příliš vidět. Omráčený Tekener je odnesen do vedlejší místnosti. Tam Kadebku pod vrstvou umělé kůže objeví skrytý Tekenerův buněčný aktivátor. Sundá mu ho a přiloží k Penetshkymu, který byl pokousán pavoukem Paytra. Jed pavouka působí během deseti minut a je absolutně smrtelný. Buněčný aktivátor je pokryt umělou kůží, které se hned spojí s pokožkou dvojníka. Penetschky dostane Tekenerův náramek, a je konečně připraven odpovědět na žádost o vysvětlení situace, která přichází z reproduktoru. Phoras z Chatronu jedná se Sinclairem Maroutem Kennonem o možnosti jak nejrychleji transportovat Tekenera na kliniku. Údajný Tekener je úředníky interní policie přenosným transmiterem transportován přímo ze soukromého pokoje do kliniky, kde už na něj čeká nejlépe připravený tým arasských lékařů. Pravý Ronald Tekener mezitím zmizí v trezoru BAGAFu. (poznámka: je zde zcela ignorována skutečnost, že Tekenerovi by otrava díky aktivátoru vůbec nic neudělala. Také dlouhý následný uzdravovací proces je zcela nevěrohodný.)

Po odchodu police se Phoras a Kadebku radí o značně změněné situaci vyvolané objevem buněčného aktivátoru. Problémem je, jak dostat přístroj od Penetschkyho zpět k Tekenerovi, a to během šesti hodin, protože pak by nastalo rapidní odumírání buněk a smrt Ronalda Tekenera. Phoras ale dokáže utlumit Kadebkuovi obavy zatímco mu oznámí, že z jistého zdroje slyšel, že nositel aktivátoru bez přístroje vydrží ne jen šest hodin, ale více než 60 hodin.

Sinclair Marout Kennon si nechá od Phorase z Chatronu v časové tísni vylíčit průběh událostí. Se svým partnerem se měl původně účastnit velkého zásahu USO na planetě Ferrol, kde došlo k vážným nepokojům. Kennon nezjistí žádnou nesrovnalost. Když chce odejít, přiběhne pracovník BAGAFu se zprávou, že tři bandité, kteří měli přepadení provést, byli zastaveni a přišli o život. Jednalo se o dva Bluesany a jenoho Perliána, kteří byli ve skutečnosti najati Phorasem, aniž by vůbec věděli, o co jde. Díky jejich smrti ušetří Akonané zaplacení smluvené vysoké částky třem nic netušícím obětem.

Phoras absolvuje návštěvu v nemocnici. Přitom z opatrnosti připevní na Penetschkyho stehno falešnou nálož a informuje ho, že je nyní nositelem buněčného aktivátoru. Nervózní Penetschky se uklidní s příslibem brzkého konce akce a vysoké částky.

Penetschky povolá k sobě svůj štáb a pověří Baera Tahoona změnou hesel, která umožňují přístup k bankovním účtům UHB, protože se obává neoprávněného přístupu. Konta mají být také uloženy do jiné oblasti paměti. Tři hlavní oblasti mají být jištěny hesly Phoras, Bagaf a Kadebku. Muži se okamžitě pustí do časově náročné práce. Zdržuje je to, že musí hlásit svůj pokrok a instalaci dalších nutných hesel a výrazů přímo Tekenerovi. Poté co má Penetschky v držení všechna tato data, je lehké je předat Phorasovi z Chatronu a Minartovi Kadebkovi, kteří potom mohou účty UHB vybílit.

Pravý Ronald Tekener, který si všimnul ztráty buněčného aktivátoru, narazí ve svém tmavém vězení na oděv, který si obleče. Při průzkumu místnosti zjistí, že je zahalena do absorpčního energetického pole. Tekener dostane návštěvu Kadebky a Phorase, kteří ho pozorně sledují a po výměně několika slov trezorovou místnost opět opustí. Tekener zůstane sám v temnotě. Odhaduje, že byl po zásahu paralyzátorem asi dvě hodiny v bezvědomí. Věří, že má už jen asi čtyři hodiny života a přimkne se k naději, že hypotéza o buněčných aktivátorech je taková, jakou si pamatuje. Podle ní může člověk po určité aklimatizaci přežít i dva dny bez buněčného aktivátoru, než nastane explozivní dělení buněk. Tato aklimatizace má být údajně 450 let, ale on nosí aktivátor jen 430 let. Doufá, že už ho má dostatečně dlouho. (poznámka: Tekenerova obava, že má už jen čtyři hodiny života, je neodpodstatněná. Termín, do kterého musí buněčný aktivátor opět najít, je 62 hodin).

Penetschky zachytí videohovor od Kennona, který ho dost zmate. Kennon hovoří o budoucí akci a vyzývá falešeného Tekenera, aby se ohlásil u starýho v centrále a podal mu zprávu o pokračující rekonvalescenci. Musí tedy existovat ještě nějaký člen UHB, kterému jsou Tekener a Kennon podřízeni. A nenachází se centrála UHB přece na Satisfy?

O něco později se objeví Baer Tahoon se všemi novými hesly. Jen nerad nechá kritické podklady u postele nemocného.

Pharos z Chatronu si poté vyhotoví mikrokopie záznamů. S těmito kopiemi se Minart Kadebku má zítra pokusit vybílit konta UHB. K hlavnímu kontu je přiřazeno celkem 102 účtů UHB, které Kadebkem vyvinutý program rychle a samočinně vybere. Počítačový odborník Kadebku opatrně pomocí přístupových kódů prohlíží konta UHB.

Baer Tahoon získal podezření a myslí si, že je Tekener jaksi přinucen připravit konta pro zločineckou akci. Jinak si nemůže vysvětlit provedené pokyny pro změnu hesel. Tekener musel být Phorasem z Chatronu hypnoticky přinucen, aby Akonanům přenechal obrovské finanční prostředky UHB. Společně s Loobanem Welitschem a Haakaaem Poaluem pracují na vývoji protiopatření, aby domnělé krádeži zabránili. Tři specialisté hlídají konta UHB a monitorují neoprávněné přístupy. A skutečně je najdou. Podaří se jim sledovat požadavky až do BAGAFu. Specialisté chtějí přistihnout provinilce při činu a odeberou se svévolně do sklepení banky. Dopustí se chyby, protože neinformovali interní policii. V budově BAGAFu jim padne do rukou Phoras z Chatronu. Zavede tři detektivy do místnosti, kde už čeká s termometem v ruce Minart Kadebku. Kadebkovi se podaří Welitsche a Poalu vyřadit. Tahoon stačí zcela zničit datový terminál, kterým má být proveden transfer. Zemře ve žhavém paprsku termoděla. Zkáza terminálu zdrží realizaci celé krádeže. Také Matur Penetschky začne teď dělat potíže. Za zpoždění požaduje navíc asi 2.4 milionu Solarů. Phoras z donucení souhlasí s navýšením.

Poté co odejde z pokoje, zavolá svému partnerovi Sinclair Marout Kennon a oznamuje o zmizení Tahoona a jeho obou spolupracovníků.

4. listopadu 2841 opustí Penetschky kliniku a navštíví pracovnu ve správní budově v kopuli I. Začíná se seznamovat se skutečnostmi a pátrá po záznamech o tajemném starém a o centrále, ale nemůže nic najít. Tu najednou odjede část knihovny a objeví se skrytá obrazovka, na které se ukáže Lordadmirál Atlan. Arkonidan poučí Penetschkyho o tom, že podle něj není v pořádku, když se plukovník USO sám stará o tak banální případ jako je přepadení Phorase z Chatronu, namísto aby tam poslal své podřízené to vyšetřit. Penetschky je neschopen slova. Dostane rozkaz se šetřit a pak se ohlásit v Quintově centru, aby Kennona následoval do akce na Ferrolu. Potom Lordadmirál přeruší spojení.

Maturovi Penetschkymu je jasné, že plánovaná krádež nesmí být za žádných okolností provedena. Věc by pro ně byla příliš velká. Vyplíží se z budovy, aby informoval své spolubojovníky.

Mezitím čeká pravý Ronald Tekener stále ještě v temném trezoru a věří, že mu ještě zůstává dostatek času, aby znovu získal buněčný aktivátor.

Aktuální data:
28.11.2021
1566 před NGL
28. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459546.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!