Atlan 72 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 72
Název:Svět ve spárech
(Eine Welt im Griff)
Autor:Hans Kneifel
Cyklus:Na příkaz Lidstva / Bojová loď veteránů
« AT 71 • chronologicky • AT 73 »
Vydáno poprvé:8. ledna 1973
Vydáno v češtině: -
Čas děje: konec září 2841
Kosmická loď rebelů přichází - a muž požaduje moc

Píše se 28. září 2841 a HYPERION-DELTA se blíží ke žlutočervenému trpasličímu slunci. Hyperradistka Dee Dorazia právě svěřuje svému deníku nová fakta a přemýšlí o situaci. Všichni, celkem 5000 penzionovaných, kteří se připojili ke Koetu Peranatovi, se stalo vrahy. Teď musí svou cestu dotáhnout až do hořkého konce.

Perenat je konečně připraven oznámit své posádce, kam cesta vede: Flinters Boa. Na druhé ze tří planet jménem Flinter Orega zařídil všechno tak, aby po příletu převzal vládu nad tímto světem. Podle dlouhodobého plánu se mu podařilo pomocí podplácení, obchodu se zbraněmi a vydírání dostat důvěrníky do důležitých pozic. Všechno trvá už více než sedmnáct let a skrývá se v tom tedy značná míra nejistoty. Protože jen naděje na osobní moc svazuje důvěrníky s Peranatem.

Na palubě HYPERION-DELTA je situace stále prekérnější a pro Peranata s Krishem Palonym stále životu nebezpečnější. Posádkou očekávaný život prodlužující účinek praještěří krve z Tayvor-DeCrotu se neprojevil - právě na opak: u několika osob propukla infekce, způsobená neznámými zárodky v krvi Kugeltaklerů. Došlo k případům úmrtí díky selhání orgánů. To rozžhavuje náladu penzionovaných proti jejich veliteli a Palonymu. Vzpoura je stále blíž. Peranatovi se podaří v dojemné řeči k posádce pochybnosti mužů z největší části rozptýlit a dát jim opět naději na delší život. Podle něj mělo obrovské a nekontrolovatelné přijímání krve příliš silný účinek na krevní oběh penzistů. Kromě toho se projevil střes, který jen podpořil selhání oběhu a orgánů, což vedlo až ke smrti. Palony krutě posádce oznámí, že v nejbližších dnech se musí počítat s minimálně 200 mrtvými a umírajícími. Muži se tak částečně uspokojí, a každý jednotlivec doufá, že právě on bude patřit k osobám, u kterých se život prodlužující účinek po týdnech nebo měsících projeví a oni utečou hrobníkovi z lopaty.

Peranatovu pozici velitele to jak se zdá upevnilo. HYPERION-DELTA se vynoří v normálním prostoru a žene se k Flinter Orega. Už 80 let zde sídlí sekundární kolonisté. Patří k malému Šomonskému řádu. Superbitevní loď přejde na kruhovou dráhu a naváže s planetou rádiový kontakt. Peranat se přihlásí o právo na vládu nad planetou. Po prvním navázání kontaktu s kultmastrem Deuplinem Y'Haryetem přistane HYPERION-DELTA s otevřenými dělovými průzory a kdykoliv připravena k palbě, na kosmodromu Voygatu. Předtím je ale vypuštěno všech 40 korvet, aby superbitevní lodi poskytly palebnou ochranu. Kromě toho dostanou rozkaz při sebemenším náznaku nepřátelství proti lodi nemilosrdně zakročit.

Fenomenální přijetí davem tisícovek nadšených lidí vyvolá u důstojníků HYPERION-DELTA nedůvěru. Při intenzívním průzkumu sluneční soustavy je na měsíci Flinter Oregy objeven korvetou Nono Jorna 120 metrový křižník ALPHEDDON. Zatímco Jorn s velitelem ALPHEDDONU komunikuje, zaútočí jiná korveta a zničí Šomonský křižník. Zbývá jen doufat, že událost nebude mít žádné následky.

Na planetě vstoupí Kultmaster na palubu HYPERION-DELTA a je okamžitě násilně vzat do vazby. V lékařském oddělení je vyslýchán pomocí stázového generátoru. Přístroj zasahuje do frekvence tepů lidského srdce a může působit i smrtelně. Peranat mu totiž nevěří, že převzetí moci půjde bez problémů. Pod stázovým generátorem vydá Y'Haryet všanc události posledních dvou týdnů.

V této době dostal Šomonský řád nové vedení, které se dozvědělo o přípravách Koeta Peranata. Nový vládce se bál možného rozšíření sféry vlivu za hranice Flinters-Boa. Vzhledem ke stavům flotily Řádu by to pro loď typu HYPERION-DELTA bylo snadné. Proto zakročili a vyčistili dosavadní Peranatovy důvěrníky z jejich úřadů. Všichni byli zavražděni, ušetřen zůstal zatím pouze Y'Haryet.

Okamžitě po tomto přiznání vyhlásí Peranat nejvyšší pohotovost pro HYPERION-DELTA. Ve stejném okamžiku udeří pozemní pevnosti a dosáhnou dvou působivých zásahů, než se kolem lodi podaří vybudovat HD-štít. Do boje zasáhne sedm těžkých křižníků Šomonského řádu. Proti nim stojí celkem 35 korvet, které nestačili přistát. Dělostřelci HYPERION-DELTA zničí cílenou palbou nejbližší pozemní pevnosti. Bitevní loď odstartuje s plným zatížením impulzního motoru v ochraně HD-štítu a způsobí na kosmodromu a v okolí těžké škody. Z výšky 300 kilometrů zničí všechny obranné pevnosti. Největší loď Šomonského řádu zničí jednou transformační bombou. Ostatních šest křižníků uteče do volného prostoru, korvety HYPERION-DELTA je pronásledují. Na palubě superbitevní lodi je sestaveno mnoho komand, které má loď vyadit a nechat zaútočit na mnoho míst planety. Kolonisté toho nemají proti asi 3000 zkušeným penzistům moc nasadit.

V prostoru kolem Flinter Orega vedou lodě Šomonského řádu beznadějnou bitvu. Uloy Keizo, velitel malé flotily, vyšle volání o pomoc k USO, ve kterém nahlásí přepadení Koetem Peranatem. Potom je zničena také poslední loď flotily.

Na planetě obsadí penzisti planetární televizní stanici a vyzvou obyvatelstvo ke klidu. Také dodávky energie padnou do rukou penzistů. HYPERION-DELTA znovu přistane na kosmodromu Voygatu.

V ruchu událostí si Firell Kytubashe troufne vyslat radiogram pro Lordadmirála Atlana, ve kterém popisuje agresi Peranata a situaci panující teď v soustavě Flinter Orega. Štěstí znovu stojí na Ertrusanově straně. Jeho radiogramu si sice všimne Dee Dorazia, ale nic s ním neudělá, protože ve stejnou chvíli utrpí srdeční příhodu a chybně záznam vymaže.

V noci z 2. na 3. října se penzionovaným podaří husarský kousek. V krajním vzteku navštíví Peranat stále ještě ke stázovému generátoru připojeného kultmastera. Ve své zuřivosti nastaví Peranat přístroj na nejvyšší stupeň. Y'Haryetovo srdce začne tlouct jak zběsilé, dokud zatížení nevydrží a selže Kultmaster je mrtvý.

Se svou flotilou velkých bojových lodí čekající Lordadmirál Atlan zachytí jak radiogram velitele malé Šomonské flotily, tak i zprávu Firella Kytubashe. Konečně ví, kde Peranat je. Mezi Arkonidanem a HYPERION-DELTA je asi jedenáct hodin lineárního letu.

4. října se dá Koet Peranat ve vládním paláci prohlásit novým vládcem planety Flinter Orega. Mezitím už zemřelo 311 penzistů. Během svého prvního projevu k obyvatelstvu přijme radiogram od Lordadmirála Atlana, který ho vyzývá ke kapitulaci. Všichni penzionovaní se okamžitě stáhnou na palubu HYPERION-DELTA, která v nouzovým startem opustí kosmodrom. Ve svém šílenství je Peranat přesvědčen, že brzy bude opět zpátky na Flinter Orega. Krish Palony, který je stále ještě na Peranatově straně, vidí, že přišla šance, jak v této zmatené situaci nepozorovaně zmizet. Vydá se rychle do hangáru, kde stojí space-jet Firella Kytubasheho. Ertrusan si ho všimne a pustí ho na palubu. Protože útěk jetem není možný, rozhodnou se oba muži uniknout jiným space-jetem. Po domácku vyrobené dálkové ovládání starého jetu, které postavil Kytubashe, jim kryje záda. Palony a Kytubase se dostanou na druhou stranu superbitevní lodi a v tamním hangáru připraví ke startu jiný space-jet. Mezitím už HYPERION-DELTA zahájil palbu na lodě USO. V depu s transformačními bombami zanechal Kytubashe jednu bombu s časovanou roznětkou. Potom se vydají na zpáteční cestu ke starému jetu. Několika ranami rozstřílejí vrata hangáru. Palony naváže kontakt s Peranatem a vyzve ho jménem USO k okamžité kapitulaci. K podtržení svého požadavku ho upozorní na transformační bombu, která má explodovat za 165 minut. Potom vypne interkom a opustí s Kytubashem rychlou cestou space-jet. Pomocí dálkového ovládání s malou lodí odstartují a nechají ji vyletět z hangáru. Šíleným během se oba specialisté přesunou zpět do hangáru, ve kterém čeká ke startu připravený druhý space-jet.

Vypuštěný space-jet zaměří palebná pozitronika a zničí ho transformační střelou. Současně započne ostřelování HYPERION-DELTA z transformačních děl z asi 30 kosmických lodí USO. Exploze oslepí zaměřovače HYPERION-DELTA a space-jet s Krishem Palonym a Firellem Kytubashem na palubě může uniknout a nepozorovaně zmizet v lineárním prostoru. Po krátkém lineárním letu se jet vynoří zpět v normálním prostoru a pozoruje události kolem HYPERION-DELTA.

Superbitevní loď už není schopná uniknout do lineárního prostoru, protože jí pozemní pevnosti na Flinter Orega zasadili těžký zásah a pohon poslali do starého železa. Peranat dá rozkaz k opuštění lodi a pošle muže do pomocných člunů. Asi 200 rozvážných penzistů opustí v malém člunu HYPERION-DELTA s přímým kurzem k Atlanově flotile a lodě USO je naberou. Členové posádky jsou zatčeni. Korvety HYPERION-DELTA jsou vyřazeny paralyzátory a obsazeny komandem USO. Koet Peranat, který se stále ještě nachází na palubě superbitevní lodi, utrpí selhání srdce a zemře. Loď USO se stáhnou od HYPERION-DELTA do bezpečné vzdálenosti. Když časovaná bomba exploduje, promění se bitevní loď v malé slunce.

Palony a Kytubashe navážou kontakt s IMPERÁTOREM a jsou vzati na palubu. Oba specialisté USO předají Lordadmirálovi hlášení. Noční můra se vzbouřenými penzisty je pryč. Nezodpovězenou otázkou zůstává elixír života, který působil na Palonyho. Možná to byla slova, která mu kdysi řekl krvavý démon. Pravdu ale asi nikdo nikdy nezjistí.

Aktuální data:
4.12.2021
1566 před NGL
34. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459552.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!